Specifikationstabell för EGSAX-D9WG

EGSAX06DA9WG EGSAX10DA9WG
Värmekapacitet Min. kW 0.85 0.85
  Nom. kW 3.34 5.48
  Max. kW 7.98 9.55
Effektförbrukning Nom. kW 0.70 1.12
COP 4.74 4.89
Hölje Colour   Grey + Black Grey + Black
Dimensioner Enhet Höjd mm 1,891 1,891
    Bredd mm 597 597
    Djup mm 666 666
  Packad enhet Höjd mm 2,202 2,202
    Bredd mm 720 720
    Djup mm 775 775
Vikt Enhet kg 222 222
  Packad enhet kg 237 237
Emballage Material   Trä, Kartong_, PE folie, Metall Trä, Kartong_, PE folie, Metall
  Vikt kg 15 15
Kompressor Compressor-=-Type   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
  Model   2YC40JXD#C 2YC40JXD#C
PED Category   Kategori II Kategori II
  Mest kritiska del Namn   Kompressor Kompressor
    Ps*DN stång 42 42
    Ps*V stång 64 64
Pump Type   Grundfos UPM3LK Grundfos UPM3LK
  Antal hastigheter   PWM PWM
  Ineffekt W 75 75
Värmeväxlarens vattensida Typ   Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare
  Kvantitet   1 1
  Vattenvolym l 1.76 1.76
  Isoleringsmaterial   Elastskum Elastskum
Köldbärarpump Typ   Grundfos UPMXL Geo Grundfos UPMXL Geo
  Effektförbrukning W 180 180
Värmeväxlare för köldbärare Antal   1 1
  Köldbärarvolym l 1.94 1.94
Tank Klass för energieffektivitet   A A
  Stående värmeförlust W 50 50
  Behållarvolym l   180
  Vattenvolym l 180  
  Material   Rostfritt stål (EN 1.4521) Rostfritt stål (EN 1.4521)
  Maximal vattentemperatur °C 60.0 60.0
  Maximalt vattentryck stång 10 10
  Isolering Material   Polyuretanskum Polyuretanskum
    Värmeförlust kWh/24 h 1.2 1.2
  Korrosionsskydd   Betning Betning
  Name   Varmvattentank av rostfritt stål, 180 liter Varmvattentank av rostfritt stål, 180 liter
Trevägsventil Flödeskoefficient (kV) Byggnadsuppvärmning m³/h 10 10
    Varmvattentank m³/h 8 8
Vattenkrets Röranslutningarnas diametrar mm 22 22
  Säkerhetsventil stång 3 3
  Manometer   Digital Digital
  Dränering- / fyllventil   Ja Ja
  Avstängningsventil   Ja Ja
  Avluftarventil   Ja Ja
  Total vattenvolym l 5.1 5.1
  Varmvattensystem Vattenvolym Min. l 20 20
Vattensystem - Sidan för tappvarmvatten Röranslutningar Kallvatten in / varmvatten ut Diameter mm 22 22
    Recirkulationsanslutning tum G 3/4" HONA G 3/4" HONA
Köldbärarkrets Röranslutningarnas diametrar mm 28 28
  Säkerhetsventil stång 3 3
  Dränering- / fyllventil   Ja Ja
  Avluftarventil   Nej Nej
  Total volym l 5.0 5.0
Rumsuppvärmning Vattenutloppstemperatur vid kallt klimat 35°C Allmänt Space heating-=-Cold climate water outlet 35°C-=-General-=-SCOP   5.73 (1) 5.73 (1)
  Vattenutloppstemp. vid kallt klimat 55 °C Allmänt Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-General-=-SCOP   4.33 (1) 4.42 (1)
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 35°C Allmänt Space heating-=-Warm climate water outlet 35°C-=-General-=-SCOP   5.64 (1) 5.33 (1)
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 55 °C Allmänt Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-General-=-SCOP   4.17 (1) 4.32 (1)
  Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 3,183 4,125
      Årstidsrelaterad verkningsgrad % 153 162
      Förvärmd vid -10°C kW 6 9
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 11.45 14.85
      SCOP   4.02 (1) 4.26 (1)
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A+++ A+++
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) COPd   3.21 3.21
      Pdh kW 5.5 7.4
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) COPd   4.00 4.25
      Pdh kW 3.3 4.7
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) COPd   4.71 4.85
      Pdh kW 2.2 3.0
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) COPd   4.32 5.32
      Pdh kW 1.0 1.4
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   2.95 2.89
      Pdh kW 6.4 8.5
      TOL °C -10 -10
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   2.95 2.89
      Pdh kW 6.4 8.5
      Tbiv °C -10 -10
  Vattenutloppstemp. vid kallt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 3,530 4,740
      Årstidsrelaterad verkningsgrad % 165 169
      Förvärmd vid -22°C kW 6 9
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) COPd   4.01 4.05
      Pdh kW 3.8 5.4
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) COPd   4.68 4.87
      Pdh kW 2.3 3.3
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) COPd   5.20 5.23
      Pdh kW 1.6 2.1
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) COPd   4.76 4.56
      Pdh kW 1.0 1.0
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   2.95 2.89
      Pdh kW 6.4 8.5
      TOL °C -22 -22
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   2.95 2.89
      Pdh kW 6.4 8.5
      Tbiv °C -22 -22
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 1,988 2,630
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 159 165
      Förvärmd vid 2°C kW 6 9
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) COPd   2.95 2.89
      Pdh kW 6.4 8.5
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) COPd   3.72 3.83
      Pdh kW 4.1 5.3
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) COPd   4.94 5.16
      Pdh kW 1.9 2.5
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   2.89
      Pdh kW 3.0 8.5
      PERd % 6.4  
      Tbiv °C 2 2
  Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 2,183 3,175
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 219 213
      Prated vid -10°C kW 6 9
