EWAD-AJYNN/Q

Produktfördelar

  • Standard verkningsgrad extra låg ljudnivå
  • Steglös enkel skruv-kompressor
  • Optimerad för användning med R-134a
  • 2 äkta oberoende köldmediekretsar
  • Standard antikorrosionsbehandlad
  • DX förångare av typ rör och mantel – en genomgång på kylsidan för att minimera tryckfall
  • Standard värmetejp för evaporator
  • Kondensorskyddsgaller finns tillgängliga för alla modeller
  • Alla modeller är godkända enligt PED tryckkärlsnorm
  • Partiellt och totalt värmeåtervinningsalternativ finns att tillgå

Dokumentation

Kataloger & broschyrer
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Installationsmanual
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Referenshandbok för installatör
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Bruksanvisningar
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Försäkran om överensstämmelse
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.