Specifikationstabell för EHBH-CB / ERLQ-CV3

EHBH04CB3V / ERLQ004CAV3 EHBH08CB3V / ERLQ006CAV3 EHBH08CB9W / ERLQ006CAV3 EHBH08CB9W / ERLQ008CAV3 EHBH08CB3V / ERLQ008CAV3 EHBH11CB3V / ERLQ011CAV3 EHBH11CB9W / ERLQ011CAV3 EHBH16CB9W / ERLQ014CAV3 EHBH16CB3V / ERLQ014CAV3 EHBH16CB9W / ERLQ016CAV3 EHBH16CB3V / ERLQ016CAV3
Värmekapacitet Min. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)            
  Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Max. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Ineffekt Värme Nom. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Max. kW           3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.45 (1), 3.42 (2)            
Pump Nominell ESP-enhet Värme kPa           37.0 (7), 39.0 (8) 37.0 (7), 39.0 (8) 49.0 (7), 57.0 (8) 49.0 (7), 57.0 (8) 33.0 (7), 42.0 (8) 33.0 (7), 42.0 (8)
Värmeväxlarens vattensida Vattenflöde Värme Nom. l/min           32.1 (7), 31.5 (8) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
General LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Inomhus dB(A)           41.0 41.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Utomhus dB(A)           64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Allmän uppvärmning Luft-till-vatten-enhet Märkt luftflöde (utomhus) m³/h           5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Övrigt Pck (vevhusvärmarläge) kW           0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (läge från) kW           0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (standbyläge) kW           0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (termostat från) kW           0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Integrerad kompletterande värmare NOx-emission mg/kWh           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW           3.00 9.00 9.00 3.00 9.00 3.00
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt SCOP   3.20 3.22 3.22 3.20 3.20            
      Årlig energiförbrukning kWh           6,260 6,260 7,900 7,900 8,970 8,970
      Årstidsrelaterad verkningsgrad %           120 120 123 123 119 119
      Förvärmd vid -10°C kW           9.99 9.99 12.7 12.7 13.9 13.9
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj           22.6 22.6 28.4 28.4 32.3 32.3
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A++ A++ A++ A++ A++            
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) Pdh kW           8.83 8.83 9.97 9.97 12.2 12.2
      PERd %           79.6 79.6 70.4 70.4 71.2 71.2
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Pdh kW           5.28 5.28 6.76 6.76 7.61 7.61
      PERd %           130 130 142 142 125 125
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Pdh kW           4.47 4.47 4.66 4.66 4.83 4.83
      PERd %           172 172 169 169 176 176
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Pdh kW           5.37 5.37 5.26 5.26 5.38 5.38
      PERd %           256 256 218 218 254 254
    Tol (temperaturbegränsning) Pdh kW           9.08 9.08 12.2 12.2 13.3 13.3
      PERd %           71.6 71.6 70.0 70.0 68.4 68.4
      TOL °C           -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C           55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    Märkvärmeeffekt extrakapacitet Psup (vid Tdesign -10°C) kW           0.910 0.910 0.550 0.550 0.580 0.580
    Tbiv (bivalent temperatur) Pdh kW           8.83 8.83 11.0 11.0 12.2 12.2
      PERd %           79.6 79.6 76.8 76.8 71.2 71.2
      Tbiv °C           -7.00 -7.00 -6.00 -6.00 -7.00 -7.00
  Vattenutloppstemp. vid kallt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh           6,740 6,740 7,870 7,870 8,580 8,580
      Årstidsrelaterad verkningsgrad %           95.0 95.0 95.5 95.5 98.3 98.3
      Förvärmd vid -22°C kW           6.99 6.99 8.15 8.15 9.12 9.12
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj           24.3 24.3 28.3 28.3 30.9 30.9
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh           2,630 2,630 3,270 3,270 3,420 3,420
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) %           125 125 135 135 136 136
      Förvärmd vid 2°C kW           7.58 7.58 9.84 9.84 10.3 10.3
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj           9.47 9.47 11.8 11.8 12.3 12.3
  Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt SCOP   4.52 4.29 4.29 4.34 4.34            
      Årlig energiförbrukning kWh           5,380 5,380 7,250 7,250 8,270 8,270
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) %           156 156 153 153 149 149
      Prated vid -10°C kW           11.2 11.2 14.5 14.5 16.0 16.0
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj           19.4 19.4 26.1 26.1 29.8 29.8
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A++ A++ A++ A++ A++            
