Daikin Altherma

Varmvattenberedare ECH₂O

Använd förnybar energi för att värma upp ditt varmvatten på ett mer effektivt sätt.

Daikin Altherma domestic hot water heat pump installation

Enkel att installera

Vår varmvattenberedare är kompakt och användarvänlig vilket gör den enkel att installera och underhålla. 

 

Daikin energieffektiv värmepumpsberedare

Energieffektiv  

Vår varmvattenberedare utvinner förnybar energi från utomhusluften. Du kan minska dina energikostnader genom att ansluta din enhet till solpaneler. Därigenom kan du även uppnå en energieffektivitet upp till A+++.

Friskt varmvatten

Friskt varmvatten

Med den unika utformningen av ECH2O -värmebehållaren elimineras risken för bakterier och behovet av att behöva desinficera tanken.

 

Öka energieffektiviteten och minska dina kostnader

Vår ECH2O varmvattenberedare är den perfekta kombinationen mellan Daikins värmepumpsteknik och en högpresterande vattentank. Med den förbrukar du tre gånger mindre el än med en traditionell varmvattenberedare. Du kan också ansluta solenergi för att uppnå högsta energieffektivitet och få ännu större kostnadsbesparingar.

Maximal effektivitet

Varmvattentanken är utformad för att maximera effektiviteten i varmvattenproduktionen: 

 • Flera lager av polyuretanskum isolerar helt vattenvärmaren 
 • Rostfri stålvärmeväxlare, med en kapacitet på 29 liter, löper genom hela tankens längd. 
 • Ger varmvatten på alla nivåer. 

 

Energibesparingar

 Genom att kombinera en värmepump och en varmvattentank optimerar du dina kostnadsbesparingar 

 • Minska elförbrukningen som krävs för att producera varmtvatten med upp till 70% (jämfört med en traditionell varmvattenberedare). 
 • Nästan omedelbar produktion av varmvatten utan att behöva tillföra ytterligare elkraft för desinfektionscykeln av vattnet.

 

Minska kostnaderna för uppvärmning av varmvatten med solenergi

Minska dina energikostnader genom att dra nytta av solens förnybara energi. Våra solpaneler är lärra att installera och kan producera upp till 70 % av den energi som värmepumpen behöver. Solenergisystemen kan anpassas till alla byggnadstyper samt till hem av olika storlekar. Du kan välja mellan ett trycklöst eller trycksatt varmvattensystem.

pressuriseless.png

ECH2O med trycklös solvärmeanslutning

 • Perfekt för nybyggnation
 • Högre energiprestanda än trycksatta system
 • Kräver en direkt vertikal anslutning från tanken till solfångare
 • Om det inte finns någon sol dränerar systemet automatiskt för att förhindra frusna rör
pressurised.png

ECH2O med trycksatt solvärmeanslutning

 • Perfekt för renoveringar och befintliga bostäder
 • Möjlighet att använda krökta rör för att ansluta tanken till solfångare
 • Fylld med vatten och frostskydd för att förhindra frusna rör
 • Systemet är trycksatt och förseglat för din säkerhet