Multi-modellinstallation

Siesta - 3AMXM-N9

3AMXM-N9

Produktfördelar

  • Årstidsrelaterad verkningsgrad upp till A+++ vid kyla och A++ vid värme tack vare sin moderna teknik och inbyggda intelligens
  • Upp till 3 inomhusenheter kan anslutas till en siesta multi-utomhusenhet; alla inomhusenheter styrs separat och behöver inte vara installerade i samma rum eller vid samma tidpunkt. De arbetar samtidigt inom samma uppvärmnings- eller kylningsläge.
  • Att välja för en R-32-produkt, minskar miljöpåverkan med 68% i jämförelse med R-410A och leder direkt till lägre energiförbrukning tack vare dess höga energieffektivitet
  • Olika typer av väggmonterade inomhusenheter kan anslutas
  • Utomhusenheterna är utrustade med en swingkompressor, kända för sin låga ljudnivå och höga energieffektivitet

Fördelar

  • Inverter

    Inverter

    Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation