Specifikationstabell för 2MXS-H

2MXS40H3V1B2 2MXS40H3V1B 2MXS40H2V1B 2MXS50H3V1B2 2MXS50H3V1B 2MXS50H2V1B
Ljudtrycksnivå Värme Nom. dBA 48 48 48 50 50 50
  Kyla Nom. dBA 47 47 47 48 48 48
Standardtillbehör Installationsanvisning 1 1 1 1 1 1
  Skruvpåse 1 1 1 1 1 1
  Kondensvattenplugg 1 1 1 1 1 1
Köldmedium Mängd TCO2Eq 2.5 2.5 2.5 3.3 3.3 3.3
  Mängd kg 1.20 1.20 1.20 1.60 1.60 1.60
  Refrigerant-=-Gwp R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Fläktmotor Utgång W 50 50 50 50 50 50
  Hastighet Kyla Hög varv/min 900 900 900 950 950 950
      Nom. varv/min 840 840 840 890 890 890
      Låg varv/min 760 760 760 890 890 890
    Värme Hög varv/min 820 820 820 890 890 890
      Låg varv/min 820 820 820 890 890 890
      Nom. varv/min 820 820 820 890 890 890
  Model D50M-28 D50M-28 D50M-28 D50M-28 D50M-28 D50M-28
Driftsområde Kyla Omgivning Max. °CDB 46 46 46 46 46 46
      Min. °CDB 10 10 10 10 10 10
  Värme Omgivning Max. °CVT 18 18 15.5 18 18 15.5
      Min. °CVT -15 -15 -15 -15 -15 -15
Emballage Vikt kg 5 5 5 5 5 5
Värmeväxlare Fläns Behandling WF-fläns WF-fläns WF-fläns WF-fläns WF-fläns WF-fläns
  Rader Kvantitet 2 2 2 2 2 2
  Längd mm 805 805 805 810 810 810
  Flänsdelning mm 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
  Steg Kvantitet 24 24 24 24 24 24
  Rörtyp 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD Hi-XA (8) Hi-XA (8) Hi-XA (8)
Röranslutningar Rörledningslängd Max. UE - IE m 3 3 3 3 3 3
      UE - IE m 20 20 20 20 20 20
  Liquid YD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
    Kvantitet 2 2 2 2 2 2
  Gas YD mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
    Kvantitet 2 2 2 1 1 1
  Kondensvatten YD mm 16 (innerdiameter på anslutningsslang) 16 (innerdiameter på anslutningsslang) 18 16 (innerdiameter på anslutningsslang) 16 (innerdiameter på anslutningsslang) 18
    Kvantitet 1 1 1 1 1 1
  Gas 2 YD mm       12.7 12.7 12.7
  Nivåskillnad IU - IU Max. m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
    IU - OU Max. m 15 15 15 15 15 15
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (för rördragning över 20m) 0,02 (för rördragning över 20m) 0,02 (för rördragning över 20m) 0,02 (för rördragning över 20m) 0,02 (för rördragning över 20m) 0,02 (för rördragning över 20m)
  Total rörledningslängd System Verklig m 30 30 30 30 30 30
  Värmeisolering Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 62 62 62 63 63 63
Dimensioner Packad enhet Bredd mm 906 906 906 906 906 906
    Höjd mm 612 612 612 612 612 612
    Djup mm 364 364 364 364 364 364
  Enhet Bredd mm 765 765 765 765 765 765
    Djup mm 285 285 285 285 285 285
    Höjd mm 550 550 550 550 550 550
Kompressor Utgång W 600 600 600 1,100 1,100 1,100
  Compressor-=-Type 1YC23AGXD 1YC23AGXD 1YC23AGXD 2YC36BXD#C 2YC36BXD#C 2YC36BXD#C
Casing Färg Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_
Effektstyrning Metod Inverterstyrd Inverterstyrd   Inverterstyrd Inverterstyrd  
Vikt Packad enhet kg 43 43 43 47 47 47
  Enhet kg 38 38 38 42 42 42
Fan Luftflödeshastighet Värme Låg cfm 1,130 1,130 1,130 1,200 1,200 1,200
      Hög m³/min 32 32 32 34 34 34
      Låg m³/min 32 32 32 34 34 34
      Nom. cfm 1,130 1,130 1,130 1,200 1,200 1,200
      Hög cfm 1,130 1,130 1,130 1,200 1,200 1,200
      Nom. m³/min 32 32 32 34 34 34
    Kyla Låg m³/min 30 30 30 34 34 34
      Nom. m³/min 33 33 33 34 34 34
      Låg cfm 1,059 1,059 1,059 1,200 1,200 1,200
      Nom. cfm 1,165 1,165 1,165 1,200 1,200 1,200
      Hög m³/min 36 36 36 37 37 37
      Hög cfm 1,271 1,271 1,271 1,306 1,306 1,306
  Type Propellerfläkt Propellerfläkt Propellerfläkt Propellerfläkt Propellerfläkt Propellerfläkt
Köldmedieolja Fylld volym l 0.45 0.45 0.45 0.65 0.65 0.65
  Type FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K
Wiring connections För strömförsörjning Remark 3 för strömförsörjning, 4 för sammankoppling mellan enheter (jordledning ingår) 3 för strömförsörjning, 4 för sammankoppling mellan enheter (jordledning ingår) 3 för strömförsörjning, 4 för sammankoppling mellan enheter (jordledning ingår) 3 för strömförsörjning, 4 för sammankoppling mellan enheter (jordledning ingår) 3 för strömförsörjning, 4 för sammankoppling mellan enheter (jordledning ingår) 3 för strömförsörjning, 4 för sammankoppling mellan enheter (jordledning ingår)
Ström - 50Hz Maximal säkringsström (MFA) A 16 16 16 16 16 16
Strömförsörjning Frequency Hz 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
  Fas 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Ström Startström Kyla A 4.6 4.6 4.6 6.3 6.3 6.3
    Värme A 4.6 4.6 4.6 6.3 6.3 6.3
Anm: Notes-=-Description Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas
Standardtillbehör Reducerare       1 1 1
Röranslutningar Gas 2 Kvantitet       1 1 1