Specifikationstabell för EKHBRD-ADV17

EKHBRD011ADV17 EKHBRD014ADV17 EKHBRD016ADV17
Casing Färg   Metallgrå Metallgrå Metallgrå
  Material   Förbehandlad plåt Förbehandlad plåt Förbehandlad plåt
Dimensioner Enhet Höjd mm 705 705 705
    Bredd mm 600 600 600
    Djup mm 695 695 695
  Packad enhet Höjd mm 860 860 860
    Bredd mm 680 680 680
    Djup mm 800 800 800
Vikt Enhet kg 144 144 144
  Packad enhet kg 153 153 153
Emballage Material   EPS, Kartong, MDF, Trä (pall), Metall EPS, Kartong, MDF, Trä (pall), Metall EPS, Kartong, MDF, Trä (pall), Metall
  Vikt kg 8.75 8.75 8.75
PED Category   Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC
Värmeväxlare på kylsida Typ   Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare
  Kvantitet   1 1 1
  Plattor Kvantitet   60 60 60
  Material   AISI 304 AISI 304 AISI 304
  Isoleringsmaterial   Filttyp Filttyp Filttyp
Pump Type   DC-motor_ DC-motor_ DC-motor_
  Antal hastigheter   Inverterstyrd Inverterstyrd Inverterstyrd
  Nominell ESP-enhet Värme kPa 88.0 (1) 85.0 (1) 83.0 (1)
  Ineffekt W 87 95 101
Värmeväxlarens vattensida Typ   Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare
  Kvantitet   1 1 1
  Plattor Kvantitet   48 48 48
  Material   AISI 316 AISI 316 AISI 316
  Vattenvolym l 2.50 2.50 2.50
  Vattenflöde Max. l/min 31.6 (2) 40.0 (2) 45.8 (2)
    Värme Nom. l/min 15.8 (1) 20.1 (1) 22.9 (1)
  Isoleringsmaterial   Filtmaterial Filtmaterial Filtmaterial
Expansionskärl Volym l 12 12 12
  Max. vattentryck stång 3 3 3
  För-tryck stång 1 1 1
Vattenfilter Maskstorlekar mm 1.00 1.00 1.00
  Material   Mässing Mässing Mässing
Kaskadkompressor Kvantitet   1 1 1
  Motor Typ   Hermetiskt försluten scrollkompressor Hermetiskt försluten scrollkompressor Hermetiskt försluten scrollkompressor
    Startmetod   Direkt on line Direkt on line Direkt on line
Vattenkrets Piping connections diameter tum G 1" (hona) G 1" (hona) G 1" (hona)
  Rörledning tum 1" 1" 1"
  Säkerhetsventil stång 3 3 3
  Manometer   Ja Ja Ja
  Dränering- / fyllventil   Ja Ja Ja
  Avstängningsventil   Ja Ja Ja
  Avluftarventil   Ja Ja Ja
  Varmvattensystem Vattenvolym Max. l 400 400 400
      Min. l 20 20 20
Köldmedium Typ   R-134a R-134a R-134a
  Mängd kg 2.60 2.60 2.60
Köldmediekrets Diameter på gassidan mm 15.9 15.9 15.9
  Diameter på vätskesidan mm 9.52 9.52 9.52
  Högtryckssida Konstruktionstryck stång 38 38 38
Köldmedieolja Fylld volym l 1.50 1.50 1.50
  Type   Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 43.0 (3), 46.0 (4), 0.00 (5), 0.00 (6) 45.0 (3), 46.0 (4), 0.00 (5), 0.00 (6) 46.0 (3), 46.0 (4), 0.00 (5), 0.00 (6)
  Tyst nattläge Nivå 1 dBA 40.0 (3), 0.00 (5), 0.00 (6) 43.0 (3), 0.00 (5), 0.00 (6) 45.0 (3), 0.00 (5), 0.00 (6)
Driftsområde Värme Omgivning Min. °C -20.0 (7), 0.00 (8) -20.0 (7), 0.00 (8) -20.0 (7), 0.00 (8)
      Max. °C 20 (7) 20 (7) 20 (7)
    Vattensida Min. °C 25 25 25
      Max. °C 80.0 80.0 80.0
  Tappvarmvatten Omgivning Min. °CDB -20.0 (8) -20.0 (8) -20.0 (8)
      Max. °CDB 35.0 35.0 35.0
    Vattensida Min. °C 25 25 25
      Max. °C 80 80 80
Control systems Klass på temperaturstyrning   C C C
  Bidrag till årstidsrelaterad värmeverkningsgrad) % 4.00 4.00 4.00
Installationsplats Inomhus Inomhus Inomhus
Strömförsörjning Namn   V1 V1 V1
  Fas   1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240
  Spänningsområde Min. % -10 -10 -10
    Max. % 6 6 6
Ström Zmax Text Ω 0.34, Se anm. 9, Se anm. 10, Se anm. 11 0.32, Se anm. 9, Se anm. 10, Se anm. 11 0.32, Se anm. 9, Se anm. 10, Se anm. 11
  Minimalt Ssc-värde kVa Se anm. 12, Se anm. 13, Se anm. 14 Se anm. 12, Se anm. 13, Se anm. 14 Se anm. 12, Se anm. 13, Se anm. 14
  Maximal belastningsström Värme A 22.5 23.8 23.8
  Rekommenderade säkringar A 25 25 25
Wiring connections För strömförsörjning Quantity   2G 2G 2G
