EHVH04S18CB3VF / ERLQ004CAV3 EHVH08S18CB3VF / ERLQ006CAV3 EHVH08S18CB3VF / ERLQ008CAV3
Värmekapacitet Min. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)
  Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2)
  Max. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2)
Effektförbrukning Värme Nom. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2)
Pump Nominell ESP-enhet Värme kPa 53.0 (5), 56.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6)
Värmeväxlarens vattensida Vattenflöde Värme Nom. l/min 12.6 (5), 11.6 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 21.2 (5), 19.8 (6)
Allmänt Leverantör/tillverkare Namn och adress   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Namn eller varumärke   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Produktbeskrivning Luft-till-vatten värmepump   Ja Ja Ja
    Köldbärare-till-vatten värmepump   nej nej nej
    Värmepump, kombinationsvärmare   Ja Ja Ja
    Lågtemperatur värmepump   nej nej nej
    Kompletterande värmare integrerad   Ja Ja Ja
    Vatten-till-vatten värmepump   nej nej nej
  LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Inomhus dB(A) 42.0 42.0 42.0
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Utomhus dB(A) 61.0 62.0 62.0
Ljudförhållande Ecodesign och energimärkning Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825
Tank Name   Varmvattentank av rostfritt stål, 180 liter    
Allmän uppvärmning Luft-till-vatten-enhet Märkt luftflöde (utomhus) m³/h 2,700 2,820 2,820
  Köldbärare/vatten till vattenenhet Uppskattat flöde vatten/köldbärare m³/h   0.00 0.00
  Övrigt Effektstyrning   Inverter Inverter Inverter
    Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00
    Pck (vevhusvärmarläge) kW 0.00 0.00 0.00
    Poff (läge från) kW 0.0080 0.0080 0.0080
    Psb (standbyläge) kW 0.0080 0.0080 0.0080
    Pto (termostat från) kW 0.0060 0.0070 0.0080
  Integrerad kompletterande värmare NOx-emission mg/kWh 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 3.00 3.00
    Typ av inmatad energi   Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info
Tappvattenvärmning Allmänt Deklarerad belastningsprofil   L L L
    Funktion för att ordna tappvattenvärmning vid låga effektbehov   Ja Ja Ja
  Medelklimat AEC (Årlig elförbrukning) kWh 1,080 1,190 1,190
    AFC (Årlig bränsleförbrukning) Gj 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (effektivitet på tappvattenvärmning) % 95.0 86.4 86.4
    Qelec (Daglig elförbrukning) kWh 4.93 5.43 5.43
    Qfuel (Daglig bränsleförbrukning) kWh 0.00 0.00 0.00
    Energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning   A A A
  Kallt klimat AEC (Årlig elförbrukning) kWh 1,220 1,330 1,330
    AFC (Årlig bränsleförbrukning) Gj 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (effektivitet på tappvattenvärmning) % 84.0 77.5 77.5
    Qelec (Daglig elförbrukning) kWh 5.55 6.05 6.05
    Qfuel (Daglig bränsleförbrukning) kWh 0.00 0.00 0.00
  Varmt klimat AEC (Årlig elförbrukning) kWh 966 1,120 1,120
    AFC (Årlig bränsleförbrukning) Gj 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (effektivitet på tappvattenvärmning) % 106 91.8 91.8
    Qelec (Daglig elförbrukning) kWh 4.39 5.10 5.10
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 2,360    
      Årstidsrelaterad verkningsgrad % 125    
      Förvärmd vid -10°C kW 3.70    
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 8.48    
      SCOP   3.20    
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A++    
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00    
      COPd   2.03    
      Pdh kW 3.36    
      PERd % 81.2    
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00    
      COPd   3.08    
      Pdh kW 2.00    
      PERd % 123    
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   0.990    
      COPd   4.27    
      Pdh kW 2.77    
      PERd % 171    
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   0.990    
      COPd   6.33    
      Pdh kW 2.65    
      PERd % 253    
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   1.80    
      Pdh kW 3.76    
      PERd % 72.0    
      TOL °C -10.0    
      WTOL °C 55.0    
    Märkvärmeeffekt extrakapacitet Psup (vid Tdesign -10°C) kW 0.00    
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   1.80    
      Pdh kW 3.76    
      PERd % 72.0    
      Tbiv °C -10.0    
  Vattenutloppstemp. vid kallt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 2,130    
      Årstidsrelaterad verkningsgrad % 107    
      Förvärmd vid -22°C kW 2.39    
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 7.68    
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 1,170    
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 186    
