Specifikationstabell för EWYQ-ACW1

EWYQ009ACW1 EWYQ011ACW1 EWYQ013ACW1
Ljudtrycksnivå Värme Nom. dBA 50 (3) 50 (3) 50 (3)
  Kyla Nom. dBA 50 (3) 50 (3) 50 (3)
  Tyst nattläge Värme dBA 42 42 43
    Kyla dBA 45 45 46
Hydrauliska komponenter Expansionskärl Volym l 10 10 10
    Max. vattentryck stång 3 3 3
    För-tryck stång 1 1 1
  Vattenfilter Maskstorlekar mm 1 1 1
    Material Mässing Mässing Mässing
Driftsområde Omgivande luft Kyla Min. °CDB 10 10 10
      Max. °CDB 46 46 46
    Värme Max. °CDB 35 35 35
      Min. °CDB -15 -15 -15
  Vattensida Värme Min. °CDB 30 (5) 30 (5) 30 (5)
      Max. °CDB 50 (5) 50 (5) 50 (5)
    Kyla Max. °CDB 20 20 20
      Min. °CDB 5 5 5
Emballage Vikt kg 20.0 20.0 20.0
  Material PP (strappar), Trä, EPS, Kartong_ PP (strappar), Trä, EPS, Kartong_ PP (strappar), Trä, EPS, Kartong_
Mängd Per krets kg 2.95 2.95 2.95
  Per krets TCO2Eq 6.16 6.16 6.16
Kompressor Utgång W 2,200 2,200 2,200
  Motor (INV) Vevhusvärmare W 33.0 33.0 33.0
  Kvantitet_ JT1G-VDYR@S JT1G-VDYR@S JT1G-VDYR@S
Allmän uppvärmning Luft-till-vatten-enhet Märkt luftflöde (utomhus) m³/h 5,400 5,400 5,400
  Övrigt Psb (standbyläge) kW 0.049 0.049 0.049
    Poff (läge från) kW 0.049 0.049 0.049
    Pto (termostat från) kW 0.186 0.186 0.186
    Pck (vevhusvärmarläge) kW 0.050 0.050 0.050
    Effektstyrning 1.00 1.00 1.00
  Integrerad kompletterande värmare Psup kW 0.00 0.00 0.00
    NOx-emission mg/kWh 0.00 0.00 0.00
    Typ av inmatad energi Elektrisk info Elektrisk info Elektrisk info
Vikt Packad enhet kg 200 200 200
  Enhet kg 180 180 180
Luftvärmeväxlare Längd mm 857 857 857
  Fläns Behandling WF-fläns WF-fläns WF-fläns
  Anströmningsarea 1.131 1.131 1.131
  Steg Kvantitet 60 60 60
  Flänsdelning mm 1,4 1,4 1,4
  Rader Kvantitet 2 2 2
  Genomgångar Kvantitet 5 5 5
  Typ 0 0 0
Köldmedieolja Fylld volym l 1.00 1.00 1.00
  Type Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
General Leverantör/tillverkare Namn och adress Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Produktbeskrivning General-=-Product description-=-Low temperature heat pump nej nej nej
Pump Standard Effektförbrukning W 210 210 210
  Nominell ESP-enhet Kyla kPa 59.2 53.2 40.9, 45.6
    Värme kPa 54.1 49.1 36.6, 43.5
  Typ 2 2 2
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) dB(A) 64.0 64.0 64.0
Köldmedium Kretsar Kvantitet 1 1 1
  Refrigerant-=-Refrigerant control 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Fläktmotor Utgång W 70 70 70
  Hastighet Kyla Nom. varv/min 780 780 780
    Värme Nom. varv/min 760 760 760
    Steps 8 8 8
  Kvantitet Borstlös DC-motor Borstlös DC-motor Borstlös DC-motor
Kylkapacitet Nom. kW 12.9 (1), 9.10 (2) 15.7 (1), 11.1 (2) 17.0 (1), 13.3 (2)
Vattenvärmeväxlare Vattenvolym l 1.01 1.01 1.01
  Vattenflöde Max. l/min 58 58 58
    Värme Nom. l/min 31.2 (4) 35.5 (4) 39.8 (4)
    Min. l/min 16 16 16
  Isoleringsmaterial Hårdlödd platta Hårdlödd platta Hårdlödd platta
Ineffekt Kyla Nom. kW 3.05 (2), 3.08 (1) 4.13 (1), 3.90 (2) 5.18 (2), 5.52 (1)
  Värme Nom. kW 2.69 (1), 3.31 (2) 3.07 (1), 3.78 (2) 3.47 (1), 4.27 (2)
Ljudeffektsnivå Värme Nom. dBA 60 (4) 60 (4) 60 (4)
  Kyla Nom. dBA 64.0 (3) 64.0 (3) 66.0 (3)
Säkerhetskomponenter Artikel 01 Säkring Säkring Säkring
Dimensioner Packad enhet Bredd mm 1,500 1,500 1,500
    Höjd mm 1,574 1,574 1,574
    Djup mm 430 430 430
  Enhet Bredd mm 1,420 1,420 1,420
    Djup mm 382 382 382
    Höjd mm 1,435 1,435 1,435
Effektstyrning Metod Inverterstyrd Inverterstyrd Inverterstyrd
Casing Färg Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt Målad galvaniserad stålplåt
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Tillstånd A (-7°CTT/-8°CVT) PERd % 113 115 106
      Pdh kW 6.80 9.60 8.70
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 2.83 2.88 2.66
