Specifikationstabell för EHBH-CB / ERHQ-BW17

EHBH16CB3V / ERHQ014BAW17 EHBH16CB9W / ERHQ014BAW17
Värmekapacitet Nom. kW 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2)
Ineffekt Värme Nom. kW 3.42 (1), 4.21 (2) 3.42 (1), 4.21 (2)
COP 4.24 (1), 3.22 (2) 4.24 (1), 3.22 (2)
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt SCOP   2.86 2.86
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A+ A+
  Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt SCOP   3.34 3.34
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A+ A+
Anm: (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
  (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C)
  (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)