Specifikationstabell för EHVX-CB / ERLQ-CV3

EHVX04S18CB3V / ERLQ004CAV3 EHVX08S26CB9W / ERLQ006CAV3 EHVX08S18CB3V / ERLQ006CAV3 EHVX08S26CB9W / ERLQ008CAV3 EHVX08S18CB3V / ERLQ008CAV3 EHVX11S26CB9W / ERLQ011CAV3 EHVX11S18CB3V / ERLQ011CAV3 EHVX16S18CB3V / ERLQ014CAV3 EHVX16S26CB9W / ERLQ014CAV3 EHVX16S18CB3V / ERLQ016CAV3 EHVX16S26CB9W / ERLQ016CAV3
Värmekapacitet Min. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)            
  Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Max. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Kylkapacitet Min. kW 2.00 (1), 2.00 (2) 2.50 (1), 2.50 (2) 2.50 (1), 2.50 (2) 2.50 (1), 2.50 (2) 2.50 (1), 2.50 (2)            
  Nom. kW 4.08 (1), 4.17 (2) 5.88 (1), 4.84 (2) 5.88 (1), 4.84 (2) 6.20 (1), 5.36 (2) 6.20 (1), 5.36 (2) 12.1 (1), 11.7 (2) 12.1 (1), 11.7 (2) 12.7 (1), 12.6 (2) 12.7 (1), 12.6 (2) 13.8 (1), 13.1 (2) 13.8 (1), 13.1 (2)
Effektförbrukning Värme Nom. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Max. kW           3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
  Kyla Nom. kW 0.900 (1), 1.80 (2) 1.51 (1), 2.07 (2) 1.51 (1), 2.07 (2) 1.64 (1), 2.34 (2) 1.64 (1), 2.34 (2) 3.05 (1), 4.31 (2) 3.05 (1), 4.31 (2) 3.21 (1), 5.08 (2) 3.21 (1), 5.08 (2) 3.74 (1), 5.73 (2) 3.74 (1), 5.73 (2)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
EER 4.55 (1), 2.32 (2) 3.89 (1), 2.34 (2) 3.89 (1), 2.34 (2) 3.79 (1), 2.29 (2) 3.79 (1), 2.29 (2) 3.98 (1), 2.72 (2) 3.98 (1), 2.72 (2) 3.96 (1), 2.47 (2) 3.96 (1), 2.47 (2) 3.69 (1), 2.29 (2) 3.69 (1), 2.29 (2)
Pump Nominell ESP-enhet Kyla kPa 54.0 (3), 47.0 (4) 54.0 (3), 38.0 (4) 54.0 (3), 38.0 (4) 50.0 (3), 37.0 (4) 50.0 (3), 37.0 (4) 29.8 (5), 1.30 (6) 29.8 (5), 1.30 (6) 59.2 (5), 27.2 (6) 59.2 (5), 27.2 (6) 55.0 (5), 18.8 (6) 55.0 (5), 18.8 (6)
    Värme kPa 53.0 (5), 56.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6) 34.2 (7), 35.9 (8) 34.2 (7), 35.9 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 26.8 (7), 36.3 (8) 26.8 (7), 36.3 (8)
Värmeväxlarens vattensida Vattenflöde Kyla Nom. l/min 12.0 (3), 14.3 (4) 13.9 (3), 19.4 (4) 13.9 (3), 19.4 (4) 15.4 (3), 19.7 (4) 15.4 (3), 19.7 (4) 33.6 (5), 43.1 (6) 33.6 (5), 43.1 (6) 36.0 (5), 46.0 (6) 36.0 (5), 46.0 (6) 37.6 (5), 48.0 (6) 37.6 (5), 48.0 (6)
    Värme Nom. l/min 12.6 (5), 11.6 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 32.1 (7), 31.5 (8) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
Allmänt Leverantör/tillverkare Namn och adress   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Namn eller varumärke   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Produktbeskrivning Luft-till-vatten värmepump   Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Köldbärare-till-vatten värmepump   nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej
    Värmepump, kombinationsvärmare   Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Lågtemperatur värmepump   nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej
    Kompletterande värmare integrerad   Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Vatten-till-vatten värmepump   nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej
  LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Inomhus dB(A) 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Utomhus dB(A) 61.0 62.0 62.0 62.0 62.0 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Ljudförhållande Ecodesign och energimärkning Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825
Tank Name           Varmvattentank av rostfritt stål, 260 liter Varmvattentank av rostfritt stål, 180 liter Varmvattentank av rostfritt stål, 180 liter Varmvattentank av rostfritt stål, 260 liter Varmvattentank av rostfritt stål, 180 liter Varmvattentank av rostfritt stål, 260 liter
Allmän uppvärmning Luft-till-vatten-enhet Märkt luftflöde (utomhus) m³/h 2,700 2,820 2,820 2,820 2,820 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Köldbärare/vatten till vattenenhet Uppskattat flöde vatten/köldbärare m³/h       0.00 0.00            
  Övrigt Effektstyrning   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
    Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (vevhusvärmarläge) kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (läge från) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (standbyläge) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (termostat från) kW 0.0060 0.0070 0.0070 0.0080 0.0080 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Integrerad kompletterande värmare NOx-emission mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00 3.00 9.00 3.00 9.00
