Specifikationstabell för EHSX-A / ERLQ-CV3

EHSX04P30AA / ERLQ004CAV3 EHSX08P50AA / ERLQ006CAV3 EHSX08P30AA / ERLQ006CAV3 EHSX08P30AA / ERLQ008CAV3 EHSX08P50AA / ERLQ008CAV3 EHSX16P50AA / ERLQ011CAV3 EHSX16P50AA / ERLQ014CAV3 EHSX16P50AA / ERLQ016CAV3
Tappvattenvärmning Allmänt Deklarerad belastningsprofil Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
  Kallt klimat AEC (Årlig elförbrukning) kWh 1,221 1,954 1,263 1,387 2,104 2,435 2,435 2,435
    Qelec (Daglig elförbrukning) kWh 5.473 9.000 5.653 6.226 9.496 10.938 10.938 10.938
    Ƞwh (effektivitet på tappvattenvärmning) % 92 91 89 80 84 74 74 74
  Varmt klimat Qelec (Daglig elförbrukning) kWh 4.229 7.014 4.763 5.091 8.000 8.760 8.760 8.760
    AEC (Årlig elförbrukning) kWh 948 1,559 1,068 1,138 1,727 1,956 1,956 1,956
    Ƞwh (effektivitet på tappvattenvärmning) % 120 115 107 100 104 93 93 93
  Medelklimat Ƞwh (effektivitet på tappvattenvärmning) % 103 102 98 90 96 83 83 83
    Qelec (Daglig elförbrukning) kWh 4.753 7.866 5.138 5.630 8.409 9.811 9.811 9.811
    AEC (Årlig elförbrukning) kWh 1,063 1,747 1,148 1,256 1,866 2,187 2,187 2,187
    Energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning A A A A A A A A
Allmän uppvärmning Luft-till-vatten-enhet Märkt luftflöde (utomhus) m³/h 2,700 2,820 2,820 2,820 2,820      
  Övrigt Psb (standbyläge) kW 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.050 0.050 0.050
    Poff (läge från) kW 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.050 0.050 0.050
    Pto (termostat från) kW 0.043 0.048 0.048 0.048 0.048 0.105 0.105 0.105
    Pck (vevhusvärmarläge) kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Effektstyrning 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
  Integrerad kompletterande värmare Psup kW 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
    Typ av inmatad energi Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info
Värmeväxlarens vattensida Vattenflöde Kyla Nom. l/min 12.7 (5), 11.5 (6) 12.9 (5), 13.3 (6) 12.9 (5), 13.3 (6) 12.9 (5), 13.3 (6) 12.9 (5), 13.3 (6) 43.3 (5), 33.5 (6) 46.0 (5), 36.1 (6) 48.1 (5), 37.5 (6)
    Värme Nom. l/min 13.0 (7), 11.3 (8) 17.4 (7), 16.6 (8) 17.4 (7), 16.6 (8) 22.3 (7), 20.8 (8) 22.3 (7), 20.8 (8) 33.8 (7), 29.8 (8) 42.4 (7), 39.4 (8) 44.0 (7), 42.6 (8)
Pump Pump-=-Pump type Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87 Grundfos UPM2 15-70 CES87
  Nominell ESP-enhet Värme kPa 46.0 (7), 48.0 (8) 40.0 (7), 41.0 (8) 40.0 (7), 41.0 (8) 37.0 (7), 36.0 (8) 37.0 (7), 36.0 (8)      
    Kyla kPa 45.0 (5), 48.0 (6) 44.0 (5), 46.0 (6) 44.0 (5), 46.0 (6) 44.0 (5), 46.0 (6) 44.0 (5), 46.0 (6)      
Rumsuppvärmning Vattenutloppstemp. vid kallt klimat 55 °C Allmänt Förvärmd vid -22°C kW 4 4 4 5 5 9 10 11
      Årlig energiförbrukning kWh 3,069 4,008 4,008 4,538 4,538 8,185 9,676 10,405
      Årstidsrelaterad verkningsgrad % 110 104 104 110 110 100 101 101
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) PERd % 92.0 98.8 98.8 96.4 96.4 79.2 81.6 82.0
      Pdh kW 2.2 2.6 2.6 3.2 3.2 5.2 6.2 6.6
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) PERd % 236.8 176.8 176.8 223.2 223.2 220.0 220.0 220.0
      Pdh kW 1.6 2.6 2.6 3.2 3.2 5.2 5.2 5.2
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    Tol (temperaturbegränsning) PERd % 35.6 42.0 42.0 39.2 39.2 48.8 45.2 43.2
      Pdh kW 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 5.7 6.4 6.8
      TOL °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      WTOL °C 55 55 55 55 55 55 55 55
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 0.89 1.05 1.05 0.98 0.98 1.22 1.13 1.08
