EWWQ180L-SS EWWQ205L-SS EWWQ230L-SS EWWQ260L-SS EWWQ290L-SS EWWQ330L-SS EWWQ380L-SS EWWQ430L-SS EWWQ480L-SS EWWQ540L-SS EWWQ600L-SS EWWQ660L-SS EWWQ720L-SS
Kylkapacitet Nom. kW 187.4 215.1 244.3 272.6 303.2 344.5 386.8 430.2 475.6 548.8 610.9 663 721
  Uppskattad kW 187.4 215.1 244.3 272.6 303.2 344.5 386.8 430.2 475.6 548.8 610.9 663 0
Effektstyrning Method   Fast Fast Fast Fast Fast Fast Fast Fast Fast Fast Fast Fast Fast
  Minimikapacitet % 25 21 25 22 25 23 25 21 25 22 20 18 25
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 41.7 47.3 53.1 60.2 67.1 77.1 87 97.9 109.5 123.5 139.7 153.8 166.9
EER 4.494 4.548 4.601 4.528 4.519 4.468 4.446 4.394 4.343 4.444 4.373 4.311 4.32
ESEER 5.54 5.54 5.52 5.53 5.54 5.53 5.54 5.52 5.51 5.55 5.51 5.51 5.52
IPLV 6.77 6.84 6.35 6.38 6.31 6.32 6.36 6.37 6.16 6.29 6.23 6.2 6.18
SEER 5.493 5.768 6.019 5.958 6.119 6.033 5.821 6.178 5.965 6.098 6.105 5.9 0
Dimensioner Enhet Djup mm 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801
    Höjd mm 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 2,090 2,210 2,210 2,210
    Bredd mm 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928
Vikt Enhet kg 877 1,062 1,285 1,347 1,439 1,498 1,559 1,673 1,722 1,842 1,926 2,105 2,229
  Arbetsvikt kg 957 1,156 1,401 1,469 1,575 1,641 1,723 1,851 1,918 2,044 2,145 2,346 2,405
Hölje Colour   Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_ Elfenbensvit_
  Material   Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt
Vattenvärmeväxlarens - evaporator Typ   Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare.
  Vätska   Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten
  Nedsmutsningsgrad   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vattenvolym l 35 41 53 53 65 65 76 92 92 92 115 115 115
  Vattentemperatur in Cooling °C 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
  Vattentemperatur ut Cooling °C 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Vattenflöde Nom. l/s 8.97 10.29 11.69 13.04 14.5 16.48 18.51 20.58 22.77 26.29 29.26 31.77 34.57
  Vattentryckfall Kyla Nom. kPa 28 27.6 22.6 28 25.1 32.2 31.9 32.8 40.4 51.4 49.5 59.1 69.4
  Isoleringsmaterial   Sluten cell Sluten cell Sluten cell Sluten cell Sluten cell Sluten cell Sluten cell Sluten cell Sluten cell Sluten cell Sluten cell Sluten cell Sluten cell
Vattenvärmeväxlarens - kondensor Typ   Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare
  Vätska   Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten Vatten
  Nedsmutsningsgrad   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vattenvolym l 19 22 29 29 35 35 41 49 49 49 62 62 62
  Vattentemperatur in Kyla °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
  Water temperature out Kyla °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
  Vattenflöde Nom. l/s 11.02 12.66 14.4 16.12 17.9 20.38 22.8 25.4 28.08 32.3 36.02 39.16 42.66
  Vattentryckfall Kyla Nom. kPa 72 73 61 49 50 51 55 46 57 66 67 68 68
Värmeväxlare Inomhussida   vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten
  Outdoor side   vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten vatten
Kompressor Compressor-=-Type   Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression
  Driver   Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor
  Olja Fylld volym l 13.52 16.1 18.68 22.94 27.2 26.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2
  Kvantitet_   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 83 86 88 90 91 91 91 93 95 95 95 96 0
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 65 68 70 72 74 74 73 76 77 77 78 78 78
Driftsområde Förångare Kyla Min. °CTT -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CTT 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    Värme Min. °CTT -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CTT 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  Kondensor Kyla Min. °CTT 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
      Max. °CTT 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
    Värme Min. °CTT 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
      Max. °CTT 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Köldmedium Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Mängd kg 20 20 22 22 24 24 30 32 34 34 38 40 40
  Kretsar Kvantitet   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 0
Mängd Per krets kgCO2Eq 20,875 20,875 22,962.5 22,962.5 25,050 25,050 31,312.5 33,400 35,487.5 35,487.5 39,662.5 41,750 41.8
  Per krets TCO2Eq 20.9 20.9 23.0 23.0 25.1 25.1 31.3 33.4 35.5 35.5 39.7 41.8 41.8
Röranslutningar Evaporatorvatten inlopp/utlopp (YD)   3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3"
  Kondensorvatten inlopp/utlopp (YD)   1" 1/2 1" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 3" 3" 3" 3"
Allmänt Leverantör/tillverkare Namn och adress   Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) dB(A) 83 86 88 90 91 91 91 93 95 95 95 96 96
Rumskyla A tillstånd (35°C - 27/19) EERd   4.49 4.55 4.6 4.53 4.52 4.47 4.45 4.39 4.34 4.44 4.37 4.31 721
    Pdc kW 187.4 215.1 244.3 272.6 303.2 344.5 386.8 430.2 475.6 548.8 610.9 663 228.4
