Kylaggregat

Vätskekylare

Våra vätskekylare har utvecklats med ledande teknik för att upprätthålla en energieffektiv process för komfortkyla och -värme som du kan lita på.

Energieffektiva kylaggregat

Energieffektiv

Daikins vätskekylare är utrustade med avancerad värmepump- och inverterteknik, som tillval finns värmeåtervinning för att optimera enhetens prestanda och hantera energiförbrukning, driftskostnader och minska koldioxidutsläppen.

Värmepumpen använder förnyelsebara energikällor för att spara energi och sänka kostnaderna. Invertertekniken möjliggör att enheten kan arbeta på partiell kapacitet, vilket sänker din energiförbrukning, driftskostnader och CO2-utsläppen med upp till 25%.

Individuell anpassning

Med mer än 150 olika alternativ, som extra pumpar, ljudisolerade system, alternativ för transport, värmeåtervinning, snabb återstart, m.m., är det lätt att anpassa ett vätskekylaggregat efter tillämpning, miljö och ditt behov. Vi för alltid dialog med våra kunder för att kunna leverera en lösning som uppfyller individuella krav.

Skridskoåkning
Daikins tillförlitlighet

Fullständig tillförlitlighet

Med vår policy "noll fel tolerans" är alla våra enheterfabrikstestade för att säkerställa en drift med högsta kvalitet. Varje enhets komponent är noggrant utformad för att uthärda de mest krävande situationer.

Unik teknik

Varje enhet från Daikin är utvecklad med den senaste tekniken. Eftersom vi utvecklar allt in-house, har vi möjlighet att kontinuerligt förbättra våra produkter och tekniker, exempelvis vår Daikin Inverter skruvkompressor och vår värmeväxlare och tekniker med kondensorslinga.

Daikin kondensorer

Luftkylda vätskekylare

Luftkyld vätskekylare
 • Perfekt för små, medelstora och stora tillämpningar
 • Utomhusinstallation
 • Energieffektiv
 • Välj enbart kyla eller värmepump
 • Välj enheter utrustade med invertertekniken
 • Välj mellan en swingkompressor, scrollkompressor eller skruvkompressor

Vattenkylda vätskekylare 

Water cooled chiller
 • Perfekt för medelstora och stora tillämpningar
 • Inomhusinstallation
 • Hög energieffektivitet
 • Välj enbart kyla eller enbart kyla/värme
 • Välj enheter utrustade med inverterteknik
 • Välj mellan en scrollkompressor, skruvkompressor eller centrifugalkompressor
Bluevolution_logo_small.png

EWAT-B vätskekylarserier

En ny generation luftkylda scrollvätskekylare med miljövänligt R-32 köldmedium.

EWAT-B
EWYD-4Z Luft-vatten Multipurpose-enhet

EWYD-4Z Multifunktionell

4-rörssystem med inverterteknik för oberoende och simultan kyla och värme året runt

Kylare i DZ-serien

Frekvensstyrd och vattenkyld centrifugalvätskekylare utan olja som införlivar flera avancerade tekniska funktioner som är unika på marknaden.

DZ_chiller.jpg
Urvalsprogram för vätskekylare
 
Dra nytta av vår mjukvaruprogram för att visualisera din egen anpassade chillerlösning som passar dina behov och plats.
 
 • Skapa snabbt nya projekt, öppna och ändra befintliga projekt eller använd snabbval
 • Skriv ut eller ladda ner tekniska urvalsrapporter i olika format
 • Öppna verktyget från vilken plats som helst med vilken enhet som helst
Urvalsprogram för kylaggregat
Remote monitoring

Daikin’s fjärrövervakning och kontroll för kylaggregat och luftbehandlingsaggregat

Användning av Daikins fjärrövervakning resulterar i optimal användning och kostnad under hela livslängden samtidigt som effektiviteten och tillförlitligheten ökar.

Användning av Daikins fjärrövervakning resulterar i optimal användning och kostnad under hela livslängden samtidigt som effektiviteten och tillförlitligheten ökar.
Systemkontroller

iCM Intelligent Chiller Manager för kylanläggningsrum

Optimera prestanda och öka tillförlitligheten hos ditt kylanläggningsrum med vår fabriksmonterade systemstyrning. iCM hjälper dig att minska energikostnaderna och öka livstiden på din utrustning.

Läs mer