    Typ av inmatad energi   Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info
Tappvattenvärmning Allmänt Deklarerad belastningsprofil   L XL L XL L XL L L XL L XL
    Funktion för att ordna tappvattenvärmning vid låga effektbehov   Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
  Medelklimat AEC (Årlig elförbrukning) kWh 1,080 1,870 1,190 1,870 1,190 1,720 1,170 1,170 1,720 1,170 1,720
    AFC (Årlig bränsleförbrukning) Gj   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (effektivitet på tappvattenvärmning) % 95.0 90.0 86.4 90.0 86.4 97.7 87.4 87.4 97.7 87.4 97.7
    Qelec (Daglig elförbrukning) kWh 4.93 8.50 5.43 8.50 5.43 7.83 5.32 5.32 7.83 5.32 7.83
    Qfuel (Daglig bränsleförbrukning) kWh   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning   A A A A A A A A A A A
  Kallt klimat AEC (Årlig elförbrukning) kWh 1,220 2,040 1,330 2,040 1,330 1,980 1,340 1,340 1,980 1,340 1,980
    AFC (Årlig bränsleförbrukning) Gj   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (effektivitet på tappvattenvärmning) % 84.0 83.0 77.5 83.0 77.5 85.1 76.6 76.6 85.1 76.6 85.1
    Qelec (Daglig elförbrukning) kWh 5.55 9.26 6.05 9.26 6.05 8.99 6.08 6.08 8.99 6.08 8.99
    Qfuel (Daglig bränsleförbrukning) kWh   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Varmt klimat AEC (Årlig elförbrukning) kWh 966 1,780 1,120 1,780 1,120 1,630 1,110 1,110 1,630 1,110 1,630
    AFC (Årlig bränsleförbrukning) Gj   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (effektivitet på tappvattenvärmning) % 106 94.0 91.8 94.0 91.8 103 92.3 92.3 103 92.3 103
    Qelec (Daglig elförbrukning) kWh 4.39 8.11 5.10 8.11 5.10 7.40 5.04 5.04 7.40 5.04 7.40
    Qfuel (Daglig bränsleförbrukning) kWh           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 2,360   3,370   4,100            
      Årstidsrelaterad verkningsgrad % 125   126   125            
      Förvärmd vid -10°C kW 3.70   5.30   6.40            
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 8.48   12.1   14.8            
      SCOP   3.20   3.22   3.20            
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A++   A++   A++            
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00   1.00   1.00            
      COPd   2.03   2.02   1.98            
      Pdh kW 3.36   4.56   5.50            
      PERd % 81.2   80.8   79.2            
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00   0.990   1.00            
      COPd   3.08   3.17   3.17            
      Pdh kW 2.00   3.43   3.43            
      PERd % 123   127   127            
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   0.990   0.990   0.990            
      COPd   4.27   4.20   4.20            
      Pdh kW 2.77   3.51   3.50            
      PERd % 171   168   168            
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   0.990   0.990   0.990            
      COPd   6.33   5.82   5.82            
      Pdh kW 2.65   3.28   3.28            
      PERd % 253   233   233            
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   1.80   1.74   1.74            
      Pdh kW 3.76   3.10   3.10            
      PERd % 72.0   69.6   69.6            
      TOL °C -10.0   -10.0   -10.0            
      WTOL °C 55.0   55.0   55.0            
    Märkvärmeeffekt extrakapacitet Psup (vid Tdesign -10°C) kW 0.00   2.20   3.30            
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   1.80   1.87   1.98            
      Pdh kW 3.76   4.90   5.50            
      PERd % 72.0   74.8   79.2            
      Tbiv °C -10.0   -8.00   -7.00            
  Vattenutloppstemp. vid kallt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 2,130   2,310   3,090            
      Årstidsrelaterad verkningsgrad % 107   107   110            
      Förvärmd vid -22°C kW 2.39   2.60   3.56            
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 7.68   8.30   11.1            
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 1,170   1,490   1,840            
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 186   182   178            
      Förvärmd vid 2°C kW 4.27   5.30   6.36            
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 4.20   5.37   6.62            
  Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt SCOP   4.52   4.29   4.34            
      Årlig energiförbrukning kWh 1,980   2,540   3,490            
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 178   169   171            
      Prated vid -10°C kW 4.40   5.34   7.40            
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 7.13   9.14   12.6            
