4MXS80E7V3B 4MXS80E3V3B 4MXS80E3V3B2
Hölje Colour   Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_
Dimensioner Enhet Höjd mm 770 770 770
    Bredd mm 900 900 900
    Djup mm 320 320 320
  Packad enhet Höjd mm 900 900 900
    Bredd mm 925 925 925
    Djup mm 390 390 390
Vikt Enhet kg 72 72 72
  Packad enhet kg 80 80 80
Värmeväxlare Längd mm 860 879 879
  Rader Kvantitet   2 2 2
  Flänsdelning mm 1.40 1.40 1.40
  Steg Kvantitet   34 34 34
  Rörtyp   Hi-XSS (8) Hi-XA (8) Hi-XA (8)
  Fläns Typ   WF-fläns WF-fläns WF-fläns
Fläkt Typ   Propellerfläkt Propellerfläkt Propellerfläkt
  Luftflödeshastighet Kyla Hög m³/min 54.5 54.5 54.5
      Hög cfm 1,924 1,924 1,924
      Låg m³/min 46.0 46.0 46.0
      Låg cfm 1,624 1,624 1,624
    Värme Hög m³/min 46.0 46.0 46.0
      Hög cfm 1,624 1,624 1,624
      Låg m³/min 14.7 14.7 14.7
      Låg cfm 519 519 519
  Strömförbrukning Kyla Hög W 86 86  
      Låg W 55 55  
    Värme Hög W 55 55  
      Låg W 9 9  
Fläktmotor Model   KFD-280-66-8A KFD-280-66-8A KFD-280-66-8A
  Utgång W 66.00 66.00 66.00
  Hastighet Kyla Hög varv/min 860 860  
      Låg varv/min 730 730  
    Värme Hög varv/min 730 730  
      Låg varv/min 250 250  
  Belastningsström Kyla Låg A 0.69 0.69  
      Hög A 0.97 0.97  
    Värme Låg A 0.05 0.05  
      Hög A 0.69 0.69  
Kompressor Model   2YC63BXD#C 2YC63BXD#C  
  Compressor-=-Type   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor  
  Utgång W 1,920 1,920  
Driftsområde Kyla Omgivning Min. °CTT -10 -10 -10
      Max. °CTT 46 46 46
  Värme Omgivning Min. °CVT -15 -15 -15
      Max. °CVT 15.5 18 18
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 62 62 62
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 48 48 48
  Värme Nom. dBA 49 49 49
Köldmedium Type   R-410A R-410A R-410A
  Mängd kg 2.99 2.99 2.99
  Mängd TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Röranslutningar Liquid Kvantitet   4 4 4
    YD mm 6.35 6.35 6.35
  Gas Kvantitet   1 1 1
    YD mm 9.52 9.52 9.52
  Kondensvatten YD mm 25 25 25
  Gas 2 Kvantitet   1 1 1
    YD mm 12.7 12.7 12.7
  Gas 3 Kvantitet   2 2 2
    YD mm 15.9 15.9 15.9
  Rörledningslängd Max. UE - IE m 25 25 25
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (för rördragning över 30m) 0,02 (för rördragning över 30m) 0,02 (för rördragning över 30m)
  Nivåskillnad IU - OU Max. m 15 15 15
    IU - IU Max. m 7.5 7.5 7.5
  Värmeisolering   Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas
  Total rörledningslängd System Verklig m 70 70 70
Effektstyrning Method   Inverterstyrd Inverterstyrd
Köldmedieolja Fylld volym l 0.75 0.75 0.75
  Typ   FVC50K FVC50K FVC50K
Standardtillbehör Installationsanvisning 1 1 1
  Kondensvattenplugg 1 1 1
  Reducerare 1 1 1
Strömförsörjning Namn   V3 V3 V3
  Fas   1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50
  Spänning V 230 230 230
Current Startström Kyla A 9.7 9.7 9.7
    Värme A 9.7 9.7 9.7
Ledningsdragningsanslutningar För strömförsörjning Quantity   3    
    Remark   3 för strömförsörjning, 4 för sammankoppling mellan enheter (jordledning ingår) 3 för strömförsörjning, 4 för sammankoppling mellan enheter (jordledning ingår)
  For connection with indoor Kvantitet   4    
Ström - 50Hz Maximal säkringsström (MFA) A 20 20 20
Anm: Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5m
  Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7.5m Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7.5m Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7.5m
  Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas
Kompressor Model       2YC63BXD#C
  Compressor-=-Type       Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
  Utgång W     1,920
Fläkt Strömförbrukning Kyla Hög W     86
      Låg W     55
    Värme Hög W     55
      Låg W     9
Fläktmotor Hastighet Kyla Hög varv/min     860
      Låg varv/min     730
    Värme Hög varv/min     730
      Låg varv/min     250
  Belastningsström Kyla Låg A     0.69
      Hög A     0.97
    Värme Låg A     0.05
      Hög A     0.69