Specifikationstabell för CYQM-DK-F

CYQM150DK80FBN CYQM100DK80FBN CYQM100DK80FSN CYQM150DK80FSN CYQM200DK100FBN CYQM200DK100FSN CYQM250DK140FBN CYQM250DK140FSN
Ljudtrycksnivå Värme Hastighet 3 dBA 51 (1) 50 (1) 50 (1) 51 (1) 53 (1) 53 (1) 54 (1) 54 (1)
    Hastighet 2 dBA 46 (1) 44 (1) 44 (1) 46 (1) 47 (1) 47 (1) 48 (1) 48 (1)
Luftfilter Type Dammsugningsbart filter G1 Dammsugningsbart filter G1 Dammsugningsbart filter G1 Dammsugningsbart filter G1 Dammsugningsbart filter G1 Dammsugningsbart filter G1 Dammsugningsbart filter G1 Dammsugningsbart filter G1
Dörrbredd Max. m 1.5 1.0 1.0 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5
Delta T Hastighet 2 K 15 (1) 19 (1) 19 (1) 15 (1) 14 (1) 14 (1) 16 (1) 16 (1)
  Hastighet 3 K 14 (1) 17 (1) 17 (1) 14 (1) 13 (1) 13 (1) 15 (1) 15 (1)
Köldmedium Refrigerant-=-Gwp Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil
Dimensioner Packad enhet Bredd mm 1,630 1,630 1,630 1,630 2,130 2,130 2,630 2,630
    Höjd mm 760 760 760 760 760 760 760 760
    Djup mm 630 630 630 630 680 680 680 680
  Enhet Bredd mm 1,500 1,000 1,000 1,500 2,000 2,000 2,500 2,500
    Djup mm 590 590 590 590 590 590 590 590
    Höjd mm 270 270 270 270 270 270 270 270
Casing Färg Elektrogalvaniserad plåt Elektrogalvaniserad plåt Elektrogalvaniserad plåt Elektrogalvaniserad plåt Elektrogalvaniserad plåt Elektrogalvaniserad plåt Elektrogalvaniserad plåt Elektrogalvaniserad plåt
Vikt Packad enhet kg 90 73 73 90 126 126 161 161
  Enhet kg 73 57 57 73 94 94 108 108
Dörrhöjd Max. m 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)
Fan Luftflödeshastighet Värme Hastighet 2 m³/h 1,835 (1) 1,223 (1) 1,223 (1) 1,835 (1) 2,446 (1) 2,446 (1) 3,058 (1) 3,058 (1)
      Hastighet 3 m³/h 2,408 (1) 1,605 (1) 1,605 (1) 2,408 (1) 3,210 (1) 3,210 (1) 4,013 (1) 4,013 (1)
Röranslutningar Liquid YD mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gas YD mm 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 19.0 19.0
Värmekapacitet Hastighet 3 kW 11.0 (1) 9.2 (1) 9.2 (1) 11.0 (1) 13.4 (1) 13.4 (1) 19.9 (1) 19.9 (1)
  Hastighet 2 kW 9.3 (1) 7.7 (1) 7.7 (1) 9.3 (1) 12.1 (1) 12.1 (1) 16.8 (1) 16.8 (1)
Ineffekt Värme Nom. kW 0.56 0.37 0.37 0.56 0.75 0.75 0.94 0.94
  Enbart fläktdrift Nom. kW 0.56 0.37 0.37 0.56 0.75 0.75 0.94 0.94
Required ceiling void >-=-mm mm 420 420 420 420 420 420 420 420
Required accessories should be ordered separately Daikin trådanslutna fjärrkontroll (BRC1E52A/B eller BRC1D52) Daikin trådanslutna fjärrkontroll (BRC1E52A/B eller BRC1D52) Daikin trådanslutna fjärrkontroll (BRC1E52A/B eller BRC1D52) Daikin trådanslutna fjärrkontroll (BRC1E52A/B eller BRC1D52) Daikin trådanslutna fjärrkontroll (BRC1E52A/B eller BRC1D52) Daikin trådanslutna fjärrkontroll (BRC1E52A/B eller BRC1D52) Daikin trådanslutna fjärrkontroll (BRC1E52A/B eller BRC1D52) Daikin trådanslutna fjärrkontroll (BRC1E52A/B eller BRC1D52)
Spänningsområde Min. % 224 224 224 224 224 224 224 224
  Max. % 240 240 240 240 240 240 240 240
Strömförsörjning Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 230 230 230 230 230 230 230 230
Ström Ström vi fullast (FLA) Fläktmotor A 2.46 1.64 1.64 2.46 3.28 3.28 4.10 4.10
  Maximal säkringsström (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Anm: Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig) Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig) Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig) Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig) Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig) Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig) Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig) Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig)
  Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar
  Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan
  Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor
  Ljudtrycksnivå (vid 3m) Ljudtrycksnivå (vid 3m) Ljudtrycksnivå (vid 3m) Ljudtrycksnivå (vid 3m) Ljudtrycksnivå (vid 3m) Ljudtrycksnivå (vid 3m) Ljudtrycksnivå (vid 3m) Ljudtrycksnivå (vid 3m)
  Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida
  Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas