Specifikationstabell för EHBX-CB / ERHQ-BV3

EHBX11CB3V / ERHQ011BAV3 EHBX11CB9W / ERHQ011BAV3 EHBX16CB9W / ERHQ014BAV3 EHBX16CB3V / ERHQ014BAV3 EHBX16CB3V / ERHQ016BAV3 EHBX16CB9W / ERHQ016BAV3
Värmekapacitet Nom. kW 11.2 (1), 10.3 (2) 11.2 (1), 10.3 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
Kylkapacitet Nom. kW 13.9 (1), 10.0 (2) 13.9 (1), 10.0 (2) 17.3 (1), 12.5 (2) 17.3 (1), 12.5 (2) 17.8 (1), 13.1 (2) 17.8 (1), 13.1 (2)
Ineffekt Värme Nom. kW 2.55 (1), 3.17 (2) 2.55 (1), 3.17 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.92 (1), 4.75 (2) 3.92 (1), 4.75 (2)
  Kyla Nom. kW 3.86 (1), 3.69 (2) 3.86 (1), 3.69 (2) 5.86 (1), 5.69 (2) 5.86 (1), 5.69 (2) 6.87 (1), 5.95 (2) 6.87 (1), 5.95 (2)
COP 4.39 (1), 3.25 (2) 4.39 (1), 3.25 (2) 4.29 (1), 3.24 (2) 4.29 (1), 3.24 (2) 4.08 (1), 3.20 (2) 4.08 (1), 3.20 (2)
EER 3.60 (1), 2.71 (2) 3.60 (1), 2.71 (2) 2.95 (1), 2.32 (2) 2.95 (1), 2.32 (2) 2.59 (1), 2.20 (2) 2.59 (1), 2.20 (2)
Pump Nominell ESP-enhet Kyla kPa 46.0 (3), 14.0 (4) 46.0 (3), 14.0 (4) 65.0 (3), 15.0 (4) 65.0 (3), 15.0 (4) 61.0 (3), 8.00 (4) 61.0 (3), 8.00 (4)
    Värme kPa 37.0 (5), 44.0 (6) 37.0 (5), 44.0 (6) 54.0 (5), 61.0 (6) 54.0 (5), 61.0 (6) 33.0 (5), 42.0 (6) 33.0 (5), 42.0 (6)
Värmeväxlarens vattensida Vattenflöde Kyla Nom. l/min 28.7 (3), 39.8 (4) 28.7 (3), 39.8 (4) 35.8 (3), 49.6 (4) 35.8 (3), 49.6 (4) 37.6 (3), 51.0 (4) 37.6 (3), 51.0 (4)
    Värme Nom. l/min 32.1 (5), 29.5 (6) 32.1 (5), 29.5 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 45.9 (5), 43.6 (6) 45.9 (5), 43.6 (6)
General Leverantör/tillverkare Namn och adress   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Namn eller varumärke   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Produktbeskrivning Luft-till-vatten värmepump   Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Köldbärare-till-vatten värmepump   nej nej nej nej nej nej
    Värmepump, kombinationsvärmare   nej nej nej nej nej nej
    Lågtemperatur värmepump   nej nej nej nej nej nej
    Kompletterande värmare integrerad   Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Vatten-till-vatten värmepump   nej nej nej nej nej nej
  LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Inomhus dB(A) 41.0 41.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Utomhus dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Ljudförhållande Ecodesign och energimärkning Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825
Allmän uppvärmning Luft-till-vatten-enhet Märkt luftflöde (utomhus) m³/h 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Övrigt Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (vevhusvärmarläge) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (läge från) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (standbyläge) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (termostat från) kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Integrerad kompletterande värmare NOx-emission mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 9.00 9.00 3.00 3.00 9.00
    Typ av inmatad energi   Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 6,450 6,450 8,580 8,580 9,070 9,070
      Årstidsrelaterad verkningsgrad % 112 112 110 110 114 114
      Förvärmd vid -10°C kW 9.53 9.53 12.3 12.3 13.4 13.4
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 23.2 23.2 30.9 30.9 32.6 32.6
      SCOP   2.86 2.86 2.82 2.82 2.92 2.92
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A+ A+ A+ A+ A+ A+
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.16 2.16 1.89 1.89 1.89 1.89
      Pdh kW 7.37 7.37 8.08 8.08 9.00 9.00
      PERd % 86.4 86.4 75.6 75.6 75.6 75.6
