Specifikationstabell för EWWD-DZXE

EWWD340DZXEA1 EWWD470DZXEA1 EWWD570DZXEA1 EWWD670DZXEA2 EWWD680DZXEA2 EWWD740DZXEA1 EWWD950DZXEA2 EWWDC10DZXEA3 EWWDC11DZXEA2 EWWDC14DZXEA3 EWWDC15DZXEA2 EWWDC17DZXEA3 EWWDC22DZXEA3
Kylkapacitet Nom. kW 341 474 566 670 682 742 946 1,038 1,130 1,437 1,478 1,685 2,173
Effektstyrning Metod   Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel
  Minimikapacitet % 29 20 20 15 15 17 10 10 10 7 9 7 6
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 69.9 93.5 108 138.4 138 131 186 210 216 288 263 329 393
EER 4.88 5.07 5.22 4.84 4.91 5.65 5.08 4.94 5.23 4.98 5.6 5.12 5.53
ESEER 7.81 7.83 8.11 7.52 8 8.09 7.96   8.26   8.22    
Mått Enhet Djup mm 3,625 3,625 3,625 3,625 3,585 3,585 3,585 4,688 3,580 4,793 3,580 4,768 4,812
    Höjd mm 1,865 1,865 1,865 1,985 1,985 1,985 1,985 2,082 2,200 2,083 2,200 2,225 2,290
    Bredd mm 1,055 1,055 1,055 1,160 1,160 1,160 1,160 1,510 1,270 1,510 1,270 1,510 1,510
Weight Enhet kg 1,750 1,950 2,050 2,850 2,850 2,650 3,000 4,400 3,700 4,700 3,900 5,100 5,900
  Arbetsvikt kg 2,033 2,276 2,407 3,197 3,354 3,162 3,568 4,970 4,412 5,370 4,699 5,890 6,920
Vattenvärmeväxlarens - evaporator Typ   Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel
  Vattenvolym l 70 96 107 107 134 134 156 207.3 199 317.4 229 317.4 444.3
  Vattenflöde Nom. l/s 16.4 22.7 27.1 32 32.7 35.6 45.3   54.1   70.9    
Vattenvärmeväxlarens - kondensor Typ   Tubpanna Tubpanna Tubpanna Tubpanna Tubpanna Tubpanna Tubpanna Flödande rör och mantel Tubpanna Flödande rör och mantel Tubpanna Flödande rör och mantel Flödande rör och mantel
  Vattenflöde Nom. l/s 19.6 27 32.1 38.6 39.1 41.6 53.9   64.1   83    
Kompressor Compressor-=-Type   Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compression Driven vapour compressor Driven vapour compression Driven vapour compressor Driven vapour compression Driven vapour compression
  Kvantitet_   1 1 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 87.9 88.9 89.9 91.1 91 91.1 92 98 93.3 99 94.3 100 101
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 69.6 70.6 71.6 72.6 72.6 72.6 73.6 79 74.6 80 75.6 81 82
Köldmedium Type   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
  Mängd kg 130 130 130 120 200 190 200 350 250 400 250 420 470
  Kretsar Kvantitet   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
Mängd Per krets TCO2Eq 186 186 186 172 286 272 286   358   358    
Strömförsörjning Fas   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Anm: (1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0 (1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0 (1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0 (1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0 (1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0 (1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0 (1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0 (1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0 (1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0 (1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0 (1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0 (1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0 (1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; Omgivning 35,0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0
  (2) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (2) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (2) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (2) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (2) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (2) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (2) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (2) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (2) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (2) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (2) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (2) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (2) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.
  (3) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. (3) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. (3) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. (3) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. (3) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. (3) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. (3) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. (3) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. (3) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. (3) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. (3) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. (3) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart. (3) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.
  (4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C (4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C (4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C (4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C (4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C (4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C (4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C (4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C (4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C (4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C (4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C (4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C (4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C
  (5) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (5) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (5) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (5) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (5) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (5) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (5) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (5) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (5) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (5) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (5) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (5) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (5) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1
  (6) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt. (6) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt. (6) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt. (6) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt. (6) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt. (6) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt. (6) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt. (6) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt. (6) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt. (6) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt. (6) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt. (6) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt. (6) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.
  (7) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 (7) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 (7) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 (7) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 (7) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 (7) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 (7) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 (7) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 (7) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 (7) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 (7) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 (7) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 (7) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744
  (8) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström (8) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström (8) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström (8) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström (8) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström (8) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström (8) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström (8) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström (8) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström (8) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström (8) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström (8) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström (8) - Max driftström är baserat på max intagen ström i kompressorn på denna envelop och fläktarnas intagen maxström
  (9) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (9) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (9) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (9) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (9) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (9) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (9) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (9) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (9) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (9) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (9) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (9) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (9) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.