EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3
Värmekapacitet Min. kW 1.80 (1) 1.80 (1)
  Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 7.00 (1), 6.90 (2)
  Max. kW 5.00 (1), 4.75 (2) 7.00 (1), 6.90 (2)
Kylkapacitet Min. kW 2.00 (1), 2.00 (2) 2.50 (1), 2.50 (2)
  Nom. kW 3.88 (1), 3.99 (2) 5.20 (1), 5.15 (2)
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 0.950 (1), 1.93 (2) 1.37 (1), 2.69 (2)
  Värme Nom. kW 0.880 (1), 1.13 (2) 1.55 (1), 2.45 (2)
COP 5.00 (1), 3.58 (2) 4.52 (1), 3.42 (2)
EER 4.07 (1), 2.07 (2) 3.80 (1), 2.10 (2)
Hölje Colour   Elfenbensvit_ Elfenbensvit_
  Material   Polyestermålad galvaniserad stålplåt Polyestermålad galvaniserad stålplåt
Dimensioner Enhet Höjd mm 735 735
    Bredd mm 1,090 1,090
    Djup mm 350 350
  Packad enhet Höjd mm 880 880
    Bredd mm 1,166 1,166
    Djup mm 432 432
Vikt Enhet kg 76.0 80.0
  Packad enhet kg 82.0 86.0
Emballage Material   EPS, Kartong_, Trä EPS, Kartong_, Trä
  Vikt kg 6.00 6.00
Värmeväxlare Längd mm 845 845
  Rader Kvantitet   2 2
  Flänsdelning mm 1.80 1.80
  Steg Kvantitet   32 32
  Rörtyp   Hi-XA (8) Hi-XA (8)
  Fläns Typ   WF-fläns WF-fläns
    Behandling   Anti-korrosionsbehandling Anti-korrosionsbehandling
Fläkt Typ   Propellerfläkt Propellerfläkt
  Kvantitet   1 1
  Utloppsriktning   Horisontell Horisontell
  Luftflödeshastighet Värme Hög m³/min 45.0 47.0
    Kyla Hög m³/min 52.5 52.5
Fläktmotor Kvantitet   1 1
  Utgång W 53 53
Kompressor Kvantitet_   1 1
  Model   2YC36BXD#C 2YC45DXD#C
  Compressor-=-Type   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
PED Category   Kategori I, Se anm. 3 Kategori I, Se anm. 3
  Mest kritiska del Namn   Kompressor Kompressor
    Ps*V stång 127 147
Driftsområde Värme Omgivning Min. °CTT -25.0 -25.0
      Max. °CTT 25.0 25.0
    Vattensida Min. °C 15 (4) 15 (4)
      Max. °C 55.0 55.0
  Kyla Omgivning Min. °CTT 10.0 10.0
      Max. °CTT 43.0 43.0
    Vattensida Min. °C 5.00 (5) 5.00 (5)
      Max. °C 22.0 22.0
  Tappvarmvatten Omgivning Min. °CTT -25.0 (6) -25.0 (6)
      Max. °CTT 35.0 (6) 35.0 (6)
    Vattensida Min. °C 25 25
      Max. °C 80 (7) 80 (7)
Ljudeffektsnivå Värme Nom. dBA 61 62
  Kyla Nom. dBA 63.0 63.0
Ljudtrycksnivå Värme Nom. dBA 48 (8) 49 (8)
  Kyla Nom. dBA 48 (8) 50 (8)
Köldmedium Type   R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088
  Mängd kg 1.30 1.45
  Mängd TCO2Eq 2.714 3.027
  Kontroll   Expansionsventil (elektronisk typ) Expansionsventil (elektronisk typ)
  Kretsar Kvantitet   1.00 1.00
Köldmedieolja Typ   FVC50K FVC50K
  Fylld volym l 0.650 0.650
Avfrostningsmetod Omvänd cykel Omvänd cykel
Styrning av avfrostning Sensor för temperaturen i utomhusdelens värmeväxlare Sensor för temperaturen i utomhusdelens värmeväxlare
Effektstyrning Method   Inverterstyrd Inverterstyrd
Pump Type   DC-motor_ DC-motor_
  Kvantitet   1 1
  Antal hastigheter   Inverterstyrd Inverterstyrd
  Nominell ESP-enhet Värme kPa 68.6 (1), 70.0 (2) 61.4 (1), 62.0 (2)
    Kyla kPa 70.6 (1), 69.5 (2) 70.2 (1), 69.6 (2)
  Ineffekt W 76 76
Värmeväxlarens vattensida Typ   Hårdlödd platta Hårdlödd platta
  Kvantitet   1 1
  Vattenvolym l 0.900 1.30
  Vattenflöde Min. l/min 13.0 (9) 13.0 (9)
    Max. l/min 14.3 20.0
  Isoleringsmaterial   Elastskum Elastskum
  Värmare W 33.0 33.0
Expansionskärl Volym l 7 7
  Max. vattentryck stång 3 3
  För-tryck stång 1 1
  Värmare W 50 50
Water filter Maskstorlekar mm 1.00 1.00
  Material   koppar - mässing - rostfritt stål koppar - mässing - rostfritt stål
Vattenkrets Röranslutningarnas diametrar tum G 1 (hane) G 1 (hane)
  Säkerhetsventil stång 3 3
  Manometer   Nr. Nr.