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00 1.00 0.980 0.980
      COPd   3.14 3.14 3.09 3.09 3.13 3.13
      Pdh kW 5.27 5.27 6.50 6.50 7.50 7.50
      PERd % 126 126 124 124 125 125
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950
      COPd   3.91 3.91 3.91 3.91 4.45 4.45
      Pdh kW 4.43 4.43 4.43 4.43 4.90 4.90
      PERd % 156 156 156 156 178 178
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940
      COPd   5.54 5.54 5.54 5.54 5.63 5.63
      Pdh kW 5.32 5.32 5.32 5.32 5.30 5.30
      PERd % 222 222 222 222 225 225
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   2.16 2.16 1.89 1.89 1.89 1.89
      Pdh kW 7.37 7.37 8.08 8.08 9.00 9.00
      PERd % 86.4 86.4 75.6 75.6 75.6 75.6
      TOL °C -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
      WTOL °C 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0
    Märkvärmeeffekt extrakapacitet Psup (vid Tdesign -10°C) kW 9.53 9.53 12.3 12.3 13.4 13.4
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   2.29 2.29 2.38 2.38 2.36 2.36
      Pdh kW 7.62 7.62 9.32 9.32 10.0 10.0
      PERd % 91.6 91.6 95.2 95.2 94.4 94.4
      Tbiv °C -5.00 -5.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 2,700 2,700 3,140 3,140 3,260 3,260
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 113 113 124 124 127 127
      Förvärmd vid 2°C kW 6.99 6.99 8.73 8.73 9.19 9.19
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 9.72 9.72 11.3 11.3 11.7 11.7
  Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt SCOP   2.99 2.99 3.23 3.23 3.29 3.29
      Årlig energiförbrukning kWh 7,320 7,320 8,520 8,520 9,620 9,620
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 117 117 126 126 129 129
      Prated vid -10°C kW 11.2 11.2 14.0 14.0 16.0 16.0
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 26.4 26.4 30.7 30.7 34.6 34.6
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A A A+ A+ A+ A+
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) COPd   2.77 2.77 2.58 2.58 2.46 2.46
      Pdh kW 6.68 6.68 7.88 7.88 8.80 8.80
      PERd % 111 111 103 103 98.4 98.4
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.75 3.75 3.82 3.82 3.83 3.83
      Pdh kW 6.03 6.03 7.54 7.54 8.62 8.62
      PERd % 150 150 153 153 153 153
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.38 3.38 4.35 4.35 4.78 4.78
      Pdh kW 3.88 3.88 4.85 4.85 5.54 5.54
      PERd % 135 135 174 174 191 191
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   0.940 0.940 0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd   3.39 3.39 4.65 4.65 5.20 5.20
      Pdh kW 4.10 4.10 5.08 5.08 5.72 5.72
      PERd % 136 136 186 186 208 208
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   2.55 2.55 2.46 2.46 2.36 2.36
      Pdh kW 6.23 6.23 7.57 7.57 8.59 8.59
      PERd % 102 102 98.4 98.4 94.4 94.4
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   3.46 3.46 3.37 3.37 3.21 3.21
      Pdh kW 7.54 7.54 9.39 9.39 10.6 10.6
      PERd % 138 138 135 135 128 128
      Tbiv °C -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
    Märkt värmeuteffekt kompletterande kap. Psup (vid Tdesign -10°C) kW 4.97 4.97 6.43 6.43 7.41 7.41
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 35°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 2,760 2,760 2,790 2,790 2,940 2,940
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 125 125 153 153 164 164
      Förvärmd vid 2°C kW 7.86 7.86 9.72 9.72 10.9 10.9
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 9.94 9.94 10.1 10.1 10.6 10.6
Anm: (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
  (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C)
  (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)