Specifikationstabell för EHSXB-D / ERGA-DV7

EHSXB04P50DA7 / ERGA04DAV37
Inomhusdel EHSXB04P50DA7
Värmekapacitet Nom. kW 4.36 (1), 4.60 (2)
Kylkapacitet Nom. kW 4.86 (1), 4.52 (2)
Effektförbrukning Värme Nom. kW 0.830 (1), 1.26 (2)
  Kyla Nom. kW 0.810 (1), 1.36 (2)
COP 5.23 (1), 3.65 (2)
EER 5.98 (1), 3.32 (2)
Tappvattenvärmning Allmänt Deklarerad belastningsprofil   XL
  Medelklimat Energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning   A
Anm: (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)