Specifikationstabell för EKHBRD-ADV17 / ERRQ-AV1

EKHBRD014ADV17 / ERRQ014AAV1 EKHBRD011ADV17 / ERRQ011AAV1 EKHBRD016ADV17 / ERRQ016AAV1
Värmekapacitet Nom. kW 14.5 (1), 14.0 (2), 14.4 (3) 11.3 (1), 11.0 (2), 11.2 (3) 16.0 (1), 16.0 (2), 16.0 (3)
Effektförbrukning Värme Nom. kW 5.02 (1), 5.65 (2), 3.87 (3) 3.80 (1), 4.40 (2), 2.67 (3) 5.86 (1), 6.65 (2), 4.31 (3)
COP 2.89 (1), 2.48 (2), 3.72 (3) 2.97 (1), 2.50 (2), 4.20 (3) 2.73 (1), 2.41 (2), 3.72 (3)
Allmänt Leverantör/tillverkare Namn och adress   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Namn eller varumärke   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Produktbeskrivning Luft-till-vatten värmepump   Ja Ja Ja
    Köldbärare-till-vatten värmepump   nej nej nej
    Värmepump, kombinationsvärmare   nej nej nej
    Lågtemperatur värmepump   nej nej nej
    Kompletterande värmare integrerad   nej nej nej
    Vatten-till-vatten värmepump   nej nej nej
  LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Inomhus dB(A) 60.0 59.0 60.0
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) Utomhus dB(A) 69.0 68.0 71.0
Ljudförhållande Ecodesign och energimärkning Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825 Ljudeffekt i värmeläge, mätt enligt EN12102 under villkor enligt EN14825
Allmän uppvärmning Luft-till-vatten-enhet Märkt luftflöde (utomhus) m³/h 6,360 6,360 6,360
  Övrigt Effektstyrning   Inverter Inverter Inverter
    Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00
    Pck (vevhusvärmarläge) kW 0.055 0.055 0.055
    Poff (läge från) kW 0.055 0.055 0.055
    Psb (standbyläge) kW 0.055 0.055 0.055
    Pto (termostat från) kW 0.059 0.059 0.059
  Integrerad kompletterande värmare NOx-emission mg/kWh 0.00 0.00 0.00
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 9,010 7,320 10,300
      Årstidsrelaterad verkningsgrad % 116 115 117
      Förvärmd vid -10°C kW 13.0 10.5 15.0
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 32.4 26.3 37.0
      SCOP   2.98 2.96 3.01
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A+ A+ A+
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.15 2.25 2.11
      Pdh kW 11.4 9.36 12.1
      PERd % 86.0 90.0 84.4
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 0.970 1.00
      COPd   3.02 3.06 3.01
      Pdh kW 7.61 6.22 8.54
      PERd % 121 122 120
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 0.950 1.00
      COPd   3.97 3.90 4.26
      Pdh kW 4.53 4.54 5.39
      PERd % 159 156 170
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   0.940 0.940 0.940
      COPd   4.67 4.67 4.67
      Pdh kW 4.68 4.68 4.68
      PERd % 187 187 187
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   2.02 2.02 2.01
      Pdh kW 11.6 10.5 11.9
      PERd % 80.8 80.8 80.4
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0
    Märkvärmeeffekt extrakapacitet Psup (vid Tdesign -10°C) kW 1.40 0.00 3.10
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   2.15 2.02 2.16
      Pdh kW 11.4 10.5 12.6
      Tbiv °C -7.00 -10.0 -6.00
  Vattenutloppstemp. vid kallt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 12,700 10,200 13,600
      Årstidsrelaterad verkningsgrad % 94.0 95.0 93.0
      Förvärmd vid -22°C kW 12.9 10.5 13.7
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 45.6 36.6 48.9
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 55 °C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 5,490 4,520 6,200
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 114 110 114
      Förvärmd vid 2°C kW 12.1 9.50 13.4
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 19.8 16.3 22.3
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.56 2.67 2.42
      Pdh kW 12.1 9.54 13.4
      PERd % 102 107 96.8
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 0.968 1.00
      COPd   4.03 4.13 3.86
      Pdh kW 7.55 7.71 8.44
      PERd % 161 165 154
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   0.964 0.964 0.964
      COPd   2.89 2.89 2.89
      Pdh kW 4.80 4.80 4.80
      PERd % 116 116 116
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   2.49 2.67 2.42
      Pdh kW 12.0 9.54 13.4
      PERd % 99.6 107 96.8
      Tbiv °C 2.00 2.00 2.00
  Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt SCOP   2.81 2.70 2.88
      Årlig energiförbrukning kWh 9,590 7,740 10,800
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 110 105 112
      Prated vid -10°C kW 14.0 11.0 16.0
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 34.5 27.9 38.8
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   B C B
    Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) COPd   2.46 2.17 2.45
      Pdh kW 11.5 9.47 12.4
      PERd % 98.4 86.8 98.0
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.82 2.83 2.94
      Pdh kW 7.54 6.60 8.62
      PERd % 113 113 118
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00
      COPd   3.84 3.84 3.84
      Pdh kW 8.03 8.03 8.03
      PERd % 154 154 154
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Cdc (nedbrytningsvärme)   1.00 1.00 1.00
      COPd   4.29 4.29 4.29
      Pdh kW 8.05 8.05 8.05
      PERd % 172 172 172
    Tol (temperaturbegränsning) COPd   2.39 2.07 2.38
      Pdh kW 11.4 9.58 12.0
      PERd % 95.6 82.8 95.2
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   2.54 2.17 2.52
      Pdh kW 11.5 9.47 12.6
      PERd % 102 86.8 101
      Tbiv °C -5.00 -7.00 -5.00
    Märkt värmeuteffekt kompletterande kap. Psup (vid Tdesign -10°C) kW 2.59 1.42 3.99
  Vattenutloppstemperatur vid kallt klimat 35°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 11,900 10,400 13,500
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 96.0 93.0 97.0
      Förvärmd vid -22°C kW 12.4 10.6 14.2
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 42.9 37.3 48.7
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 35°C Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 4,710 3,900 5,410
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 130 120 132
      Förvärmd vid 2°C kW 13.9 11.0 15.9
      Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 16.9 14.0 19.5
Anm: (1) - EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; omgivningsförhållanden: 7 °CTT / 6 °CVT (1) - EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; omgivningsförhållanden: 7 °CTT / 6 °CVT (1) - EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; omgivningsförhållanden: 7 °CTT / 6 °CVT
  (2) - EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; omgivningsförhållanden: 7 °CTT / 6 °CVT (2) - EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; omgivningsförhållanden: 7 °CTT / 6 °CVT (2) - EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; omgivningsförhållanden: 7 °CTT / 6 °CVT
  (3) - EW 30 °C; LW 35 °C; Dt 5 °C; omgivningsförhållanden: 7 °CTT / 6 °CVT (3) - EW 30 °C; LW 35 °C; Dt 5 °C; omgivningsförhållanden: 7 °CTT / 6 °CVT (3) - EW 30 °C; LW 35 °C; Dt 5 °C; omgivningsförhållanden: 7 °CTT / 6 °CVT