Specifikationstabell för EHBH-CB / ERHQ-BW1

EHBH11CB9W / ERHQ011BAW1 EHBH11CB3V / ERHQ011BAW1 EHBH16CB9W / ERHQ014BAW1 EHBH16CB3V / ERHQ014BAW1 EHBH16CB3V / ERHQ016BAW1 EHBH16CB9W / ERHQ016BAW1
Värmekapacitet Nom. kW 11.3 (1), 11.0 (2) 11.3 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.1 (1), 15.1 (2) 16.1 (1), 15.1 (2)
Effektförbrukning Värme Nom. kW 2.63 (1), 3.24 (2) 2.63 (1), 3.24 (2) 3.42 (1), 4.21 (2) 3.42 (1), 4.21 (2) 3.82 (1), 4.69 (2) 3.82 (1), 4.69 (2)
COP 4.30 (1), 3.39 (2) 4.30 (1), 3.39 (2) 4.24 (1), 3.22 (2) 4.24 (1), 3.22 (2) 4.20 (1), 3.22 (2) 4.20 (1), 3.22 (2)
Pump Nominell ESP-enhet Värme kPa 36.0 (5), 39.0 (6) 36.0 (5), 39.0 (6) 49.0 (5), 57.0 (6) 49.0 (5), 57.0 (6) 32.0 (5), 43.0 (6) 32.0 (5), 43.0 (6)
Värmeväxlarens vattensida Vattenflöde Värme Nom. l/min 32.5 (5), 31.5 (6) 32.5 (5), 31.5 (6) 41.6 (5), 38.9 (6) 41.6 (5), 38.9 (6) 46.0 (5), 43.3 (6) 46.0 (5), 43.3 (6)
Allmänt Leverantör/tillverkare Namn och adress   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Namn eller varumärke   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Produktbeskrivning Luft-till-vatten värmepump   Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Köldbärare-till-vatten värmepump   nej nej nej nej nej nej
    Värmepump, kombinationsvärmare   nej nej nej nej nej nej
    Lågtemperatur värmepump   nej nej nej nej nej nej
    Kompletterande värmare integrerad   Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Vatten-till-vatten värmepump   nej nej nej nej nej nej
  LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Inomhus dB(A) 41.0 41.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Utomhus dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Ljudförhållande Ecodesign och energimärkning Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825
Allmän uppvärmning Luft-till-vatten-enhet Märkt luftflöde (utomhus) m³/h 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Övrigt Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (vevhusvärmarläge) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (läge från) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (standbyläge) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (termostat från) kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Integrerad kompletterande värmare NOx-emission mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 9.00 3.00 9.00 3.00 3.00 9.00
    Typ av inmatad energi   Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 6,680 6,680 8,960 8,960 9,160 9,160
      Årstidsrelaterad verkningsgrad % 113 113 109 109 115 115
      Förvärmd vid -10°C kW 9.99 9.99 12.7 12.7 13.7 13.7
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 24.1 24.1 32.2 32.2 33.0 33.0
      SCOP   2.90 2.90 2.80 2.80 2.96 2.96
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A+ A+ A+ A+ A+ A+
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.10 2.10 1.95 1.95 1.95 1.95
      Pdh kW 7.30 7.30 8.34 8.34 8.62 8.62
      PERd % 84.0 84.0 78.0 78.0 78.0 78.0
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.29 3.29 3.02 3.02 3.13 3.13
      Pdh kW 5.33 5.33 6.60 6.60 7.50 7.50
      PERd % 132 132 121 121 125 125
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   0.950 0.950 1.00 1.00 0.950 0.950
      COPd   3.93 3.93 4.20 4.20 4.45 4.45
      Pdh kW 4.42 4.42 4.48 4.48 4.90 4.90
      PERd % 157 157 168 168 178 178
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   0.940 0.940 0.930 0.930 0.940 0.940
      COPd   5.52 5.52 6.48 6.48 5.63 5.63
      Pdh kW 5.30 5.30 5.42 5.42 5.30 5.30
      PERd % 221 221 259 259 225 225
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   1.00 1.00 1.41 1.41 1.27 1.27