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) Pdh kW           8.88 8.88 10.7 10.7 12.4 12.4
      PERd %           105 105 105 105 93.2 93.2
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Pdh kW           6.03 6.03 7.71 7.71 8.62 8.62
      PERd %           162 162 163 163 150 150
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Pdh kW           5.74 5.74 5.05 5.05 5.74 5.74
      PERd %           271 271 228 228 271 271
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Pdh kW           6.50 6.50 5.16 5.16 6.50 6.50
      PERd %           359 359 268 268 359 359
    Tol (temperaturbegränsning) Pdh kW           8.76 8.76 12.6 12.6 11.7 11.7
      PERd %           93.6 93.6 104 104 82.0 82.0
      TOL °C           -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C           35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (bivalent temperatur) Pdh kW           9.09 9.09 11.6 11.6 12.1 12.1
      PERd %           113 113 113 113 102 102
      Tbiv °C           -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -4.00 -4.00
    Märkt värmeuteffekt kompletterande kap. Psup (vid Tdesign -10°C) kW           2.44 2.44 1.93 1.93 4.35 4.35
  Vattenutloppstemperatur vid kallt klimat 35°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh           6,430 6,430 8,170 8,170 9,050 9,050
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) %           148 148 141 141 137 137
      Förvärmd vid -22°C kW           10.3 10.3 12.3 12.3 13.3 13.3
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj           23.1 23.1 29.4 29.4 32.6 32.6
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 35°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh           1,950 1,950 2,350 2,350 2,480 2,480
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) %           192 192 199 199 199 199
      Förvärmd vid 2°C kW           9.06 9.06 10.9 10.9 11.4 11.4
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj           7.02 7.02 8.46 8.46 8.92 8.92
Anm: Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tillstånd 3: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Tillstånd 3: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Tillstånd 3: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Tillstånd 3: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Tillstånd 3: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Tillstånd 3: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tillstånd 4: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Tillstånd 4: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Tillstånd 4: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Tillstånd 4: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Tillstånd 4: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Tillstånd 4: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C)
Allmän uppvärmning Övrigt Effektstyrning           1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  Integrerad kompletterande värmare Typ av inmatad energi           Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) COPd           2.63 2.63 2.63 2.63 2.33 2.33
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) COPd           0.940 0.940 1.00 1.00 0.940 0.940
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) COPd           0.920 0.920 0.930 0.930 0.920 0.920
    Allmänt Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad           3.98 3.98 3.90 3.90 3.80 3.80
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) COPd           1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd           2.82 2.82 2.83 2.83 2.56 2.56
    Tol (temperaturbegränsning) COPd           2.34 2.34 2.60 2.60 2.05 2.05
  Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) COPd           1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd           1.99 1.99 1.92 1.92 1.78 1.78
    Tol (temperaturbegränsning) COPd           1.79 1.79 1.75 1.75 1.71 1.71
    Allmänt Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad           3.09 3.09 3.16 3.16 3.06 3.06
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) COPd           1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) COPd           0.950 0.950 0.950 0.950 1.00 1.00
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) COPd           0.930 0.930 0.940 0.940 0.930 0.930
General Leverantör/tillverkare Namn och adress           Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Produktbeskrivning Lågtemperatur värmepump           nej nej nej nej nej nej
Ljudförhållande Ecodesign och energimärkning           4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
Anm:           DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)
            DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)