EHVX11S18CB3V / ERHQ011BAV3 EHVX11S26CB9W / ERHQ011BAV3 EHVX16S26CB9W / ERHQ014BAV3 EHVX16S18CB3V / ERHQ014BAV3 EHVX16S26CB9W / ERHQ016BAV3 EHVX16S18CB3V / ERHQ016BAV3
Tappvattenvärmning Allmänt Deklarerad belastningsprofil Ja Ja Ja Ja Ja Ja
  Varmt klimat Qelec (Daglig elförbrukning) kWh 4.95 7.78 7.78 4.95 7.78 4.95
    AEC (Årlig elförbrukning) kWh 1,088 1,712 1,712 1,088 1,712 1,088
    Qfuel (Daglig bränsleförbrukning) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    AFC (Årlig bränsleförbrukning) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (effektivitet på tappvattenvärmning) % 94.5 98.2 98.2 94.5 98.2 94.5
  Medelklimat Ƞwh (effektivitet på tappvattenvärmning) % 90.5 95.3 95.3 90.5 95.3 90.5
    AFC (Årlig bränsleförbrukning) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Qelec (Daglig elförbrukning) kWh 5.17 8.04 8.04 5.17 8.04 5.17
    Qfuel (Daglig bränsleförbrukning) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    AEC (Årlig elförbrukning) kWh 1,137 1,768 1,768 1,137 1,768 1,137
    Energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning A A A A A A
Allmän uppvärmning Luft-till-vatten-enhet Märkt luftflöde (utomhus) m³/h 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Övrigt Psb (standbyläge) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (läge från) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (termostat från) kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
    Pck (vevhusvärmarläge) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Space heating general-=-Other-=-Cdh degradation heating 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  Integrerad kompletterande värmare Psup kW 3.00 9.00 9.00 3.00 9.00 3.00
    NOx-emission mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Värmeväxlarens vattensida Vattenflöde Kyla Nom. l/min 28.7 (3), 39.8 (4) 28.7 (3), 39.8 (4) 35.8 (3), 49.6 (4) 35.8 (3), 49.6 (4) 37.6 (3), 51.0 (4) 37.6 (3), 51.0 (4)
    Värme Nom. l/min 32.1 (5), 29.5 (6) 32.1 (5), 29.5 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 45.9 (5), 43.6 (6) 45.9 (5), 43.6 (6)
Pump Nominell ESP-enhet Värme kPa 34.0 (5), 41.0 (6) 34.0 (5), 41.0 (6) 48.0 (5), 55.0 (6) 48.0 (5), 55.0 (6) 28.0 (5), 36.0 (6) 28.0 (5), 36.0 (6)
    Kyla kPa 44.0 (3), 11.0 (4) 44.0 (3), 11.0 (4) 60.0 (3), 11.0 (4) 60.0 (3), 11.0 (4) 55.0 (3), 5.00 (4) 55.0 (3), 5.00 (4)
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) PERd % 111 111 103 103 98.4 98.4
      Pdh kW 6.68 6.68 7.88 7.88 8.80 8.80
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 2.77 2.77 2.58 2.58 2.46 2.46
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Pdh kW 3.88 3.88 4.85 4.85 5.54 5.54
      PERd % 135 135 174 174 191 191
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Pdh kW 4.10 4.10 5.08 5.08 5.72 5.72
      PERd % 136 136 186 186 208 208
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.940 0.940 0.950 0.950 1.00 1.00
    Märkt värmeuteffekt kompletterande kap. Psup (vid Tdesign -10°C) kW 4.97 4.97 6.43 6.43 7.41 7.41
    Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 7,323 7,323 8,520 8,520 9,622 9,622
      Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 26.4 26.4 30.7 30.7 34.6 34.6
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 117 117 126 126 129 129
      Prated vid -10°C kW 11.2 11.2 14.0 14.0 16.0 16.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 2.99 2.99 3.23 3.23 3.29 3.29
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Pdh kW 6.03 6.03 7.54 7.54 8.62 8.62
      PERd % 150 150 153 153 153 153
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (bivalent temperatur) Pdh kW 7.54 7.54 9.39 9.39 10.6 10.6
