EKHTS200AC EKHTS260AC
Säkerhetskomponenter Artikel 01 Termisk frånkoppling (på inomhusenhet): 90-95 °C Termisk frånkoppling (på inomhusenhet): 90-95 °C
  Temperature and pressure relief valve Inställning °C Säkerhetsventil för temperatur och tryck: 90-95 °C Säkerhetsventil för temperatur och tryck: 90-95 °C
Dimensioner Packad enhet Bredd mm 680 680
    Höjd mm 1,470 1,745
    Djup mm 800 800
  Enhet Bredd mm 600 600
    Höjd Tank mm 1,335 1,610
      Integrerad på inomhusenheten mm 2,010 2,285
    Djup mm 695 695
Temperaturgivare Kabellängd m 11.5 11.5
Hölje Colour Galvaniserat stål (förbehandlad plåt) Galvaniserat stål (förbehandlad plåt)
Tank Maximalt vattentryck stång 10 10
  Maximal vattentemperatur °C 75 75
  Behållarvolym l 200 260
  Behållarvolym 0.000 0.000
  Stående värmeförlust W 50 63
  Vattenvolym l 200 260
  Isolering Värmeförlust kWh/24 h 12.0 15.0
    Material EPS EPS
  Material B B
Vikt Enhets- Tom kg 70 78
  Packed unit Empty kg 81 89
Emballage Vikt kg 11 11
  Material Trä, EPS, Kartong_ Trä, EPS, Kartong_
Värmeväxlare Intern volym i spole l 7.5 7.5
  Anströmningsarea 1.560 1.560
  Kvantitet Duplex stål (EN 1.4162) Duplex stål (EN 1.4162)
Trevägsventil Inlopp mm Snabbkoppling, hane ø28,7 Snabbkoppling, hane ø28,7
  Utlopp Byggnadsuppvärmning mm Snabbkoppling, hona ø28,8 Snabbkoppling, hona ø28,8
    Varmvattentank mm Snabbkoppling, hona ø28,8 Snabbkoppling, hona ø28,8
  Flödeskoefficient (kV) Varmvattentank m³/h 8 8
    Byggnadsuppvärmning m³/h 13 13
Röranslutningar Diameter på vatteninloppets värmeväxlare tum G 3/4" F (om EKFMAHTB-sats används - fristående tank) G 3/4" F (om EKFMAHTB-sats används - fristående tank)
  Water outlet heat exchanger diameter mm Snabbkoppling, hona ø25 Snabbkoppling, hona ø25
  Diameter på vattenutloppets värmeväxlare tum G 3/4" F (om EKFMAHTB-sats används - fristående tank) G 3/4" F (om EKFMAHTB-sats används - fristående tank)
  Water inlet heat exchanger diameter mm Snabbkoppling, hona ø25 Snabbkoppling, hona ø25
  Kallvatten i Diameter tum G 3/4" (hona) G 3/4" (hona)
  Recirkulationsanslutning tum G 1/2" (hona) G 1/2" (hona)
  Varmvattenutlopp Diameter tum G 3/4" (hona) G 3/4" (hona)