      SCOP   5.54 (1) 5.53 (1)
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A+++ A+++
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) COPd   5.04 4.63
      Pdh kW 5.6 7.7
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) COPd   5.76 5.70
      Pdh kW 3.3 4.6
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) COPd   6.11 5.79
      Pdh kW 2.1 2.9
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) COPd   5.60 5.94
      Pdh kW 1.0 1.4
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   4.84 4.39
      Pdh kW 5.9 8.5
      TOL °C -10 -10
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   4.84 4.39
      Pdh kW 5.9 8.5
      Tbiv °C -10 -10
      Årlig energiförbrukning kWh 2,582 3,658
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 221 221
      Förvärmd vid -22°C kW 6 9
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) COPd   5.72 5.70
      Pdh kW 3.6 5.0
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) COPd   5.77 5.90
      Pdh kW 2.2 3.0
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) COPd   6.46 6.41
      Pdh kW 1.5 2.1
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) COPd   5.73 5.25
      Pdh kW 1.1 1.2
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   4.84 4.39
      Pdh kW 5.9 8.5
      TOL °C -22 -22
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   4.84 4.39
      Pdh kW 5.9 8.5
      Tbiv °C -22 -22
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 35°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 1,421 2,132
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 218 205
      Förvärmd vid 2°C kW 6 9
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) COPd   4.84 4.39
      Pdh kW 5.9 8.5
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) COPd   5.45 5.43
      Pdh kW 3.9 5.7
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) COPd   6.10 5.99
      Pdh kW 1.8 2.5
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   4.84 4.39
      Pdh kW 5.9 8.5
      Tbiv °C 2 2
Köldmedium Type   R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0
  Mängd TCO2Eq 1.15 1.15
  Mängd kg 1.70 1.70
  Kretsar Kvantitet   1 1
Köldmedieolja Typ   FW68DA FW68DA
  Fylld volym l 0.7 0.7
Ljudeffektsnivå Sound power level-=-Range-=-dB(A) dB(A) Från 36 till 44 (46 i boost-läge), tillstånd B0/-3 W30/35 Från 36 till 47, tillstånd B0/-3 W30/35
Driftsområde Installationsutrymme Min. °C 5 5
    Max. °C 35 35
  Köldbärarsida Min. °C -10 -10
    Max. °C 30 30
  Värme Vattensida Min. °C 5 5
      Max. °C 65 65
  Tappvarmvatten Vattensida Min. °C 25 25
      Max. °C 60 60
Allmänt Leverantör/tillverkare Namn och adress   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Namn eller varumärke   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Produktbeskrivning Luft-till-vatten värmepump   nej nej
    Köldbärare-till-vatten värmepump   Ja Ja
    Värmepump, kombinationsvärmare   nej nej
    Lågtemperatur värmepump   nej nej
    Kompletterande värmare integrerad   Ja Ja
    Vatten-till-vatten värmepump   Ja Ja
  LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Inomhus dB(A) 39.0 41.0
Ljudförhållande Ecodesign och energimärkning Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825
Allmän uppvärmning Övrigt Pck (vevhusvärmarläge) kW 0.000 0.000
    Poff (läge från) kW 0.015 0.015
    Psb (standbyläge) kW 0.015 0.015
    Pto (termostat från) kW 0.024 0.024
Tappvattenvärmning Allmänt Deklarerad belastningsprofil   L L
  Medelklimat AEC (Årlig elförbrukning) kWh 877 877
    AFC (Årlig bränsleförbrukning) Gj 0 0
    Ƞwh (effektivitet på tappvattenvärmning) % 117 117
    Qelec (Daglig elförbrukning) kWh 4.140 4.140
    Qfuel (Daglig bränsleförbrukning) kWh 0.000 0.000
    Energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning   A+ A+
  Kallt klimat AEC (Årlig elförbrukning) kWh 877 877
    AFC (Årlig bränsleförbrukning) Gj 0 0
    Ƞwh (effektivitet på tappvattenvärmning) % 117 117
    Qelec (Daglig elförbrukning) kWh 4.140 4.140
    Qfuel (Daglig bränsleförbrukning) kWh 0.000 0.000
  Varmt klimat AEC (Årlig elförbrukning) kWh 877 877
    AFC (Årlig bränsleförbrukning) Gj 0 0
    Ƞwh (effektivitet på tappvattenvärmning) % 117 117
    Qelec (Daglig elförbrukning) kWh 4.140 4.140
    Qfuel (Daglig bränsleförbrukning) kWh 0.000 0.000
Rumskyla Space cooling-=-Low temperature application Space cooling-=-Low temperature application-=-General Space cooling-=-Low temperature application-=-General-=-Pdesign-=-kW kW 8 8
      Space cooling-=-Low temperature application-=-General-=-SEER   14 14
  Space cooling-=-Medium temperature application Space cooling-=-Medium temperature application-=-General Space cooling-=-Medium temperature application-=-General-=-Pdesign-=-kW kW 8 8
      Space cooling-=-Medium temperature application-=-General-=-SEER   15 15
Strömförsörjning Fas   1~/3~ 1~/3~
  Frequency Hz 50 50
  Spänning V 230/400 230/400
  Spänningsområde Min. % 10 10
    Max. % 10 10
Elförbrukning Standby W 15 15
Current Rekommenderade säkringar A 16/32 16/32
Elektrisk värmare Typ   9W 9W
Anm: (1) - According to EN14825 and EN14511:2013 (1) - According to EN14825 and EN14511:2013
  (2) - Se driftområdesritning: området ökar med hjälp av en booster-värmare eller en backupvärmare (2) - Se driftområdesritning: området ökar med hjälp av en booster-värmare eller en backupvärmare