EKHTS200AC EKHTS260AC
Hölje Colour   Metallgrå Metallgrå
  Material   Galvaniserat stål (förbehandlad plåt) Galvaniserat stål (förbehandlad plåt)
Dimensioner Enhet Höjd Tank mm 1,335 1,610
      Integrerad på inomhusenheten mm 2,010 2,285
    Bredd mm 600 600
    Djup mm 695 695
  Packad enhet Höjd mm 1,470 1,745
    Bredd mm 680 680
    Djup mm 800 800
Vikt Enhets- Tom kg 70 78
  Packed unit Empty kg 81 89
Emballage Material   EPS, Trä, Kartong_ EPS, Trä, Kartong_
  Vikt kg 11 11
Tank Vattenvolym l 200 260
  Material   Rostfritt stål (EN 1.4521) Rostfritt stål (EN 1.4521)
  Maximal vattentemperatur °C 75 75
  Maximalt vattentryck stång 10 10
  Isolering Värmeförlust kWh/24 h 1.2 1.5
    Material   EPS EPS
  Klass för energieffektivitet   B B
  Stående värmeförlust W 50 63
  Behållarvolym l 200 260
  Behållarvolym 0.000 0.000
Värmeväxlare Kvantitet   1 1
  Tube material   Duplex stål (EN 1.4162) Duplex stål (EN 1.4162)
  Anströmningsarea 1.56 1.56
  Intern volym i spole l 7.5 7.5
Trevägsventil Flödeskoefficient (kV) Byggnadsuppvärmning m³/h 13 13
    Varmvattentank m³/h 8 8
  Inlopp mm Snabbkoppling, hane ø28,7 Snabbkoppling, hane ø28,7
  Utlopp Varmvattentank mm Snabbkoppling, hona ø28,8 Snabbkoppling, hona ø28,8
Temperaturgivare Kabellängd m 11.5 11.5
Röranslutningar Diameter på vatteninloppets värmeväxlare tum G 3/4" F (om EKFMAHTB-sats används - fristående tank) G 3/4" F (om EKFMAHTB-sats används - fristående tank)
  Water inlet heat exchanger diameter mm Snabbkoppling, hona ø25 Snabbkoppling, hona ø25
  Diameter på vattenutloppets värmeväxlare tum G 3/4" F (om EKFMAHTB-sats används - fristående tank) G 3/4" F (om EKFMAHTB-sats används - fristående tank)
  Water outlet heat exchanger diameter mm Snabbkoppling, hona ø25 Snabbkoppling, hona ø25
  Varmvattenutlopp Diameter tum G 3/4" (hona) G 3/4" (hona)
  Recirkulationsanslutning tum G 1/2" (hona) G 1/2" (hona)
Säkerhetskomponenter Artikel 01   Termisk frånkoppling (på inomhusenhet): 90-95 °C Termisk frånkoppling (på inomhusenhet): 90-95 °C