    Tillstånd G (-15°CTT/1-) Pdh kW 2.9 3.6 3.6 4.3 4.3 7.1 8.4 8.9
      PERd % 50.0 56.8 56.8 53.2 53.2 60.4 60.0 56.8
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-G Condition (-15°CDB/-)-=-Copd 1.25 1.42 1.42 1.33 1.33 1.51 1.50 1.42
    Tbiv (bivalent temperatur) Pdh kW 2.9 3.6 3.6 4.3 4.3 7.1 8.4 8.9
      PERd % 50.0 56.8 56.8 53.2 53.2 60.4 60.0 56.8
      Tbiv °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 1.25 1.42 1.42 1.33 1.33 1.51 1.50 1.42
    Märkvärmeeffekt extrakapacitet Psup (Tdesign -22°C) kW 3.5 4.4 4.4 5.2 5.2 3.4 4.6 4.9
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) PERd % 150.0 130.4 130.4 147.6 147.6 130.0 128.0 127.6
      Pdh kW 1.4 2.0 2.0 2.4 2.4 3.2 3.8 4.0
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Pdh kW 1.6 3.0 3.0 3.6 3.6 6.1 6.1 6.1
      PERd % 346.0 221.6 221.6 311.6 311.6 302.4 302.4 302.4
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 8.65 5.54 5.54 7.79 7.79 7.56 7.56 7.56
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 55 °C Allmänt Förvärmd vid 2°C kW 4 5 5 7 7 8 10 10
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 186 149 149 176 176 135 153 154
      Årlig energiförbrukning kWh 1,174 1,901 1,901 1,932 1,932 2,637 3,282 3,429
    Tbiv (bivalent temperatur) Tbiv °C 2 2 2 2 2 2 2 2
      PERd % 84.4 91.6 91.6 86.0 86.0 72.8 76.0 71.2
      Pdh kW 4.3 5.5 5.5 6.6 6.6 7.6 9.8 10.3
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.11 2.29 2.29 2.15 2.15 1.82 1.90 1.78
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) PERd % 84.4 91.6 91.6 86.0 86.0 72.8 76.0 71.2
      Pdh kW 4.3 5.5 5.5 6.6 6.6 7.6 9.8 10.3
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) PERd % 150.4 136.4 136.4 148.0 148.0 122.8 128.8 130.0
      Pdh kW 2.8 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 6.3 6.6
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) PERd % 290.4 194.4 194.4 260.8 260.8 235.2 235.2 235.2
      Pdh kW 1.6 2.9 2.9 3.5 3.5 5.4 5.4 5.4
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
  Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) PERd % 81.2 83.6 83.6 84.0 84.0 77.6 76.8 74.0
      Pdh kW 4.2 5.3 5.3 5.4 5.4 9.0 10.9 12.6
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    Tbiv (bivalent temperatur) Tbiv °C -7 -7 -7 -4 -4 -7 -7 -7
      Pdh kW 4.2 5.3 5.3 5.8 5.8 9.0 10.9 12.6
      PERd % 81.2 83.6 83.6 94.4 94.4 77.6 76.8 73.6
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.03 2.09 2.09 2.36 2.36 1.94 1.92 1.84
    Tol (temperaturbegränsning) TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Pdh kW 4.1 5.1 5.1 5.1 5.1 9.1 9.8 11.2
      PERd % 65.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.2 65.2 62.8
      WTOL °C 55 55 55 55 55 55 55 55
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 1.64 1.79 1.79 1.79 1.79 1.78 1.63 1.57
    Allmänt Årstidsrelaterad verkningsgrad % 132 126 126 128 128 128 130 127
      Årlig energiförbrukning kWh 2,934 3,828 3,828 4,725 4,725 6,345 7,654 8,978
      Förvärmd vid -10°C kW 5 6 6 8 8 10 12 14
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Pdh kW 2.6 3.1 3.1 3.9 3.9 5.4 6.6 7.8
      PERd % 132.4 125.2 125.2 130.0 130.0 132.0 132.0 127.6
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Pdh kW 1.8 2.1 2.1 2.6 2.6 4.6 4.6 4.9
      PERd % 177.2 163.6 163.6 176.8 176.8 170.4 173.6 178.8
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) PERd % 262.0 239.6 239.6 239.6 239.6 252.0 258.0 260.8
      Pdh kW 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 5.5 5.5 5.4
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    Märkvärmeeffekt extrakapacitet Psup (vid Tdesign -10°C) kW 0.7 0.9 0.9 2.4 2.4 1.0 2.5 3.0
