Kylaggregat

Vätskekylare

Våra vätskekylare har utvecklats för att upprätthålla en energieffektiv process för komfortkyla och -värme som du kan lita på. 

Energieffektiva kylaggregat

Energieffektiv

Daikins vätskekylare är utrustade med avancerad teknik. Som tillval finns värmeåtervinning för att optimera enhetens prestanda och hantera energiförbrukning, driftskostnader och minska koldioxidutsläppen. Värmepumpen använder förnybara energikällor för att spara energi och sänka kostnaderna. Invertertekniken möjliggör att enheten kan arbeta på partiell kapacitet, vilket sänker din energiförbrukning, dina driftskostnader och CO2-utsläppen med upp till 25%.

Individuell anpassning

Med mer än 150 olika tillval och alternativ (så som extra pumpar, ljudisolerade system, värmeåtervinning, snabb återstart etc.) är det lätt att anpassa systemet enligt tillämpning, miljö och dina behov. Vi för alltid en dialog med våra kunder för att kunna leverera en lösning som uppfyller de individuella krav som finns kring varje installation.

Skridskoåkning
Daikins tillförlitlighet

Fullständig tillförlitlighet

Vi har en policy som vi kallar för "noll fel-tolerans". Det innebär att vi fabrikstestar alla våra enheter för att säkerställa en drift med hög kvalitet. Varje enhets komponenter är noggrannt utformade för att klara av de mest krävande situationerna.

Unik teknik

Varje enhet från Daikin är utvecklad med den senaste tekniken. Eftersom vi utvecklar allt in-house har vi möjlihet att kontinuerlog förbättra våra produkter och tekniker. Några exempel på detta är att vi löpande arbetar med vår Daikin Inverterskruvkompressor, vår värmeväxlare och tekniker med kondensorslinga. 

Daikin kondensorer

Luftkylda vätskekylare

Luftkyld vätskekylare
 • Perfekt för små, medelstora och stora tillämpningar
 • Utomhusinstallation
 • Energieffektiv
 • Välj enbart kyla eller värmepump
 • Välj enheter utrustade med invertertekniken
 • Välj mellan en swingkompressor, scrollkompressor eller skruvkompressor

Vattenkylda vätskekylare 

Water cooled chiller
 • Perfekt för medelstora och stora tillämpningar
 • Inomhusinstallation
 • Hög energieffektivitet
 • Välj enbart kyla eller enbart kyla/värme
 • Välj enheter utrustade med inverterteknik
 • Välj mellan en scrollkompressor, skruvkompressor eller centrifugalkompressor
Bluevolution_logo_small.png

Kylare och värmepumpar

En ny generation luftkylda scrollvätskekylare
med köldmediet R-32.

EWAT-B
EWYD-4Z Luft-vatten Multipurpose-enhet

EWYD-4Z Multifunktionell

4-rörssystem med inverterteknik för oberoende och simultan kyla och värme året runt

Kylare i DZ-serien

Frekvensstyrd och vattenkyld centrifugalvätskekylare utan olja som införlivar flera avancerade tekniska funktioner som är unika på marknaden.

DZ_chiller.jpg
Urvalsprogram för vätskekylare
 
Dra nytta av vår mjukvaruprogram för att visualisera din egen anpassade chillerlösning. 
 
 • Skapa snabbt nya projekt, öppna och ändra befintliga projekt eller använd snabbval
 • Skriv ut eller ladda ner tekniska urvalsrapporter i olika format
 • Öppna verktyget från vilken plats som helst med vilken enhet som helst
Urvalsprogram för kylaggregat
Remote monitoring

Daikin’s fjärrövervakning och kontroll för kylaggregat och luftbehandlingsaggregat

Användning av Daikins fjärrövervakning resulterar i optimal användning och kostnad under hela livslängden samtidigt som effektiviteten och tillförlitligheten ökar.

Användning av Daikins fjärrövervakning resulterar i optimal användning och kostnad under hela livslängden samtidigt som effektiviteten och tillförlitligheten ökar.
Systemkontroller

iCM Intelligent Chiller Manager för kylanläggningsrum

Optimera prestanda och öka tillförlitligheten hos ditt kylanläggningsrum med vår fabriksmonterade systemstyrning. iCM hjälper dig att minska energikostnaderna och öka livslängden hos din investering.

Läs mer