Specifikationstabell för EWAQ-E-XL

EWAQ180E-XL EWAQ200E-XL EWAQ230E-XL EWAQ260E-XL EWAQ320E-XL EWAQ340E-XL
Kylkapacitet Nom. kW 177.6 199.9 226.1 262.7 314.7 334.2
  Uppskattad kW 177.6 199.9 226.1 262.7 314.7 334.2
Effektstyrning Metod   Staged Staged Staged Staged Staged Staged
  Minimikapacitet % 43 43 22 25 30 23
Ineffekt Kyla Nom. kW 58.01 65.35 73.82 86.18 103 109.7
EER 3.062 3.058 3.063 3.048 3.055 3.047
ESEER 4.02 4.11 3.91 4.18 4.17 4.14
IPLV 4.5 4.68 4.51 4.83 4.76 4.66
SEER 3.9 3.9 3.9 4.0 4.1 4.0
Dimensioner Enhet Djup mm 4,413 4,413 5,313 5,313 6,213 6,213
    Höjd mm 2,271 2,271 2,271 2,271 2,271 2,271
    Bredd mm 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224
Vikt Arbetsvikt kg 1,889 1,978 2,047 2,385 2,522 2,719
  Enhet kg 1,876 1,965 2,032 2,370 2,507 2,705
Casing Färg   Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_
  Material   Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt
Vattenvärmeväxlare Typ   Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare
  Vattenflöde Kyla Nom. l/s 8.5 9.6 10.8 12.6 15.1 16
  Vattentryckfall Kyla Nom. kPa 27.2 34.2 35.3 46.7 46.8 53.9
  Vattenvolym l 12 12 14 14 14 14
  Isoleringsmaterial   Sluten cell Sluten cell Sluten cell Sluten cell Sluten cell Sluten cell
Luftvärmeväxlare Typ   Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp Högeffektiv fläns- och rörtyp
Värmeväxlare Inomhussida   vatten vatten vatten vatten vatten vatten
  Outdoor side   luft luft luft luft luft luft
Fan Kvantitet   4 4 5 5 6 6
  Type   Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller Direktdriven propeller
  Luftflödeshastighet Nom. l/s 21,845 21,148 26,874 25,884 32,953 32,065
    Kyla Rated m³/h 76,497.75 78,035.17 93,056.05 95,623.4 115,634.60 118,208.50
  Diameter mm 800 800 800 800 800 800
  Hastighet varv/min 900 900 900 900 900 900
Fläktmotor Drivning   DOL DOL DOL DOL DOL DOL
  Ingång Kyla W 7,000 7,000 8,750 8,750 10,500 10,500
Kompressor Kvantitet_   2 2 2 3 3 3
  Compressor-=-Type   Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression
  Driver   Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor
  Olja Fylld volym l 12.6 12.6 12.6 18.9 18.9 18.9
Driftsområde Omgivande luft Kyla Max. °CDB 52 52 52 52 52 52
      Min. °CDB -18 -18 -18 -18 -18 -18
  Vattensida Kyla Max. °CDB 18 18 18 18 18 18
      Min. °CDB -13 -13 -13 -13 -13 -13
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 91 92 93 92 93 94
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 73 73 73 73 74 74
Köldmedium Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088
  Kretsar Kvantitet   1 1 1 1 1 1
  Mängd kg 28 31 27 40 43 53
Mängd Per krets kgCO2Eq 58,464 64,728 56,376 83,520 89,784 110,664
  Per krets TCO2Eq 58.5 64.7 56.4 83.5 89.8 110.6
Röranslutningar Evaporatorvatten inlopp/utlopp (YD)   3" 3" 3" 3" 3" 3"
Space cooling A förhållande 35°C Pdc kW 177.6 199.9 226.1 262.7 314.7 334.2
    EERd   3.1 3.1 3.1 3.0 3.1 3.0
  B förhållande 30°C Pdc kW 131.4 135.1 167.3 208.3 239.9 264.8
    EERd   3.9 3.9 3.8 3.7 3.8 3.6
  C förhållande 25°C Pdc kW 83.5 94.0 106.3 124.6 154.8 157.0
    EERd   4.6 4.6 4.6 5.0 4.9 4.9
  D förhållande 20°C Pdc kW 37.3 42.0 47.5 55.2 66.1 70.2
    EERd   3.9 3.9 4.1 4.0 4.4 4.0
  ηs,c % 152.1 153.0 154.7 155.8 162.0 156.4
General Leverantör/tillverkare Namn och adress   Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) dB(A) 91 92 93 92 93 94
Kyla Cdc (nedbrytningskyla)   0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Standard märkförhållanden användes Lågtemperaturapplikation Lågtemperaturapplikation Lågtemperaturapplikation Lågtemperaturapplikation Lågtemperaturapplikation Lågtemperaturapplikation
Effektförbrukning i annat läge än aktivt läge Crankcase heater mode PCK W 0.066 0.066 0.066 0.099 0.099 0.099
  Läge off POFF W 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Standby-läge Kyla PSB W 0.100 0.100 0.100 0.150 0.150 0.150
  Termostat-off-läge PTO Kyla W 0.166 0.166 0.166 0.199 0.199 0.199
Strömförsörjning Fas   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 400 400 400 400 400 400
  Spänningsområde Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10 10 10 10
Enhet Startström Max A 445 557 576 576 639 653
  Belastningsström Kyla Nom. A 103 115 129 151 179 190
    Max A 137 151 170 200 233 248
  Maximal anläggningsström för dimensionering av kablar A 151 166 187 220 256 273
Fläktar Nominell belastningsström A 16 16 20 20 24 24
Kompressor Fas   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Spänning V 400 400 400 400 400 400
  Spänningsområde Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10 10 10 10
  Maximal belastningsström A 119 133 148 178 207 221
  Startmetod_   Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line
Anm: Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12 °C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning.
  Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744 Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744 Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744 Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744 Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744 Ljudtrycksnivåerna uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; vattentemperatur från evaporator 7℃; omgivningstemp. 35 °C; körning med full belastning; Standard: ISO3744
  Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten
  Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.
  Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid max. belastning + fläktström vid max. belastning. Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.
  Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna. Nominell ström i kylläge: vattentemperatur till evaporator 12 °C; utgående vattentemperatur till evaporator 7 ℃; omgivningslufttemperatur 35 °C. Kompressor + ström till fläktarna.
  Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström
  Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.
  Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: (strömstyrka vid full last på kompressorer + ström till fläktarna) x 1.1
  För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).
  Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.
  Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande
  Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1 Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1 Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1 Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1 Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1 Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1
  Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511) Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511) Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511) Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511) Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511) Enhetens prestanda refererar till perfekta körförhållanden som kan återskapas i laboratoriemiljö i enlighet mer erkänd industristandard (dvs. EN14511)
  Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken Vikter och mått är endast en indikation. För specifika värden, se certifierade ritningar som utfärdats från fabriken
  För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken. För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken. För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken. För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken. För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken. För specifik information om ytterligare tillval finns i tillvalssektionen i databoken.