Specifikationstabell för 5MXS-E

5MXS90E3V3B2 5MXS90E3V3B 5MXS90E7V3B
Ljudtrycksnivå Värme Nom. dBA 52 52 52
  Kyla Nom. dBA 52 52 52
Standardtillbehör Installationsanvisning 1 1 1
  Kondensvattenplugg 1 1 1
  Reducerare 1 1 1
Köldmedium Mängd TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
  Mängd kg 2.99 2.99 2.99
  Refrigerant-=-Gwp R-410A R-410A R-410A
Fläktmotor Utgång W 66.00 66.00 66.00
  Hastighet Kyla Hög varv/min 900 900 900
      Nom. varv/min 860 860 860
      Låg varv/min 730 730 730
    Värme Hög varv/min 830 830 830
      Låg varv/min 250 250 250
  Model KFD-280-66-8A KFD-280-66-8A KFD-280-66-8A
Driftsområde Kyla Omgivning Max. °CDB 46 46 46
      Min. °CDB -10 -10 -10
  Värme Omgivning Max. °CVT 18 18 15.5
      Min. °CVT -15 -15 -15
Värmeväxlare Fläns Typ WF-fläns WF-fläns WF-fläns
  Rader Kvantitet 2 2 2
  Längd mm 879 879 860
  Flänsdelning mm 1.40 1.40 1.40
  Steg Kvantitet 34 34 34
  Rörtyp Hi-XA (8) Hi-XA (8) Hi-XSS (8)
Röranslutningar Rörledningslängd Max. UE - IE m 25 25 25
  Liquid YD mm 6.35 6.35 6.35
    Kvantitet 5 5 5
  Gas YD mm 9.52 9.52 9.52
    Kvantitet 2 2 2
  Kondensvatten YD mm 25 25 25
  Gas 2 YD mm 12.7 12.7 12.7
    Kvantitet 1 1 1
  Nivåskillnad IU - IU Max. m 7.5 7.5 7.5
    IU - OU Max. m 15 15 15
  Gas 3 YD mm 15.9 15.9 15.9
    Kvantitet 2 2 2
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (för rördragning över 30m) 0,02 (för rördragning över 30m) 0,02 (för rördragning över 30m)
  Total rörledningslängd System Verklig m 75 75 75
  Värmeisolering Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas Rör för både vätska och gas
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 66 66 66
Dimensioner Packad enhet Bredd mm 925 925 925
    Höjd mm 900 900 900
    Djup mm 390 390 390
  Enhet Bredd mm 900 900 900
    Djup mm 320 320 320
    Höjd mm 770 770 770
Kompressor Utgång W 1,920 1,920 1,920
  Compressor-=-Type 2YC63BXD#C 2YC63BXD#C 2YC63BXD#C
Casing Färg Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_
Effektstyrning Metod Inverterstyrd Inverterstyrd  
Vikt Packad enhet kg 80 80 80
  Enhet kg 73 73 73
Fan Belastningsström Kyla Standard A 0.97 0.97 0.97
      Hög A 1.02 1.02 1.02
      Låg A 0.69 0.69 0.69
    Värme Hög A 0.90 0.90 0.90
      Låg A 0.05 0.05 0.05
  Luftflödeshastighet Värme Låg cfm 519 519 519
      Hög m³/min 52.5 52.5 52.5
      Låg m³/min 14.7 14.7 14.7
      Hög cfm 1,854 1,854 1,854
    Kyla Låg m³/min 46.0 46.0 46.0
      Nom. m³/min 54.5 54.5 54.5
      Låg cfm 1,624 1,624 1,624
      Nom. cfm 1,924 1,924 1,924
      Hög m³/min 57.1 57.1 57.1
      Hög cfm 2,016 2,016 2,016
  Strömförbrukning Kyla Standard W 86 86 86
      Hög W 95 95 95
      Låg W 55 55 55
    Värme Låg W 9 9 9
      Hög W 78 78 78
  Type Propellerfläkt Propellerfläkt Propellerfläkt
Köldmedieolja Fylld volym l 0.75 0.75 0.75
  Type FVC50K FVC50K FVC50K
Wiring connections För strömförsörjning Remark 3 för strömförsörjning, 4 för sammankoppling mellan enheter (jordledning ingår) 3 för strömförsörjning, 4 för sammankoppling mellan enheter (jordledning ingår) 3
Ström - 50Hz Maximal säkringsström (MFA) A 20 20 20
Strömförsörjning Frequency Hz 50 50 50
  Spänning V 230 230 230
  Fas 1~ 1~ 1~
Ström Startström Kyla A 11.8 11.8 11.8
    Värme A 11.8 11.8 11.8
Anm: Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5m
  Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7.5m Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7.5m Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7.5m
  Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas
Wiring connections For connection with indoor Kvantitet     4