Specifikationstabell för DWSC B vintage

DWSC B vintage.
Kylkapacitet Min. kW 1,050 (1)
  Max. kW 4,500 (2)
Kompressor Compressor-=-Type   Enstegs centrifugalkompressor
Köldmedium Type   R-134a, R-513A
Strömförsörjning Frequency Hz 50/60
Anm: (1) - 300 RT
  (2) - 1250 RT