Specifikationstabell för EHSHB-B

EHSHB04P30BA EHSHB08P30BA EHSHB08P50BA EHSHB16P50BA
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 28 28 28 28
Köldmedium Kretsar Kvantitet 1 1 1 1
  Mängd kg 1.5 1.6 1.6 3.4
  Typ Elektronisk expansionsventil, Inverter Elektronisk expansionsventil, Inverter Elektronisk expansionsventil, Inverter Elektronisk expansionsventil, Inverter
Control systems Bidrag till årstidsrelaterad värmeverkningsgrad) % 2.0 2.0 2.0 2.0
  Klass på temperaturstyrning A++ A++ A++ A++
Värmeväxlarens vattensida Plattor Kvantitet 34 34 34 66
  Vattenvolym l 0.67 0.67 0.67 1.01
  Isoleringsmaterial Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare
Driftsområde Värme Vattensida Max. °C 55 55 55 55
      Min. °C 15 (10) 15 (10) 15 (10) 15 (10)
    Omgivning Min. °C -25 -25 -25 -25
      Max. °C 25 25 25 35
  Tappvarmvatten Vattensida Max. °C 55 55 55 55
      Min. °C 25 25 25 25
    Omgivning Min. °CDB -25 -25 -25 -25
      Max. °CDB 35 35 35 35
Vattensystem - Sidan för tappvarmvatten Röranslutningar Kallvatten in / varmvatten ut tum G 1" (AG) G 1" (AG) G 1" (AG) G 1" (AG)
  Rörmaterial Cu Cu Cu Cu
Köldmediekrets Diameter på vätskesidan mm 6.4 6.4 6.4 9.5
  Diameter på gassidan mm 15.9 15.9 15.9 15.9
Emballage Vikt kg 6 6 6 6
  Material Plastfolie, Trä (pall), Korrugerad skiva Plastfolie, Trä (pall), Korrugerad skiva Plastfolie, Trä (pall), Korrugerad skiva Plastfolie, Trä (pall), Korrugerad skiva
Värmeväxlare Påfyllning Medelvärde på specifik termisk uteffekt W/K 1,200 1,200 1,170 1,620
    Driftstryck stång 3 3 3 3
    Intern volym i spole l 12 12 12 16
    Anströmningsarea 3 3 2 3
    Kvantitet Rostfritt stål (DIN 1.4404) Rostfritt stål (DIN 1.4404) Rostfritt stål (DIN 1.4404) Rostfritt stål (DIN 1.4404)
  Tappvarmvatten Medelvärde på specifik termisk uteffekt W/K 2,790 2,790 2,825 2,825
    Anströmningsarea 5.600 5.600 5.800 5.800
    Driftstryck stång 6 6 6 6
    Intern volym i spole l 27.1 27.1 29.0 29.0
    Kvantitet Rostfritt stål (DIN 1.4404) Rostfritt stål (DIN 1.4404) Rostfritt stål (DIN 1.4404) Rostfritt stål (DIN 1.4404)
  Trycksatt solvärme Volym på intern spole l 3.90 3.90 12.50 12.50
    Arbetstryck stång 6.00 6.00 6.00 6.00
    Genomsnittlig specifik termisk avgivning W/K 360.00 360.00 840.00 840.00
    Anströmningsyta 0.70 0.70 1.70 1.70
    Antal Rostfritt stål (DIN 1.4404) Rostfritt stål (DIN 1.4404) Rostfritt stål (DIN 1.4404) Rostfritt stål (DIN 1.4404)
Röranslutningar Värmeväxlare för trycksatt solvärme tum G 1" (AG) G 1" (AG) G 1" (AG) G 1" (AG)
Thermal performance l l 184 (2), 282 (3), 352 (4) 184 (2), 282 (3), 352 (4) 324 (2), 288 (5), 492 (3), 560 (4) 324 (2), 288 (5), 492 (3), 560 (4)
  l l 153 (2), 252 (3), 321 (4) 153 (2), 252 (3), 321 (4) 282 (2), 240 (5), 444 (3), 516 (4) 282 (2), 240 (5), 444 (3), 516 (4)
  Thermal performance-=-Thermal performance reheating time after tapping 90, 55 45 (6), 30 (7) 45 (6), 30 (7) 25 (8), 17 (9)
Ljudeffektsnivå Nom. dBA 40 40 40 40
Dimensioner Packad enhet Bredd mm 800 800 800 800
    Höjd mm 2,000 2,000 2,000 2,000
    Djup mm 800 800 800 800
  Enhet Bredd mm 615 615 790 790
    Djup mm 595 595 790 790