    Tillstånd C (7°CTT/6°CVT) Pdh kW 4.60 4.90 5.10
      PERd % 178 186 193
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00
    Tillstånd D (12°CTT/11°CVT) Pdh kW 5.30 5.20 5.10
      PERd % 212 230 211
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00
    Märkt värmeuteffekt kompletterande kap. Psup (vid Tdesign -10°C) kW 4.00 4.90 6.70
    Allmänt Årlig energiförbrukning kWh 6,140 7,920 8,860
      Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 22.1    
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 126 134 130
      Prated vid -10°C kW 10.2 13.8 14.8
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 3.22 3.41 3.30
    Tillstånd B (2°CTT/1°CVT) Pdh kW 5.50 7.60 8.00
      PERd % 150 146 147
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (bivalent temperatur) Pdh kW 6.90 9.60 9.70
      PERd % 124 128 130
      Tbiv °C -2.00 -2.00 -1.00
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 3.11 3.21 3.24
    Tol (temperaturbegränsning) PERd % 99.6 103 98.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
      Pdh kW 6.20 8.90 8.10
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 2.49 2.57 2.45
  Vattenutloppstemperatur vid kallt klimat 35°C Allmänt Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 27.6 34.9 42.3
      Årlig energiförbrukning kWh 7,660 9,700 11,800
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 108 113 112
      Förvärmd vid -22°C kW 9.00 11.7 14.1
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 35°C Allmänt Förvärmd vid 2°C kW 7.30 9.50 10.3
      Ƞs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 137 156 152
      Årlig energiförbrukning kWh 2,230 2,660 3,000
      Årlig energiförbrukning (GCV) Gj 8.03    
Fan Kvantitet Horisontell Horisontell Horisontell
Värmekapacitet Nom. kW 10.90 (2), 11.20 (1) 13.2 (1), 12.4 (2) 14.8 (1), 13.9 (2)
Vattenkrets Total vattenvolym l 4.00 (6) 4.00 (6) 4.00 (6)
  Rörledning tum 5/4" 5/4" 5/4"
  Piping connections diameter tum G 5/4" (hona) G 5/4" (hona) G 5/4" (hona)
  Min vattenvolym i systemet l 20 (6) 20 (6) 20 (6)
  Säkerhetsventil stång 3 3 3
  Manometer Ja Ja Ja
Styrning av avfrostning Tryckutjämning Tryckutjämning Tryckutjämning
Kompressor Vevhusvärmare W 33 33 33
  Startmetod_ Inverterdriven Inverterdriven Inverterdriven
Strömförsörjning Spänningsområde Max. % 10 10 10
    Min. % -10 -10 -10
  Frequency Hz 50 50 50
  Spänning V 400 400 400
  Fas 3N~ 3N~ 3N~
Enhet Rekommenderade säkringar 20 20 20
Anm: Undergolvsprogram: kyla Ta 35 °C - LWE 18℃ (Dt: 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (Dt: 5℃) Undergolvsprogram: kyla Ta 35 °C - LWE 18℃ (Dt: 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (Dt: 5℃) Undergolvsprogram: kyla Ta 35 °C - LWE 18℃ (Dt: 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (Dt: 5℃)
  Fläktkonvektorprogram: kyla Ta 35 °C - LWE 7 °C (Dt: 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 ℃ (Dt: 5℃) Fläktkonvektorprogram: kyla Ta 35 °C - LWE 7 °C (Dt: 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 ℃ (Dt: 5℃) Fläktkonvektorprogram: kyla Ta 35 °C - LWE 7 °C (Dt: 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 ℃ (Dt: 5℃)
  Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)
  Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl
  Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde. Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde. Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde.
  Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas Innehåller fluorerande växthusgas
Wiring connections Se installationsmanual Se installationsmanual Se installationsmanual
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj   28.5 31.9
  Vattenutloppstemperatur vid varmt klimat 35°C Allmänt Qhe Årlig energiförbrukning (GCV) Gj   9.57 10.8