Specifikationstabell för EWAD-D-SS

EWAD390D-SS EWAD440D-SS EWAD470D-SS EWAD510D-SS EWAD530D-SS EWAD560D-SS EWAD580D-SS
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 77 (2) 77 (2) 77 (2) 77 (2) 79 (2) 79 (2) 79 (2)
Driftsområde Omgivande luft Kyla Min. °CDB -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18
      Max. °CDB 48 48 48 48 48 48 48
  Vattensida Kyla Max. °CDB 15 15 15 15 15 15 15
      Min. °CDB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Mängd Per krets kg 28.0 33.0 36.0 38.0 40.0 43.0 47.0
  Per krets TCO2Eq 40.0 47.2 51.5 54.3 57.2 61.5 67.2
Kompressor Olja Fylld volym l 26 32 32 32 32 32 32
  Kvantitet_ Singelskruvkompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor Assymetrisk enkel skruv-kompressor
Vikt Arbetsvikt kg 3,090 4,195 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395
  Enhet kg 2,960 4,030 4,220 4,230 4,230 4,230 4,235
Luftvärmeväxlare Typ Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare Högeffektiv fläns- och rörtyp med integrerad underkylare
Köldmedium Kretsar Kvantitet 2 2 2 2 2 2 2
  Refrigerant-=-Refrigerant type 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
Fläktmotor Ingång Kyla W 10,500 10,500 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
  Drivning Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line
Kylkapacitet Nom. kW 388 (1) 435 (1) 463 (1) 500 (1) 529 (1) 553 (1) 575 (1)
Röranslutningar Piping connections-=-Evaporator water inlet outlet od 5.5" 5.5" 5.5" 5.5" 5.5" 5.5" 5.5"
Vattenvärmeväxlare Vattenvolym l 130 165 175 165 165 165 160
  Vattentryckfall Kyla Nom. kPa 46 38 67 47 52 57 51
  Vattenflöde Kyla Nom. l/s 18.6 20.8 22.2 24.0 25.4 26.5 27.6
  Isoleringsmaterial Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel Single pass tub och mantel
Ineffekt Kyla Nom. kW 154 (1) 165 (1) 169 (1) 186 (1) 196 (1) 207 (1) 199 (1)
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 96 97 97 97 98 99 99
Dimensioner Enhet Bredd mm 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234
    Djup mm 3,139 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040
    Höjd mm 2,223 2,223 2,223 2,223 2,223 2,223 2,223
Effektstyrning Minimikapacitet % 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
  Metod Steglös Steglös Steglös Steglös Steglös Steglös Steglös
Casing Färg Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt
Fan Diameter mm 800 800 800 800 800 800 800
  Luftflödeshastighet Nom. l/s 32,772 31,729 43,696 43,696 43,696 43,696 42,306
  Hastighet varv/min 890 890 890 890 890 890 890
  Kvantitet Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller
Eer 3.26 3.43 3.44 3.41 3.41 3.45 3.29
Fläktar Nominell belastningsström A 24 24 32 32 32 32 32
Kompressor Maximal belastningsström A 141 153 153 174 174 185 185
  Spänningsområde Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10 10 10 10 10
  Spänning V 400 400 400 400 400 400 400
  Startmetod_ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Kompressor 2 Maximal belastningsström A 148 153 174 174 185 185 185
Strömförsörjning Spänningsområde Max. % 10 10 10 10 10 10 10
    Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 400 400 400 400 400 400 400
  Fas 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Enhet Maximal anläggningsström för dimensionering av kablar A 341 361 391 414 426 439 439
  Startström Max A 419 464 485 485 494 494 494
  Belastningsström Kyla Nom. A 254 274 281 306 321 336 324
    Max A 312 330 359 380 391 402 402
Anm: Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.
  Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744 Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744 Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744 Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744 Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744 Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744 Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744
  Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.
  Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 % Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 % Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 % Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 % Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 % Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 % Maximal startström: startström för den största kompressorn + 75 % av den maximala strömmen för den andra kompressorn + fläktarnas ström för kretsen vid 75 %
  Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.
  Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström
  Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.
  Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1
  Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.