    Höjd mm 1,890 1,890 1,890 1,890
Casing Färg Stryktålig polypropylen Stryktålig polypropylen Stryktålig polypropylen Stryktålig polypropylen
Tank Vbu (solvärme, elpatron) l 290 290 392 392
  Maximum water temperature °C 85 85 85 85
  Psbsol W/K 1.4 1.4 1.6 1.6
  Behållarvolym l 294 294 477 477
  Stående värmeförlust W 64 64 72 72
  Vattenvolym l 294 294 477 477
  Isolering Värmeförlust kWh/24 h 1.5 (1) 1.5 (1) 1.7 (1) 1.7 (1)
    Material Polyuretanskum Polyuretanskum Polyuretanskum Polyuretanskum
  Material B B B B
Vikt Packad enhet kg 95 95 122 124
  Enhet kg 89 89 116 118
Pump Ineffekt W 45 45 45 45
  Type PWM PWM PWM PWM
Vattenkrets Tryck Uppvärmning Max. stång 3 3 3 3
  Piping connections diameter tum G 1" (IG) G 1" (IG) G 1" (IG) G 1" (IG)
  Säkerhetsventil stång 3 3 3 3
  Piping material Ja Ja Ja Ja
Utomhusdel ERLQ004CAV3 ERLQ006CAV3, ERLQ008CAV3 ERLQ006CAV3, ERLQ008CAV3 ERLQ011CAV3, ERLQ011CAW1, ERLQ014CAV3, ERLQ014CAW1, ERLQ016CAV3, ERLQ016CAW1
Strömförsörjning Spänningsområde Max. % 10 10 10 10
    Min. % 10 10 10 10
  Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 230 230 230 230
  Fas 1~ 1~ 1~  
Elektrisk värmare Strömförsörjning Frequency Hz 50 50 50 50
    Fas 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~
Ström Rekommenderade säkringar A 20 20 20 20
  Maximal belastningsström Värme A 18.0 18.0 18.0 16.3
Anm: Värmeförlust enligt EN12897 Värmeförlust enligt EN12897 Värmeförlust enligt EN12897 Värmeförlust enligt EN12897
  TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C
  TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C
  TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C
  Uppvärmning av tank med endast värmepump, ingen elpatron Uppvärmning av tank med endast värmepump, ingen elpatron Uppvärmning av tank med endast värmepump, ingen elpatron Uppvärmning av tank med endast värmepump, ingen elpatron
  För avtappningsvolym 140 l -> 5820 Wh (bad) / 8 kW värmepump För avtappningsvolym 140 l -> 5820 Wh (bad) / 8 kW värmepump För avtappningsvolym 140 l -> 5820 Wh (bad) / 8 kW värmepump För avtappningsvolym 140 l -> 5820 Wh (bad) / 8 kW värmepump
  För avtappningsvolym 90 l -> 3660 Wh (bad) / 8 kW värmepump För avtappningsvolym 90 l -> 3660 Wh (bad) / 8 kW värmepump För avtappningsvolym 90 l -> 3660 Wh (bad) / 8 kW värmepump För avtappningsvolym 90 l -> 3660 Wh (bad) / 8 kW värmepump
  För avtappningsvolym 140 l -> 5820 Wh (bad) / 16 kW värmepump För avtappningsvolym 140 l -> 5820 Wh (bad) / 16 kW värmepump För avtappningsvolym 140 l -> 5820 Wh (bad) / 16 kW värmepump För avtappningsvolym 140 l -> 5820 Wh (bad) / 16 kW värmepump
  För avtappningsvolym 90 l -> 3660 Wh (bad) / 16 kW värmepump För avtappningsvolym 90 l -> 3660 Wh (bad) / 16 kW värmepump För avtappningsvolym 90 l -> 3660 Wh (bad) / 16 kW värmepump För avtappningsvolym 90 l -> 3660 Wh (bad) / 16 kW värmepump
  15 °C-25 °C: Enbart BUH, ingen drift av värmepump=under igångkörning. 15 °C-25 °C: Enbart BUH, ingen drift av värmepump=under igångkörning. 15 °C-25 °C: Enbart BUH, ingen drift av värmepump=under igångkörning. 15 °C-25 °C: Enbart BUH, ingen drift av värmepump=under igångkörning.