Specifikationstabell för EWWD-FZXS

EWWD320FZXS EWWD430FZXS EWWD520FZXS EWWD640FZXS EWWD860FZXS EWWDC10FZXS
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 71 (5) 72 (5) 73 (5) 74 (5) 75 (5) 76 (5)
Köldmedium Refrigerant-=-Refrigerant type 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
Driftsområde Förångare Värme Max. °CDB 18 18 18 18 18 18
  Kondensor Kyla Min. °CDB 46 46 46 46 46 46
    Kyla Min. °CDB 15 15 15 15 15 15
      1 1 1 1 1 1
Kylkapacitet Min. kW 113 (1) 133 (1) 170 (1) 113 (1) 133 (1) 169 (1)
  Max. kW 316 (1) 439 (1) 520 (1) 639 (1) 887 (1) 1,054 (1)
Röranslutningar Piping connections-=-Evaporator water inlet outlet od 168.3mm 168.3mm 168.3mm 219.1mm 219.1mm 219.1mm
Ineffekt Kyla Min. kW 20.6 (1) 25.5 (1) 32.7 (1) 20.5 (1) 25.5 (1) 32.6 (1)
    Max. kW 65.1 (1) 90.4 (1) 106 (1) 129 (1) 179 (1) 208 (1)
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 89 90 91 92 94 95
Mängd Per krets kg 240.0 220.0 180.0 220.0 220.0 300.0
  Per krets TCO2Eq 343.2 314.6 257.4 314.6 314.6 429.0
Dimensioner Enhet Bredd mm 1,276 1,276 1,276 1,790 1,853 1,904
    Djup mm 3,254 3,254 3,419 3,441 3,289 3,401
    Höjd mm 1,823 1,823 1,823 1,755 1,748 1,794
Kompressor Kvantitet_ Oljefri centrifugalkompressor Oljefri centrifugalkompressor Oljefri centrifugalkompressor Oljefri centrifugalkompressor Oljefri centrifugalkompressor Oljefri centrifugalkompressor
Vattenvärmeväxlarens - kondensor Vattenflöde 2 Värme Nom. l/s 24 26 29 23 32 29
  Vattentryckfall 3 Kyla Nom. kPa 2 (13) 2 (13) 2 (13) 2 (13) 2 (13) 2 (13)
  Vattenvolym l 83 111 133 181 243 263
  Vattenflöde Max. l/min 18.3 25.5 30.1 36.9 51.3 60.7
  Typ Flödande rör och mantel Flödande rör och mantel Flödande rör och mantel Flödande rör och mantel Flödande rör och mantel Flödande rör och mantel
Effektstyrning Metod Steglös Steglös Steglös Steglös Steglös Steglös
Casing Färg Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt Galvaniserad och målad stålplåt
Vikt Arbetsvikt kg 2,520 2,634 2,812 4,074 4,548 5,330
  Enhet kg 2,360 2,416 2,546 3,709 4,095 4,765
Vattenvärmeväxlarens - evaporator Vattenflöde Nom. l/s 15.1 21.0 24.9 30.6 42.4 50.4
  Vattenflöde 2 Värme Nom. l/s 30 32 33 35 33 31
  Vattenvolym l 78 107 134 184 210 302
  Isoleringsmaterial Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel Översvämmad rör och mantel
Eer 8.11 (1) 8.39 (1) 8.66 (1) 8.83 (1) 8.52 (1) 8.88 (1)
Kompressor Maximal belastningsström A 135 210 176 135 210 176
  Spänningsområde Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10 10 10 10
  Spänning V 400 400 400 400 400 400
  Startmetod_ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Kompressor 2 Maximal belastningsström A       135 210 176
Strömförsörjning Spänningsområde Max. % 10 10 10 10 10 10
    Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 400 400 400 400 400 400
  Fas 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Enhet Maximal anläggningsström för dimensionering av kablar A 149 231 194 297 462 387
  Startström Max A 2 2 2 2 2 2
  Belastningsström Kyla Nom. A 104 142 168 207 285 335
    Max A 135 210 176 270 420 352
Anm: Siffrorna är baserade på standardförhållanden: evaporator 12/7 °C; kondensator 30/35 °C; EER & ESEER som rapporteras är max vid dessa förhållanden och vid en specifik hastighet. Siffrorna är baserade på standardförhållanden: evaporator 12/7 °C; kondensator 30/35 °C; EER & ESEER som rapporteras är max vid dessa förhållanden och vid en specifik hastighet. Siffrorna är baserade på standardförhållanden: evaporator 12/7 °C; kondensator 30/35 °C; EER & ESEER som rapporteras är max vid dessa förhållanden och vid en specifik hastighet. Siffrorna är baserade på standardförhållanden: evaporator 12/7 °C; kondensator 30/35 °C; EER & ESEER som rapporteras är max vid dessa förhållanden och vid en specifik hastighet. Siffrorna är baserade på standardförhållanden: evaporator 12/7 °C; kondensator 30/35 °C; EER & ESEER som rapporteras är max vid dessa förhållanden och vid en specifik hastighet. Siffrorna är baserade på standardförhållanden: evaporator 12/7 °C; kondensator 30/35 °C; EER & ESEER som rapporteras är max vid dessa förhållanden och vid en specifik hastighet.