  Dränering- / fyllventil   Ja Ja
  Avstängningsventil   Ja Ja
  Avluftarventil   Ja (manuellt) Ja (manuellt)
  Total vattenvolym l 1.60 (10) 2.00 (10)
  Värmare W 50.0 50.0
Allmänt Leverantör/tillverkare Namn och adress   Daikin Industries Czech Republic s.r.o. U Nove Hospody 1/1155, 301 00 Daikin Industries Czech Republic s.r.o. U Nove Hospody 1/1155, 301 00
    Namn eller varumärke   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Produktbeskrivning Luft-till-vatten värmepump   Ja Ja
    Köldbärare-till-vatten värmepump   nej nej
    Värmepump, kombinationsvärmare   nej nej
    Lågtemperatur värmepump   nej nej
    Kompletterande värmare integrerad   Ja Ja
    Vatten-till-vatten värmepump   nej nej
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) dB(A) 61.0 62.0
Ljudförhållande Ecodesign och energimärkning Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825
Allmän uppvärmning Luft-till-vatten-enhet Märkt luftflöde (utomhus) m³/h 2,700 2,820
  Övrigt Effektstyrning   Inverter Inverter
    Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00
    Pck (vevhusvärmarläge) kW 0.00 0.00
    Poff (läge från) kW 0.0080 0.0080
    Psb (standbyläge) kW 0.0080 0.0080
    Pto (termostat från) kW 0.0060 0.0080
  Integrerad kompletterande värmare NOx-emission mg/kWh 0.00 0.00
    Psup kW 0.00 0.00
    Typ av inmatad energi   Elektrisk info Elektrisk info
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 2,679 3,906
      Årstidsrelaterad verkningsgrad % 125 125
      Förvärmd vid -10°C kW 4.20 6.10
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 9.64 14.1
      SCOP   3.20 3.22
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A++ A++
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00
      COPd   1.98 1.98
      Pdh kW 3.60 5.50
      PERd % 79.2 79.2
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00
      COPd   3.10 3.17
      Pdh kW 2.10 3.20
      PERd % 124 127
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00
      COPd   4.27 4.20
      Pdh kW 2.80 3.60
      PERd % 171 168
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00
      COPd   6.33 5.82
      Pdh kW 2.70 3.40
      PERd % 253 233
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   1.65 1.74
      Pdh kW 4.20 3.10
      PERd % 66.0 69.6
      TOL °C -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0
    Märkvärmeeffekt extrakapacitet Psup (vid Tdesign -10°C) kW 0.00 3.00
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   1.65 1.98
      Pdh kW 4.20 5.50
      PERd % 66.0 79.2
      Tbiv °C -10.0 -7.00
  Vattenutloppstemp. vid kallt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 3,730 5,460
      Årstidsrelaterad verkningsgrad % 103 105
      Förvärmd vid -22°C kW 4.10 6.00
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 13.4 19.6
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 1,260 1,890
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 170 166
      Förvärmd vid 2°C kW 4.20 6.10
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 4.52 6.79
  Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 2,040 3,460
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 172 163
      Prated vid -10°C kW 4.40 7.00
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 7.35 12.4
      SCOP   4.39 4.14
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A++ A++
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) COPd   2.90 2.57
      Pdh kW 4.01 6.20
      PERd % 116 103
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00
      COPd   4.21 4.00
      Pdh kW 2.40 3.77
      PERd % 168 160
