Specifikationstabell för 4MXS-E

4MXS80E7V3B 4MXS80E3V3B 4MXS80E3V3B2
Dimensioner Enhet Höjd mm 770 770 770
    Bredd mm 900 900 900
    Djup mm 320 320 320
Vikt Enhet kg 72 72 72
Kompressor Compressor-=-Type   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor  
Driftsområde Kyla Omgivning Min. °CDB -10 -10 -10
      Max. °CDB 46 46 46
  Värme Omgivning Min. °CVT -15 -15 -15
      Max. °CVT 15.5 18 18
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 62 62 62
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 48 48 48
  Värme Nom. dBA 49 49 49
Köldmedium Typ   R-410A R-410A R-410A
  Mängd kg 2.99 2.99 2.99
  Mängd TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Röranslutningar Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (för rördragning över 30m) 0,02 (för rördragning över 30m) 0,02 (för rördragning över 30m)
  Nivåskillnad IU - OU Max. m 15 15 15
    IU - IU Max. m 7.5 7.5 7.5
  Total rörledningslängd System Verklig m 70 70 70
Standardtillbehör Installationsanvisning 1 1 1
  Kondensvattenplugg 1 1 1
  Reducerare 1 1 1
Strömförsörjning Fas   1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50
  Spänning V 230 230 230
Anm: Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5m
  Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7.5m Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7.5m Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7.5m
  Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas
Kompressor Compressor-=-Type       Hermetiskt tillsluten swing-kompressor