Kylkapacitet Nom. kW 4.4 (1), 4.0 (2) 5.2 (1), 4.6 (2) 5.2 (1), 4.6 (2) 5.2 (1), 4.6 (2) 5.2 (1), 4.6 (2) 15.1 (1), 11.7 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
  Min. kW 2.0 (1), 2.1 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2)  
  Max. kW 5.9 (1), 4.5 (2) 7.3 (1), 5.5 (2) 7.3 (1), 5.5 (2) 8.4 (1), 6.4 (2) 8.4 (1), 6.4 (2) 15.1 (1), 11.7 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
Värmekapacitet Nom. kW 4.53 (1), 3.98 (2), 4.26 (3), 3.47 (4) 6.06 (1), 5.78 (2), 5.14 (3), 4.60 (4) 6.06 (1), 5.78 (2), 5.14 (3), 4.60 (4) 7.78 (1), 7.27 (2), 5.53 (3), 5.51 (4) 7.78 (1), 7.27 (2), 5.53 (3), 5.51 (4) 11.80 (1), 10.40 (2), 5.95 (3), 7.74 (4) 14.81 (1), 13.73 (2), 8.28 (3), 9.57 (4) 15.34 (1), 14.86 (2), 8.04 (3), 10.05 (4)
  Min. kW 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2)      
  Max. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 11.38 (1), 11.00 (2) 14.55 (1), 13.59 (2) 16.10 (1), 15.22 (2)
General LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Inomhus dB(A) 39 39 39 39 39 39 39 39
  Produktbeskrivning General-=-Product description-=-Low temperature heat pump Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Utomhus dB(A) 61 61 61 62 62 64 64 66
Ineffekt Värme Max. kW 1.12 (1), 1.44 (2) 1.99 (1), 2.32 (2) 1.99 (1), 2.32 (2) 2.54 (1), 2.96 (2) 2.54 (1), 2.96 (2) 2.64 (1), 3.25 (2) 3.43 (1), 4.22 (2) 3.83 (1), 4.71 (2)
    Nom. kW 0.87 (1), 1.04 (2), 1.49 (3), 0.85 (4) 1.30 (1), 1.58 (2), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.30 (1), 1.58 (2), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.69 (1), 2.04 (2), 1.98 (3), 1.56 (4) 1.69 (1), 2.04 (2), 1.98 (3), 1.56 (4) 2.57 (1), 3.13 (2), 2.43 (3), 2.35 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4)
  Kyla Nom. kW 1.05 (1), 1.41 (2) 1.43 (1), 1.85 (2) 1.43 (1), 1.85 (2) 1.43 (1), 1.85 (2) 1.43 (1), 1.85 (2) 4.55 (1), 4.30 (2) 5.44 (1), 5.10 (2) 6.18 (1), 5.72 (2)
    Max. kW 1.86 (1), 2.04 (2) 2.27 (1), 2.51 (2) 2.27 (1), 2.51 (2) 2.89 (1), 3.20 (2) 2.89 (1), 3.20 (2) 4.53 (1), 4.31 (2) 5.42 (1), 5.09 (2) 6.15 (1), 5.74 (2)
Inomhusdel 4.21 (1), 2.85 (2) 3.65 (1), 2.51 (2) 3.65 (1), 2.51 (2) 3.65 (1), 2.51 (2) 3.65 (1), 2.51 (2) 3.32 (1), 2.72 (2) 2.96 (1), 2.47 (2) 2.72 (1), 2.29 (2)
Anm: Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: -7 °CTT / -8 °CVT EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: -7 °CTT / -8 °CVT EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: -7 °CTT / -8 °CVT EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: -7 °CTT / -8 °CVT EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: -7 °CTT / -8 °CVT EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: -7 °CTT / -8 °CVT EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: -7 °CTT / -8 °CVT EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: -7 °CTT / -8 °CVT
  EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: 2 °CTT / 1 °CVT EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: 2 °CTT / 1 °CVT EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: 2 °CTT / 1 °CVT EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: 2 °CTT / 1 °CVT EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: 2 °CTT / 1 °CVT EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: 2 °CTT / 1 °CVT EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: 2 °CTT / 1 °CVT EW 30°C; LW 35°C; omgivningsförhållanden: 2 °CTT / 1 °CVT
  Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C)
  Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
  DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)