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00
      COPd   5.85 5.75
      Pdh kW 1.70 2.59
      PERd % 234 230
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00
      COPd   7.71 7.27
      Pdh kW 2.04 2.61
      PERd % 308 291
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   2.52 2.15
      Pdh kW 4.36 5.81
      PERd % 101 86.0
      TOL °C -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   2.52 2.57
      Pdh kW 4.36 6.20
      PERd % 101 103
      Tbiv °C -10.0 -7.00
    Märkt värmeuteffekt kompletterande kap. Psup (vid Tdesign -10°C) kW 0.040 1.19
  Vattenutloppstemperatur vid kallt klimat 35°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 2,780 5,450
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 138 139
      Förvärmd vid -22°C kW 4.00 6.00
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 9.99 19.6
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 35°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 1,090 1,620
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 225 223
      Förvärmd vid 2°C kW 4.80 7.00
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 3.91 5.81
Strömförsörjning Namn   V3 V3
  Fas   1~ 1~
  Frequency Hz 50 50
  Spänning V 230 230
Spänningsområde Min. % -10 -10
  Max. % 10 10
Current Maximal belastningsström Värme A 15.7 15.9
  Startström Värme A 15.7 (11) 15.9 (11)
    Kyla A 15.7 (11) 15.9 (11)
  Rekommenderade säkringar A 16 20
Ledningsdragningsanslutningar För anslutning med R6T Antal   2 2
    Anmärkning   Min. 0,75 mm² Min. 0,75 mm²
  För strömförsörjning Quantity   3 3
  För anslutning till styrenhet Kvantitet   8 8
    Uppmärksamma   2-trådig: Minsta kabeldimension 0,75 mm², maxlängd: 20 m, 2-trådig: Minsta kabeldimension 0,75 mm², maxlängd: 500 m, 4-trådig: 230 V 2-trådig: Minsta kabeldimension 0,75 mm², maxlängd: 20 m, 2-trådig: Minsta kabeldimension 0,75 mm², maxlängd: 500 m, 4-trådig: 230 V
  För anslutning med användargränssnitt Antal   2 2
    Anmärkning   0,75 mm² till 1,25 mm² (max. längd 500 m) 0,75 mm² till 1,25 mm² (max. längd 500 m)
  Prefererad kWh nominell strömförsörjning Antal   Effekt: 2 Effekt: 2
    Anmärkning   230 V 230 V
  Tappvarmvattenpump Antal   2 2
    Anmärkning   Min. 0,75 mm² Min. 0,75 mm²
Krav på kabel Kyla/Värme utgång Maximal belastningsström A Minsta kabeldimension 0,75 mm² Minsta kabeldimension 0,75 mm²
    Antal kablar   2.00 2.00
Anm: Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  PED-enhet kategori: Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC PED-enhet kategori: Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC
  Lägre om elpatron är installerad; Om elpatron saknas startar värmepumpen vid 10°C Lägre om elpatron är installerad; Om elpatron saknas startar värmepumpen vid 10°C
  För mer detaljer angående standardtillbehör, se installationsmanualen/bruksanvisningen För mer detaljer angående standardtillbehör, se installationsmanualen/bruksanvisningen
  Driftsområde varmvatten (utomhusenhet): området ökar med hjälp av en booster-värmare. Se separat ritning för driftsområde. Driftsområde varmvatten (utomhusenhet): området ökar med hjälp av en booster-värmare. Se separat ritning för driftsområde.
  Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen.
  Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning). Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).
  Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl
  Daikin Altherma inverterstyrda kompressorors startström är alltid <= max. belastningsström Daikin Altherma inverterstyrda kompressorors startström är alltid <= max. belastningsström