  Oljefria centrifugalkylare ger olika kylkapacitet, ineffekt, EER etc. (vid fasta vattenförhållanden i evaporator och kondensator) beroende på kompressorns rotationshastighet Oljefria centrifugalkylare ger olika kylkapacitet, ineffekt, EER etc. (vid fasta vattenförhållanden i evaporator och kondensator) beroende på kompressorns rotationshastighet Oljefria centrifugalkylare ger olika kylkapacitet, ineffekt, EER etc. (vid fasta vattenförhållanden i evaporator och kondensator) beroende på kompressorns rotationshastighet Oljefria centrifugalkylare ger olika kylkapacitet, ineffekt, EER etc. (vid fasta vattenförhållanden i evaporator och kondensator) beroende på kompressorns rotationshastighet Oljefria centrifugalkylare ger olika kylkapacitet, ineffekt, EER etc. (vid fasta vattenförhållanden i evaporator och kondensator) beroende på kompressorns rotationshastighet Oljefria centrifugalkylare ger olika kylkapacitet, ineffekt, EER etc. (vid fasta vattenförhållanden i evaporator och kondensator) beroende på kompressorns rotationshastighet
  Ett tillhörande valverktyg (väljarprogramvaran EWWD-FZ) finns tillgängligt för att välja enheterna och beräkna prestandan vid specifika arbetsförhållanden Ett tillhörande valverktyg (väljarprogramvaran EWWD-FZ) finns tillgängligt för att välja enheterna och beräkna prestandan vid specifika arbetsförhållanden Ett tillhörande valverktyg (väljarprogramvaran EWWD-FZ) finns tillgängligt för att välja enheterna och beräkna prestandan vid specifika arbetsförhållanden Ett tillhörande valverktyg (väljarprogramvaran EWWD-FZ) finns tillgängligt för att välja enheterna och beräkna prestandan vid specifika arbetsförhållanden Ett tillhörande valverktyg (väljarprogramvaran EWWD-FZ) finns tillgängligt för att välja enheterna och beräkna prestandan vid specifika arbetsförhållanden Ett tillhörande valverktyg (väljarprogramvaran EWWD-FZ) finns tillgängligt för att välja enheterna och beräkna prestandan vid specifika arbetsförhållanden
  För enheter med dubbel kompressor är den minimala kapaciteten relaterad till förhållandet då bara en kompressor körs För enheter med dubbel kompressor är den minimala kapaciteten relaterad till förhållandet då bara en kompressor körs För enheter med dubbel kompressor är den minimala kapaciteten relaterad till förhållandet då bara en kompressor körs För enheter med dubbel kompressor är den minimala kapaciteten relaterad till förhållandet då bara en kompressor körs För enheter med dubbel kompressor är den minimala kapaciteten relaterad till förhållandet då bara en kompressor körs För enheter med dubbel kompressor är den minimala kapaciteten relaterad till förhållandet då bara en kompressor körs
  Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744 Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744
  Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten
  Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.
  Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last
  Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30/35°C Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30/35°C Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30/35°C Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30/35°C Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30/35°C Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30/35°C
  Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop
  Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.
  Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1
  Se separat ritning för driftsområde Se separat ritning för driftsområde Se separat ritning för driftsområde Se separat ritning för driftsområde Se separat ritning för driftsområde Se separat ritning för driftsområde
  Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.