EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2
Boostervärmare Effekt kW 3 3
  Kvantitet 1.0 1.0
Dimensioner Packad enhet Bredd mm 615 720
    Höjd mm 1,835 1,830
    Djup mm 625 730
  Enhet Diameter mm 545 660
    Höjd Tank mm 1,580 1,572
Temperaturgivare Kabellängd m 12.0 12.0
Hölje Colour Epoxybelagt stål Epoxybelagt stål
Tank Maximalt vattentryck stång 10 10
  Maximal vattentemperatur °C 75 75
  Behållarvolym l 200 300
  Behållarvolym 0 0
  Stående värmeförlust W 79 104
  Vattenvolym l 200 300
  Isolering Minsta tjocklek mm 47.5 50.0
    Värmeförlust kWh/24 h 1.9 (1) 2.5 (1)
    Material HFC-fritt polyuretanskum HFC-fritt polyuretanskum
  Material C D
Vikt Enhets- Tom kg 104 140
  Packed unit Empty kg 117 158
Emballage Vikt kg 13 18
  Material Trä, EPS, Kartong_ Trä, EPS, Kartong_
Värmeväxlare Kvantitet 1 1
Trevägsventil Utlopp Typ tum 2 x RP 1" 2 x RP 1"
  Inlopp tum RP 1" RP 1"
  Flödeskoefficient (kV) Enhet m³/h 12.0 12.0
Röranslutningar Diameter på vatteninloppets värmeväxlare tum Rp 3/4'' Rp 3/4''
  Diameter på vattenutloppets värmeväxlare tum Rp 3/4'' Rp 3/4''
  Kallvatten i Diameter tum G 3/4" G 3/4"
  Recirkulationsanslutning tum G 3/4" G 3/4"
  Varmvattenutlopp Diameter tum G 3/4" G 3/4"
Montering Golv Golv
Strömförsörjning Frequency Hz 50 50
  Spänning V 400 400
  Fas 2~ 2~
Current Säkring Size A 20 20
    Pol 2 2
  Nominell driftström (RLA) A 7.5 7.5
Anm: Notes-=-Description Värmeförluster vid ΔT=45°C mellan varmvatten i tank och omgivande luft. Värmeförluster vid ΔT=45°C mellan varmvatten i tank och omgivande luft.