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A++   A++   A++            
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) COPd   3.01   2.69   2.69            
      Pdh kW 4.01   4.72   6.68            
      PERd % 120   108   108            
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00   0.990   1.00            
      COPd   4.41   4.24   4.24            
      Pdh kW 2.40   3.90   3.90            
      PERd % 176   170   170            
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   0.980   0.980   1.00            
      COPd   5.85   5.75   5.75            
      Pdh kW 1.70   2.59   2.59            
      PERd % 234   230   230            
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   0.980   0.980   0.980            
      COPd   7.71   7.27   7.27            
      Pdh kW 2.04   2.61   2.61            
      PERd % 308   291   291            
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   2.61   2.29   2.29            
      Pdh kW 4.36   4.70   6.81            
      PERd % 104   91.6   91.6            
      TOL °C -10.0   -10.0   -10.0            
      WTOL °C 35.0   35.0   35.0            
    Tillstånd G (-15°CTT/1-) COPd   0.00   0.00   0.00            
      Pdh kW 0.00   0.00   0.00            
      PERd % 0.00   0.00   0.00            
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   2.61   2.47   2.47            
      Pdh kW 4.36   4.93   7.14            
      PERd % 104   98.8   98.8            
      Tbiv °C -10.0   -8.00   -8.00            
    Märkt värmeuteffekt kompletterande kap. Psup (vid Tdesign -10°C) kW 0.040   0.640   0.590            
Anm: (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tillstånd 3: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Tillstånd 3: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Tillstånd 3: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Tillstånd 3: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Tillstånd 3: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Tillstånd 3: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tillstånd 4: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Tillstånd 4: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Tillstånd 4: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Tillstånd 4: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Tillstånd 4: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Tillstånd 4: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C)
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt SCOP     3.22   3.20   3.09 3.09 3.16 3.16 3.06 3.06
      Årlig energiförbrukning kWh   3,370   4,100   6,260 6,260 7,900 7,900 8,970 8,970
      Årstidsrelaterad verkningsgrad %   126   125   120 120 123 123 119 119
      Förvärmd vid -10°C kW   5.30   6.40   9.99 9.99 12.7 12.7 13.9 13.9
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj   12.1   14.8   22.6 22.6 28.4 28.4 32.3 32.3
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad     A++   A++   A+ A+ A+ A+ A+ A+
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)     1.00   1.00   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     2.02   1.98   1.99 1.99 1.76 1.76 1.78 1.78
      Pdh kW   4.56   5.50   8.83 8.83 9.97 9.97 12.2 12.2
      PERd %   80.8   79.2   79.6 79.6 70.4 70.4 71.2 71.2
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)     0.990   1.00   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     3.17   3.17   3.24 3.24 3.55 3.55 3.12 3.12
      Pdh kW   3.43   3.43   5.28 5.28 6.76 6.76 7.61 7.61
      PERd %   127   127   130 130 142 142 125 125
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)     0.990   0.990   0.950 0.950 0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd     4.20   4.20   4.31 4.31 4.22 4.22 4.40 4.40
      Pdh kW   3.51   3.50   4.47 4.47 4.66 4.66 4.83 4.83
      PERd %   168   168   172 172 169 169 176 176
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)     0.990   0.990   0.930 0.930 0.940 0.940 0.930 0.930
      COPd     5.82   5.82   6.41 6.41 5.44 5.44 6.36 6.36
      Pdh kW   3.28   3.28   5.37 5.37 5.26 5.26 5.38 5.38
      PERd %   233   233   256 256 218 218 254 254
    Tol (temperaturbegränsning) COPd     1.74   1.74   1.79 1.79 1.75 1.75 1.71 1.71
      Pdh kW   3.10   3.10   9.08 9.08 12.2 12.2 13.3 13.3
      PERd %   69.6   69.6   71.6 71.6 70.0 70.0 68.4 68.4
      TOL °C   -10.0   -10.0   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C   55.0   55.0   55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    Märkvärmeeffekt extrakapacitet Psup (vid Tdesign -10°C) kW   2.20   3.30   0.910 0.910 0.550 0.550 0.580 0.580
