Specifikationstabell för AS

MAS121T1000E MAS123T1000E MAS221N1000E MAS121T443S MAS221T1000E MAS221N443S MAS123T443S BAS135T02Y MAS235T1000E MAS235T02E MAS135T02Y MAS135T1000E MAS135N02Y MAS335N1000E MAS335N02E MAS335T02E MAS340T02E
Kylkapacitet Låg temperatur R-290 Nom kW               2.789 (1)                  
  Medeltemperatur R-134a Nom kW 1.140 1.422 1.816   2.029       4.981 4.981 (1)   3.492   6.988 6.988 (1) 8.290 (1) 10.664 (1)
    R-290 Nom kW                     3.479 (1)   2.614 (1)        
Dimensioner Enhet Höjd mm 705 705 695 705 695 695 705 800 690 857 800 800 800 690 857 857 857
    Bredd mm 537 537 832 537 832 832 537 900 1,329 1,280 900 832 900 1,766 1,750 1,750 1,790
    Djup mm 825 825 825 825 825 825 825 1,170 1,140 1,140 1,170 1,100 1,170 1,140 1,140 1,140 1,240
Vikt Enhet kg 53 57 77 53 79 77 57 106 162 162 106 104 106 217 221 222 244
Kompressor Compressor-=-Type   Hermetisk. Hermetisk. Hermetisk. Hermetisk. Hermetisk. Hermetisk. Hermetisk. Hermetiskt fram och återgående Hermetisk. Hermetiskt fram och återgående Hermetiskt fram och återgående Hermetisk. Hermetiskt fram och återgående Hermetisk. Hermetiskt fram och återgående Hermetiskt fram och återgående Hermetiskt fram och återgående
  Nominell effekt kW 0.6 0.74 0.9 0.46 1.1 0.74 0.56   3.7 3.7   2.6   4.8 4.8 6.3 7.4
  Startmetod_   Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt   Direkt Direkt   Direkt   Direkt Direkt Direkt Direkt
Kondensor Luftflöde m³/h 700 700 1,400 700 1,400 1,400 700   2,700     1,500   4,000      
Avfrostning Hetgas Hetgas Hetgas Hetgas Hetgas Hetgas Hetgas   Hetgas Hetgas   Hetgas   Hetgas Hetgas Hetgas Hetgas
Förångare Luftflöde m³/h 600 600 1,200 600 1,200 1,200 600   3,900     2,300   5,800      
  Luftflöde m 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2)   10 (2) 10 (2)   10 (2)   10 (2) 10 (2) 10 (2) 17 (2)
Driftsområde Kall rumstemperatur Min. °C 0 0 0 0 0 0 0   0     0   0      
    Max. °C 15 15 15 15 15 15 15   15     15   15      
Köldmedium Typ   R-134a R-134a R-134a R-407C R-134a R-407C R-407C R-290 R-134a R-134a R-290 R-134a R-290 R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,774 1,430 1,774 1,774 3.0 1,430 1,430 3.0 1,430 3.0 1,430 1,430 1,430 1,430
Strömförsörjning Spänning V 230 230 230 230 400 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Fas   1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Anm: (1) - Vid normaldrift: 0°C / +30°C (1) - Vid normaldrift: 0°C / +30°C (1) - Vid normaldrift: 0°C / +30°C (1) - Vid normaldrift: 0°C / +30°C (1) - Vid normaldrift: 0°C / +30°C (1) - Vid normaldrift: 0°C / +30°C (1) - Vid normaldrift: 0°C / +30°C   (1) - Vid normaldrift: 0°C / +30°C (1) - Vid normaldrift: 0°C / +30°C   (1) - Vid normaldrift: 0°C / +30°C   (1) - Vid normaldrift: 0°C / +30°C (1) - Vid normaldrift: 0°C / +30°C (1) - Vid normaldrift: 0°C / +30°C (1) - Vid normaldrift: 0°C / +30°C
  (2) - Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc. (2) - Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc. (2) - Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc. (2) - Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc. (2) - Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc. (2) - Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc. (2) - Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc.   (2) - Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc. (2) - Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc.   (2) - Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc.   (2) - Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc. (2) - Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc. (2) - Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc. (2) - Använd luftspridning som en bas. Luftspridningen påverkas av många faktorer som rummets höjd, produktlagring, placering av evaporator, etc.
Notes_Description               1     1   1        
Anm:                   (3) - Innehåller fluorerande växthusgas         (3) - Innehåller fluorerande växthusgas (3) - Innehåller fluorerande växthusgas (3) - Innehåller fluorerande växthusgas