      Förvärmd vid 2°C kW 4.27    
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 4.20    
  Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt SCOP   4.52    
      Årlig energiförbrukning kWh 1,980    
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 178    
      Prated vid -10°C kW 4.40    
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 7.13    
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A++    
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) COPd   3.01    
      Pdh kW 4.01    
      PERd % 120    
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00    
      COPd   4.41    
      Pdh kW 2.40    
      PERd % 176    
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   0.980    
      COPd   5.85    
      Pdh kW 1.70    
      PERd % 234    
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   0.980    
      COPd   7.71    
      Pdh kW 2.04    
      PERd % 308    
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   2.61    
      Pdh kW 4.36    
      PERd % 104    
      TOL °C -10.0    
      WTOL °C 35.0    
    Tillstånd G (-15°CTT/1-) COPd   0.00    
      Pdh kW 0.00    
      PERd % 0.00    
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   2.61    
      Pdh kW 4.36    
      PERd % 104    
      Tbiv °C -10.0    
    Märkt värmeuteffekt kompletterande kap. Psup (vid Tdesign -10°C) kW 0.040    
Anm: (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
  (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C)
  (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt SCOP     3.22 3.20
      Årlig energiförbrukning kWh   3,370 4,100
      Årstidsrelaterad verkningsgrad %   126 125
      Förvärmd vid -10°C kW   5.30 6.40
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj   12.1 14.8
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad     A++ A++
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)     1.00 1.00
      COPd     2.02 1.98
      Pdh kW   4.56 5.50
      PERd %   80.8 79.2
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)     0.990 1.00
      COPd     3.17 3.17
      Pdh kW   3.43 3.43
      PERd %   127 127
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)     0.990 0.990
      COPd     4.20 4.20
      Pdh kW   3.51 3.50
      PERd %   168 168
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)     0.990 0.990
      COPd     5.82 5.82
      Pdh kW   3.28 3.28
      PERd %   233 233
    Tol (temperaturbegränsning) COPd     1.74 1.74
      Pdh kW   3.10 3.10
      PERd %   69.6 69.6
      TOL °C   -10.0 -10.0
      WTOL °C   55.0 55.0
    Märkvärmeeffekt extrakapacitet Psup (vid Tdesign -10°C) kW   2.20 3.30
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd     1.87 1.98
      Pdh kW   4.90 5.50
      PERd %   74.8 79.2
      Tbiv °C   -8.00 -7.00
  Vattenutloppstemp. vid kallt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh   2,310 3,090
      Årstidsrelaterad verkningsgrad %   107 110
      Förvärmd vid -22°C kW   2.60 3.56
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj   8.30 11.1
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh   1,490 1,840
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) %   182 178
      Förvärmd vid 2°C kW   5.30 6.36
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj   5.37 6.62
  Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt SCOP     4.29 4.34
      Årlig energiförbrukning kWh   2,540 3,490
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) %   169 171
      Prated vid -10°C kW   5.34 7.40
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj   9.14 12.6
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad     A++ A++
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) COPd     2.69 2.69
      Pdh kW   4.72 6.68
      PERd %   108 108
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)     0.990 1.00
      COPd     4.24 4.24
      Pdh kW   3.90 3.90
      PERd %   170 170
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)     0.980 1.00
      COPd     5.75 5.75
      Pdh kW   2.59 2.59
      PERd %   230 230
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)     0.980 0.980
      COPd     7.27 7.27
      Pdh kW   2.61 2.61
      PERd %   291 291
    Tol (temperaturbegränsning) COPd     2.29 2.29
      Pdh kW   4.70 6.81
      PERd %   91.6 91.6
      TOL °C   -10.0 -10.0
      WTOL °C   35.0 35.0
    Tillstånd G (-15°CTT/1-) COPd     0.00 0.00
      Pdh kW   0.00 0.00
      PERd %   0.00 0.00
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd     2.47 2.47
      Pdh kW   4.93 7.14
      PERd %   98.8 98.8
      Tbiv °C   -8.00 -8.00
    Märkt värmeuteffekt kompletterande kap. Psup (vid Tdesign -10°C) kW   0.640 0.590