Specifikationstabell för ATXM-R / ARXM-N9

ATXM25R2V1B / ARXM25N5V1B9 ATXM25R5V1B / ARXM25N5V1B9 ATXM35R2V1B / ARXM35N5V1B9 ATXM35R5V1B / ARXM35N5V1B9 ATXM50R2V1B / ARXM50N2V1B9
Kylkapacitet Min. kW 1.30 1.30 1.40 1.40 1.70
  Nom. kW 2.50 2.50 3.40 3.40 5.00
  Max. kW 3.20 3.20 4.00 4.00 6.00
Värmekapacitet Min. kW 1.30 1.30 1.40 1.40 1.70
  Nom. kW 2.80 2.80 4.00 4.00 5.80
  Max. kW 4.70 4.70 5.20 5.20 7.70
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   4.39 4.39 4.09 4.09 3.45
  COP   5.00 5.00 4.04 4.04 3.79
  Annual energy consumption kWh 285 285 416 416 725
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A A A A A
    Värme   A A A A A
Anm: (1) - Se separat ritning för driftsområde (1) - Se separat ritning för driftsområde (1) - Se separat ritning för driftsområde (1) - Se separat ritning för driftsområde (1) - Se separat ritning för driftsområde
  (2) - Se separata ritningar för elektriska data (2) - Se separata ritningar för elektriska data (2) - Se separata ritningar för elektriska data (2) - Se separata ritningar för elektriska data (2) - Se separata ritningar för elektriska data
  (3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.