  B tillstånd (30°C - 27/19) EERd   5.55 5.68 5.89 5.61 5.79 5.71 5.59 5.79 5.58 5.68 5.37 5.36 533.54
    Pdc kW 138.676 159.174 180.782 201.724 224.368 254.93 286.232 318.348 351.944 406.112 452.066 490.62 4.32
  C tillstånd (25°C - 27/19) EERd   6.56 6.92 7.12 7.08 7.11 6.92 6.41 7 6.49 6.59 6.85 6.19 338.87
    Pdc kW 88.078 101.097 114.821 128.122 142.504 161.915 181.796 202.194 223.532 257.936 287.123 311.61 5.45
  D tillstånd (20°C - 27/19) EERd   7.61 7.77 8.14 7.78 7.99 7.74 7.28 7.61 7.43 7.69 7.7 7.93 151.41
    Pdc kW 39.354 45.171 51.303 57.246 63.672 72.345 81.228 90.342 99.876 115.248 128.289 139.23 6.3
  ηs,c % 211.72 222.72 232.76 230.32 236.76 233.32 224.84 239.12 230.6 235.92 236.2 228 5.91
Kyla Cdc (nedbrytningskyla)   0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0
Standard märkförhållanden användes Användningsområden i medelhög temperatur Användningsområden i medelhög temperatur Användningsområden i medelhög temperatur Användningsområden i medelhög temperatur Användningsområden i medelhög temperatur Användningsområden i medelhög temperatur Användningsområden i medelhög temperatur Användningsområden i medelhög temperatur Användningsområden i medelhög temperatur Användningsområden i medelhög temperatur Användningsområden i medelhög temperatur Användningsområden i medelhög temperatur Användningsområden i medelhög temperatur
Effektförbrukning i annat läge än aktivt läge Crankcase heater mode PCK W 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.302
  Läge off POFF W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Standby-läge Kyla PSB W 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.132
  Termostat-off-läge PTO Kyla W 0.252 0.252 0.272 0.272 0.292 0.292 0.292 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0
Strömförsörjning Fas   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Spänningsområde Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Enhet Startström Max A 263 320 333 388 403 456 484 597 626 785 822 860 898
  Belastningsström Kyla Nom. A 83 89 96 109 121 137 151 171 189 210 236 260 284
    Max A 118 131 144 160 175 205 232 262 290 328 366 403 441
  Maximal anläggningsström för dimensionering av kablar A 130 144 159 176 193 225 255 288 319 361 402 444 485
Kompressor Fas   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Spänning V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Spänningsområde Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  Maximal belastningsström A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 145 183 183 221
  Startmetod_   Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt on line Direkt online + dellindning Direkt online + dellindning Dellindning
Kompressor 2 Maximal belastningsström A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 183 221 221
Anm: Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.
  Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning
  Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter. Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter. Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter. Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter. Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter. Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter. Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter. Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter. Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter. Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter. Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter. Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter. Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande Ljudeffekt (evap. 12/7°C, omgivning 35°C fullast) i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter. Certifieringen gäller endast den totala ljudeffekten, ljudtrycket beräknas från ljudeffektsnivån och används endast som information och kan inte anses vara bindande
  Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten Vätska: Vatten
  Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.
  För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).
  Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.
  Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström. Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström. Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström. Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström. Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström. Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström. Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström. Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström. Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström. Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström. Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström. Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström. Maximal startström för enheten: startström för den största kompressorn + fläktarnas ström.
  Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström
  Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop
  Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.
  Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1