      Pdh kW 3.64 3.64 6.21 6.21 6.10 6.10
      PERd % 40.0 40.0 56.4 56.4 50.8 50.8
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    Märkvärmeeffekt extrakapacitet Psup (vid Tdesign -10°C) kW 6.35 6.35 6.52 6.52 7.62 7.62
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   2.40 2.40 2.38 2.38 2.36 2.36
      Pdh kW 7.12 7.12 9.02 9.02 10.0 10.0
      PERd % 96.0 96.0 95.2 95.2 94.4 94.4
      Tbiv °C -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00
  Vattenutloppstemp. vid kallt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 10,400 10,400 11,500 11,500 12,400 12,400
      Årstidsrelaterad verkningsgrad % 93.0 93.0 96.8 96.8 103 103
      Förvärmd vid -22°C kW 10.4 10.4 11.9 11.9 13.6 13.6
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 37.4 37.4 41.3 41.3 44.6 44.6
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 2,730 2,730 3,180 3,180 3,410 3,410
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 114 114 124 124 124 124
      Förvärmd vid 2°C kW 7.14 7.14 8.84 8.84 9.33 9.33
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 9.81 9.81 11.5 11.5 12.3 12.3
  Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt SCOP   3.08 3.08 3.34 3.34 3.33 3.33
      Årlig energiförbrukning kWh 7,160 7,160 8,530 8,530 9,530 9,530
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 120 120 131 131 130 130
      Prated vid -10°C kW 11.3 11.3 14.5 14.5 16.1 16.1
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 25.8 25.8 30.7 30.7 34.3 34.3
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A A A+ A+ A+ A+
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) COPd   2.72 2.72 2.73 2.73 2.63 2.63
      Pdh kW 6.64 6.64 8.59 8.59 9.24 9.24
      PERd % 109 109 109 109 105 105
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00 1.00    
      COPd   3.99 3.99 4.01 4.01 3.82 3.82
      Pdh kW 6.10 6.10 7.81 7.81 8.64 8.64
      PERd % 160 160 160 160 153 153
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.42 3.42 4.51 4.51 4.82 4.82
      Pdh kW 3.92 3.92 5.02 5.02 5.56 5.56
      PERd % 137 137 180 180 193 193
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 0.950 0.950 0.950 0.950
      COPd   3.39 3.39 4.60 4.60 4.93 4.93
      Pdh kW 4.10 4.10 5.02 5.02 5.42 5.42
      PERd % 136 136 184 184 197 197
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   2.47 2.47 2.51 2.51 2.43 2.43
      Pdh kW 6.10 6.10 7.97 7.97 8.60 8.60
      PERd % 98.8 98.8 100 100 97.2 97.2
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   3.31 3.31 3.39 3.39 3.26 3.26
      Pdh kW 7.63 7.63 9.60 9.60 10.2 10.2
      PERd % 132 132 136 136 130 130
      Tbiv °C -2.00 -2.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
    Märkt värmeuteffekt kompletterande kap. Psup (vid Tdesign -10°C) kW 5.22 5.22 6.53 6.53 7.45 7.45
  Vattenutloppstemperatur vid kallt klimat 35°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 9,010 9,010 10,100 10,100 11,600 11,600
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 108 108 126 126 127 127
      Förvärmd vid -22°C kW 10.5 10.5 13.6 13.6 15.7 15.7
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 32.4 32.4 36.4 36.4 41.8 41.8
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 35°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 2,840 2,840 2,860 2,860 2,980 2,980
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 127 127 156 156 160 160
      Förvärmd vid 2°C kW 8.20 8.20 10.1 10.1 10.7 10.7
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 10.2 10.2 10.3 10.3 10.7 10.7
Anm: (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
  (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C)
  (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)