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd     1.87   1.98   1.99 1.99 1.92 1.92 1.78 1.78
      Pdh kW   4.90   5.50   8.83 8.83 11.0 11.0 12.2 12.2
      PERd %   74.8   79.2   79.6 79.6 76.8 76.8 71.2 71.2
      Tbiv °C   -8.00   -7.00   -7.00 -7.00 -6.00 -6.00 -7.00 -7.00
  Vattenutloppstemp. vid kallt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh   2,310   3,090   6,740 6,740 7,870 7,870 8,580 8,580
      Årstidsrelaterad verkningsgrad %   107   110   95.0 95.0 95.5 95.5 98.3 98.3
      Förvärmd vid -22°C kW   2.60   3.56   6.99 6.99 8.15 8.15 9.12 9.12
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj   8.30   11.1   24.3 24.3 28.3 28.3 30.9 30.9
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh   1,490   1,840   2,630 2,630 3,270 3,270 3,420 3,420
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) %   182   178   125 125 135 135 136 136
      Förvärmd vid 2°C kW   5.30   6.36   7.58 7.58 9.84 9.84 10.3 10.3
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj   5.37   6.62   9.47 9.47 11.8 11.8 12.3 12.3
  Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt SCOP     4.29   4.34   3.98 3.98 3.90 3.90 3.80 3.80
      Årlig energiförbrukning kWh   2,540   3,490   5,380 5,380 7,250 7,250 8,270 8,270
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) %   169   171   156 156 153 153 149 149
      Prated vid -10°C kW   5.34   7.40   11.2 11.2 14.5 14.5 16.0 16.0
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj   9.14   12.6   19.4 19.4 26.1 26.1 29.8 29.8
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad     A++   A++   A++ A++ A++ A++ A+ A+
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) COPd     2.69   2.69   2.63 2.63 2.63 2.63 2.33 2.33
      Pdh kW   4.72   6.68   8.88 8.88 10.7 10.7 12.4 12.4
      PERd %   108   108   105 105 105 105 93.2 93.2
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)     0.990   1.00   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     4.24   4.24   4.05 4.05 4.07 4.07 3.74 3.74
      Pdh kW   3.90   3.90   6.03 6.03 7.71 7.71 8.62 8.62
      PERd %   170   170   162 162 163 163 150 150
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)     0.980   1.00   0.940 0.940 1.00 1.00 0.940 0.940
      COPd     5.75   5.75   6.77 6.77 5.71 5.71 6.77 6.77
      Pdh kW   2.59   2.59   5.74 5.74 5.05 5.05 5.74 5.74
      PERd %   230   230   271 271 228 228 271 271
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)     0.980   0.980   0.920 0.920 0.930 0.930 0.920 0.920
      COPd     7.27   7.27   8.97 8.97 6.71 6.71 8.97 8.97
      Pdh kW   2.61   2.61   6.50 6.50 5.16 5.16 6.50 6.50
      PERd %   291   291   359 359 268 268 359 359
    Tol (temperaturbegränsning) COPd     2.29   2.29   2.34 2.34 2.60 2.60 2.05 2.05
      Pdh kW   4.70   6.81   8.76 8.76 12.6 12.6 11.7 11.7
      PERd %   91.6   91.6   93.6 93.6 104 104 82.0 82.0
      TOL °C   -10.0   -10.0   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C   35.0   35.0   35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Tillstånd G (-15°CTT/1-) COPd     0.00   0.00              
      Pdh kW   0.00   0.00              
      PERd %   0.00   0.00              
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd     2.47   2.47   2.82 2.82 2.83 2.83 2.56 2.56
      Pdh kW   4.93   7.14   9.09 9.09 11.6 11.6 12.1 12.1
      PERd %   98.8   98.8   113 113 113 113 102 102
      Tbiv °C   -8.00   -8.00   -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -4.00 -4.00
    Märkt värmeuteffekt kompletterande kap. Psup (vid Tdesign -10°C) kW   0.640   0.590   2.44 2.44 1.93 1.93 4.35 4.35
  Vattenutloppstemperatur vid kallt klimat 35°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh           6,430 6,430 8,170 8,170 9,050 9,050
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) %           148 148 141 141 137 137
      Förvärmd vid -22°C kW           10.3 10.3 12.3 12.3 13.3 13.3
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj           23.1 23.1 29.4 29.4 32.6 32.6
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 35°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh           1,950 1,950 2,350 2,350 2,480 2,480
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) %           192 192 199 199 199 199
      Förvärmd vid 2°C kW           9.06 9.06 10.9 10.9 11.4 11.4
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj           7.02 7.02 8.46 8.46 8.92 8.92
Anm:           DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)
            DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)