    Typ av kablar   Välj diameter och typ enligt nationella och lokala bestämmelser Välj diameter och typ enligt nationella och lokala bestämmelser Välj diameter och typ enligt nationella och lokala bestämmelser
  Dra fördel av kWh strömförsörjningsinstallationer Kvantitet   2G+2G 2G+2G 2G+2G
    Typ av kablar   Välj diameter och typ enligt nationella och lokala bestämmelser Välj diameter och typ enligt nationella och lokala bestämmelser Välj diameter och typ enligt nationella och lokala bestämmelser
  För anslutning med utomhusenhet Kvantitet   2 2 2
    Uppmärksamma   F1 + F2 F1 + F2 F1 + F2
Strömförbrukning Både inomhus- och utomhusenhet Både inomhus- och utomhusenhet Både inomhus- och utomhusenhet
Anm: Nominellt vattenflöde för Dt: 10 °C Nominellt vattenflöde för Dt: 10 °C Nominellt vattenflöde för Dt: 10 °C
  Maximalt vattenflöde för Dt: 5 °C Maximalt vattenflöde för Dt: 5 °C Maximalt vattenflöde för Dt: 5 °C
  Ljudnivåer uppmätta vid: EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; omgivningsförhållanden 7 °CTT/ 6 °CVT Ljudnivåer uppmätta vid: EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; omgivningsförhållanden 7 °CTT/ 6 °CVT Ljudnivåer uppmätta vid: EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; omgivningsförhållanden 7 °CTT/ 6 °CVT
  Ljudnivåer uppmätta vid: EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; omgivningsförhållanden 7 °CTT/ 6 °CVT Ljudnivåer uppmätta vid: EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; omgivningsförhållanden 7 °CTT/ 6 °CVT Ljudnivåer uppmätta vid: EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; omgivningsförhållanden 7 °CTT/ 6 °CVT
  Ljudnivån gäller för fritt fältskick eftersom den mäts i ett semianakoiskt rum. Uppmätt värde under faktiska installationsomständighet kommer att bli högre på grund av miljöbuller och ljud. Ljudnivån gäller för fritt fältskick eftersom den mäts i ett semianakoiskt rum. Uppmätt värde under faktiska installationsomständighet kommer att bli högre på grund av miljöbuller och ljud. Ljudnivån gäller för fritt fältskick eftersom den mäts i ett semianakoiskt rum. Uppmätt värde under faktiska installationsomständighet kommer att bli högre på grund av miljöbuller och ljud.
  EW = ingående vattentemperatur - LW = utgående vattentemperatur EW = ingående vattentemperatur - LW = utgående vattentemperatur EW = ingående vattentemperatur - LW = utgående vattentemperatur
  Omgivning utomhus, omgivning inomhus: 5°C~30°C Omgivning utomhus, omgivning inomhus: 5°C~30°C Omgivning utomhus, omgivning inomhus: 5°C~30°C
  För mer information se TW driftsområdesritning. I kombination EKHBRD*AC* + EMRQ* se EMRQ* driftsområde ! -> -15°C För mer information se TW driftsområdesritning. I kombination EKHBRD*AC* + EMRQ* se EMRQ* driftsområde ! -> -15°C För mer information se TW driftsområdesritning. I kombination EKHBRD*AC* + EMRQ* se EMRQ* driftsområde ! -> -15°C
  1 kW = 859,84522786 kcal/h; 1 kW = 3.412,14163313 BTU/h; 1 kW = 0,28434514 TR 1 kW = 859,84522786 kcal/h; 1 kW = 3.412,14163313 BTU/h; 1 kW = 0,28434514 TR 1 kW = 859,84522786 kcal/h; 1 kW = 3.412,14163313 BTU/h; 1 kW = 0,28434514 TR
  220V 220V 220V
  240V 240V 240V
  50 Hz, 220-230-240 V 50 Hz, 220-230-240 V 50 Hz, 220-230-240 V
  60 Hz, 220/-230 V 60 Hz, 220/-230 V 60 Hz, 220/-230 V
  En filtersil måste adderas i evaporatorns vattenkrets (fältinstallation). En flödeskontakt måste finnas på evaporatorsidan. Min. vattenvolym gäller vid nominella förhållanden. En filtersil måste adderas i evaporatorns vattenkrets (fältinstallation). En flödeskontakt måste finnas på evaporatorsidan. Min. vattenvolym gäller vid nominella förhållanden. En filtersil måste adderas i evaporatorns vattenkrets (fältinstallation). En flödeskontakt måste finnas på evaporatorsidan. Min. vattenvolym gäller vid nominella förhållanden.