Daikin Altherma

Varmvattenberedare ECH₂O

Använd förnyelsebarbar energi för effektivare uppvärmning av ditt varmvatten i hemmet.

Daikin Altherma domestic hot water heat pump installation

Enkel att installera

Våra varmvattenberedare är kompakta och användarvänliga vilket gör den enkel att installera och underhålla

 

Daikin energieffektiv värmepumpsberedare

Energieffektiv  

Vår varmvattenberedare utvinner förnyelsebar energi från utomhusluften. Minska dina energikostnader genom att ansluta din enhet till solpaneler och uppnå en energieffektivitet till A +++. 

 

Friskt varmvatten

Friskt varmvatten

Med den unika utformningen av ECH2O -värmebehållaren elimineras risken för bakterier och behovet av att behöva desinficera tanken.

 

Öka energieffektiviteten och minska dina kostnader

Vår ECH2O varmvattenberedare är den perfekta kombinationen mellan Daikins värmepumpsteknik och en högpresterande vattentank. Med Daikins värmepumpsberedare förbrukar du tre gånger mindre el än med traditionell varmvattenberedare. Användare kan också ansluta solenergi för att uppnå högsta energieffektivitet och ännu större kostnadsbesparingar.

 

Maximal effektivitet

Varmvattentanken är utformad för att maximera effektiviteten i varmvattenproduktionen: 

 • Flera lager av polyuretanskum isolerar helt vattenvärmaren 
 • Rostfri stålvärmeväxlare, med en kapacitet på 29 liter, löper genom hela tankens längd. 
 • Ger varmvatten på alla nivåer. 

 

Energibesparingar

 Genom att kombinera en värmepump och en varmvattentank optimerar du dina kostnadsbesparingar 

 • Minska elförbrukningen som krävs för att producera varmtvatten med upp till 70% (jämfört med en traditionell varmvattenberedare). 
 • Nästan omedelbar produktion av varmvatten utan att behöva tillföra ytterligare elkraft för desinfektionscykeln av vattnet.

 

Minska kostnaderna för uppvärmning av varmvatten med solenergi

Minska dina energikostnader genom att dra nytta av solens förnyelsebara energi. Våra solpaneler är lätta att installera och producerar upp till 70% av den energi som värmepumpen behöver. Våra solenergisystem för uppvärmning av vatten kan anpassas till all byggnadstyper samt till mindre som större hem. Välj mellan ett trycklöst eller trycksatt varmvattensystem.

pressuriseless.png

ECH2O med trycklös solvärmeanslutning

 • Perfekt för nybyggnation
 • Högre energiprestanda än trycksatta system
 • Kräver en direkt vertikal anslutning från tanken till solfångare
 • Om det inte finns någon sol, dränerar systemet automatiskt för att förhindra frusna rör
pressurised.png

ECH2O med trycksatt solvärmeanslutning

 • Perfekt för renoveringar och befintliga bostäder
 • Möjlighet att använda krökta rör för att ansluta tanken till solfångare
 • Fylld med vatten och frostskydd för att förhindra frusna rör
 • Systemet är trycksatt och förseglat för din säkerhet