EWAP-AJYNN/A

Produktfördelar

  • Hög verkningsgrad
  • Alla modeller är godkända enligt PED tryckkärlsnorm
  • Steglös enkel skruv-kompressor
  • Optimerad för användning med R-407C
  • Kylningsområde: 854-1 729kW
  • 2-3 äkta oberoende köldmediekretsar
  • Standard elektronisk expansionsventil
  • DX rör och mantel evaporator – en genomgång på kylsidan för enkel oljecirkulation och retur
  • Partiellt och totalt värmeåtervinningsalternativ finns att tillgå

Dokumentation

Kataloger & broschyrer
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Installationsmanual
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Referenshandbok för installatör
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Bruksanvisningar
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Försäkran om överensstämmelse
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.