EWAD670CZXL EWAD740CZXL EWAD830CZXL EWAD900CZXL EWADC10CZXL EWADC11CZXL EWADC12CZXL EWADC13CZXL EWADC14CZXL EWADC15CZXL EWADC16CZXL EWADC17CZXL EWADC18CZXL
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 77.5 (2) 78 78 78 78 78 78 78 78 78 80 80 80
Driftsområde Omgivande luft Kyla Min. °CTT -18                        
      Max. °CTT 50                        
  Vattensida Kyla Max. °CTT 15                        
      Min. °CTT -8                        
Köldmediekrets Mängd kg 141                        
Kompressor Olja Fylld volym l 32 32 35 38 38 38 44 50 50 50 57 63 69
  Kvantitet_ Semihermetisk singelskruvkompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor
Vikt Arbetsvikt kg 6,430 6,530 7,140 7,390 8,160 8,160 9,240 9,640 10,260 10,600 12,640 13,460 14,210
  Enhet kg 6,170 6,280 6,900 7,150 7,720 7,720 8,850 9,250 9,880 10,220 11,790 12,610 13,340
Luftvärmeväxlare Typ Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp
Köldmedium Kretsar Kvantitet 2                        
  Type R-134a                        
Fläktmotor Ingång Kyla W 1.75                        
  Hastighet Kyla Nom. varv/min 900                        
  Drivning DOL Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line
Kylkapacitet Nom. kW 672 (1) 734 (1) 828 (1) 898 (1) 1,033 (1) 1,090 (1) 1,232 (1) 1,303 (1) 1,444 (1) 1,538 (1) 1,616 (1) 1,701 (1) 1,795 (1)
Röranslutningar Piping connections-=-Evaporator water inlet outlet od 168.3mm 168.3mm 168.3mm 168.3mm 219.1 219.1 219.1 219.1 219.1 219.1 273 273 273
Vattenvärmeväxlare Vattenvolym l 263 248 241 241 441 441 383 383 374 374 850 850 871
  Vattentryckfall Kyla Nom. kPa 80 83 58 65 63 70 47 52 62 72 63 69 65
  Vattenflöde Kyla Nom. l/s 32.00                        
  Isoleringsmaterial Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 245 (1) 239 (1) 269 (1) 309 (1) 343 (1) 380 (1) 404 (1) 447 (1) 494 (1) 538 (1) 564 (1) 596 (1) 619 (1)
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 98.6 99 100 100 100 100 101 101 101 101 103 103 103
Säkerhetskomponenter Artikel 01 Styrning av frysskydds för vatten                        
Dimensioner Enhet Bredd mm 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285
    Djup mm 6,725 6,725 7,625 7,625 8,525 8,525 10,325 10,325 11,625 12,525 12,525 13,425 14,325
    Höjd mm 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540
Effektstyrning Minimikapacitet % 20 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 13.0 13.0 13.0
  Method Steglös Steglös Steglös Steglös Steglös Steglös Steglös Steglös Steglös Steglös Steglös Steglös Steglös
Hölje Colour Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt
Fläkt Diameter mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
  Luftflödeshastighet Nom. l/s 54,188 65,026 75,863 75,863 86,701 86,701 108,376 108,376 119,214 130,051 129,455 140,143 151,130
  Hastighet varv/min   900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
  Kvantitet Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller
Eer 5.07 4.72 4.89 4.88 4.91 4.70 4.70 4.51 4.73 4.83 4.59 4.62 4.61
Fläktar Nominell belastningsström A 40 48 56 56 64 64 80 80 88 96 96 104 112
Kompressor 3 Maximal belastningsström A                     345 399 345
Kompressor Maximal belastningsström A 205 240 240 288 288 345 345 399 399 493 345 345 399
  Spänningsområde Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  Spänning V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Startmetod_ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Kompressor 2 Maximal belastningsström A 205 240 288 288 345 345 399 399 493 493 345 345 399
Strömförsörjning Spänningsområde Max. % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Fas 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Enhet Maximal anläggningsström för dimensionering av kablar A 494 535 588 633 728 816 825 877 1,000 1,125 1,224 1,253 1,283
  Maximal belastningsström A 451                        
  Maximal startström A 322                        
  Nominell driftström (RLA) Kyla A 362                        
Anm: Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1                        
Driftsområde Omgivande luft Kyla Min. °CTT   -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18
      Max. °CTT   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Vattensida Kyla Max. °CTT   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
      Min. °CTT   -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
Mängd Per krets kg   73.0 81.0 81.0 100.0 100.0 125.0 125.0 125.0 140.0 106.7 113.3 116.7
  Per krets TCO2Eq   104.4 115.8 115.8 143.0 143.0 178.8 178.8 178.8 200.2 152.5 162.1 166.8
Köldmedium Kretsar Kvantitet   2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
  Refrigerant-=-Refrigerant type   1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
Fläktmotor Ingång Kyla W   21,000 24,500 24,500 28,000 28,000 35,000 35,000 38,500 42,000 42,000 45,500 49,000
Vattenvärmeväxlare Vattenflöde Kyla Nom. l/s   35.2 39.7 43.0 49.5 52.3 59.0 62.4 69.2 73.7 77.4 81.5 86.0
Enhet Startström Max A   377 420 451 501 540 590 626 709 772 848 899 949
  Belastningsström Kyla Nom. A   406 442 485 537 591 636 698 769 837 848 931 970
    Max A   529 584 632 697 755 824 877 979 1,081 1,132 1,193 1,255
Anm:   Prestandaberäkningar enligt EN 14511 Prestandaberäkningar enligt EN 14511 Prestandaberäkningar enligt EN 14511 Prestandaberäkningar enligt EN 14511 Prestandaberäkningar enligt EN 14511 Prestandaberäkningar enligt EN 14511 Prestandaberäkningar enligt EN 14511 Prestandaberäkningar enligt EN 14511 Prestandaberäkningar enligt EN 14511 Prestandaberäkningar enligt EN 14511 Prestandaberäkningar enligt EN 14511 Prestandaberäkningar enligt EN 14511
    Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter
    Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen. Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen. Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen. Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen. Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen. Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen. Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen. Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen. Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen. Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen. Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen. Maximal startström: enheten är inverterstyrd Ingen strömrusning vid start. Angivna värden refererar till standby-strömmen.
    Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.
    Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström
    Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.
    Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten
    Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.
    För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).
    Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.