      PERd % 138 138 135 135 128 128
      Tbiv °C -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 3.46 3.46 3.37 3.37 3.21 3.21
    Tol (temperaturbegränsning) PERd % 102 102 98.4 98.4 94.4 94.4
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
      Pdh kW 6.23 6.23 7.57 7.57 8.59 8.59
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 2.55 2.55 2.46 2.46 2.36 2.36
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 9.72 9.72 11.3 11.3 11.7 11.7
      Förvärmd vid 2°C kW 6.99 6.99 8.73 8.73 9.19 9.19
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 113 113 124 124 127 127
      Årlig energiförbrukning kWh 2,699 2,699 3,141 3,141 3,255 3,255
  Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) PERd % 86.4 86.4 75.6 75.6 75.6 75.6
      Pdh kW 7.37 7.37 8.08 8.08 9.00 9.00
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (bivalent temperatur) Tbiv °C -5.00 -5.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00
      Pdh kW 7.62 7.62 9.32 9.32 10.0 10.0
      PERd % 91.6 91.6 95.2 95.2 94.4 94.4
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.29 2.29 2.38 2.38 2.36 2.36
    Tol (temperaturbegränsning) TOL °C -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
      Pdh kW 7.37 7.37 8.08 8.08 9.00 9.00
      PERd % 86.4 86.4 75.6 75.6 75.6 75.6
      WTOL °C 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 2.16 2.16 1.89 1.89 1.89 1.89
    Allmänt Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 23.2 23.2 30.9 30.9 32.6 32.6
      Årstidsrelaterad verkningsgrad % 112 112 110 110 114 114
      Årlig energiförbrukning kWh 6,451 6,451 8,583 8,583 9,067 9,067
      Förvärmd vid -10°C kW 9.53 9.53 12.3 12.3 13.4 13.4
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 2.86 2.86 2.82 2.82 2.92 2.92
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Pdh kW 5.27 5.27 6.50 6.50 7.50 7.50
      PERd % 126 126 124 124 125 125
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00 1.00 0.980 0.980
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Pdh kW 4.43 4.43 4.43 4.43 4.90 4.90
      PERd % 156 156 156 156 178 178
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) PERd % 222 222 222 222 225 225
      Pdh kW 5.32 5.32 5.32 5.32 5.30 5.30
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940
    Märkvärmeeffekt extrakapacitet Psup (vid Tdesign -10°C) kW 2.16 2.16 4.22 4.22 4.40 4.40
Kylkapacitet Nom. kW 13.9 (1), 10.0 (2) 13.9 (1), 10.0 (2) 17.3 (1), 12.5 (2) 17.3 (1), 12.5 (2) 17.8 (1), 13.1 (2) 17.8 (1), 13.1 (2)
Värmekapacitet Nom. kW 11.2 (1), 10.3 (2) 11.2 (1), 10.3 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
Allmänt LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Inomhus dB(A) 42.0 42.0 44.0 44.0 44.0 44.0
  Leverantör/tillverkare Namn och adress Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Produktbeskrivning General-=-Product description-=-Low temperature heat pump Ja Ja Ja Ja Ja Ja
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Utomhus dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Effektförbrukning Värme Nom. kW 2.55 (1), 3.17 (2) 2.55 (1), 3.17 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.92 (1), 4.75 (2) 3.92 (1), 4.75 (2)
  Kyla Nom. kW 3.86 (1), 3.69 (2) 3.86 (1), 3.69 (2) 5.86 (1), 5.69 (2) 5.86 (1), 5.69 (2) 6.87 (1), 5.95 (2) 6.87 (1), 5.95 (2)
Sound condition ecodesign and energy label 3.60 (1), 2.71 (2) 3.60 (1), 2.71 (2) 2.95 (1), 2.32 (2) 2.95 (1), 2.32 (2) 2.59 (1), 2.20 (2) 2.59 (1), 2.20 (2)
Anm: Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
  Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C)
  DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas