Specifikationstabell för EWYQ-CWH

EWYQ016CAWH EWYQ021CAWH EWYQ025CAWH EWYQ032CAWH EWYQ040CAWH EWYQ050CAWH EWYQ064CAWH
Kylkapacitet Nom. kW 17.0 (1) 21.2 (1) 25.5 (1) 31.8 (1) 42.3 (1) 50.7 (1) 63.3 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 16.6 (2) 20.8 (2) 24.9 (2) 31.2 (2) 41.7 (2) 50.1 (2) 62.7 (2)
Effektstyrning Metod   Inverterstyrd Inverterstyrd Inverterstyrd Inverterstyrd Inverterstyrd Inverterstyrd Inverterstyrd
  Minimikapacitet % 25 25 25 25 25 25 25
Ineffekt Kyla Nom. kW 5.81 (1) 7.47 (1) 9.45 (1) 12.7 (1) 15.1 (1) 19.0 (1) 25.5 (1)
  Värme Nom. kW 5.49 (2) 6.76 (2) 8.58 (2) 10.6 (2) 13.7 (2) 17.4 (2) 21.4 (2)
EER 2.93 2.84 2.70 2.50 2.80 2.67 2.48
COP 3.02 3.07 2.91 2.93 3.03 2.88 2.93
ESEER 4.69 4.58 4.47 4.06 4.27 4.26 3.98
Dimensioner Enhet Djup mm 774 774 774 774 780 780 780
    Höjd mm 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684
    Bredd mm 1,370 1,370 1,370 1,680 2,360 2,360 2,980
Vikt Enhet kg 283 336 336 417 612 612 774
Vattenvärmeväxlare Typ   Hårdlödd platta Hårdlödd platta Hårdlödd platta Hårdlödd platta Hårdlödd platta Hårdlödd platta Hårdlödd platta
  Vattenflöde Min. l/min 23 23 23 36 46 46 72
  Vattenvolym l 3 3 3 5 6 6 9
Luftvärmeväxlare Typ   Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil
Fan Luftflödeshastighet Kyla Nom. m³/min 171 185 185 233 370 370 466
    Värme Nom. m³/min 171 185 185 233 370 370 466
  Yttre statiskt tryck Max. Pa 78 78 78 78 78 78 78
Kompressor Kvantitet_   1 2 2 3 4 4 6
  Compressor-=-Type   Hermetiskt försluten scrollkompressor Hermetiskt försluten scrollkompressor Hermetiskt försluten scrollkompressor Hermetiskt försluten scrollkompressor Hermetiskt försluten scrollkompressor Hermetiskt försluten scrollkompressor Hermetiskt försluten scrollkompressor
Driftsområde Omgivande luft Kyla Max. °CDB 43 43 43 43 43 43 43
      Min. °CDB -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
    Värme Max. °CDB 35 35 35 35 35 35 35
      Min. °CDB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
  Vattensida Kyla Max. °CDB 20 20 20 20 20 20 20
      Min. °CDB -10 (4) -10 (4) -10 (4) -10 (4) -10 (4) -10 (4) -10 (4)
    Värme Max. °CDB 50 50 50 50 50 50 50
      Min. °CDB 25 25 25 25 25 25 25
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 78 78 78 80 81 81 83
Köldmedium Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Kretsar Kvantitet   1 1 1 1 2 2 2
  Kontroll   Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil
Mängd Per krets kg 7.60 7.60 7.60 9.60 7.60 7.60 9.60
  Per krets TCO2Eq 15.9 15.9 15.9 20.0 15.9 15.9 20.0
Vattenkrets Avluftarventil   Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
  Dränering- / fyllventil   Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
  Rörledning tum 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2"
  Piping connections diameter tum 1-1/4" (hona) 1-1/4" (hona) 1-1/4" (hona) 1-1/4" (hona) 2" (hona) 2" (hona) 2" (hona)
  Säkerhetsventil stång 3 3 3 3 3 3 3
  Avstängningsventil   Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
  Total vattenvolym l 4.2 (8) 4.2 (8) 4.2 (8) 5.8 (8) 7.9 (8) 7.9 (8) 11.0 (8)
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt SCOP   3.53 3.83 3.45 3.48 3.68 3.40 3.45
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A+ A++ A+ A+ A+ A+ A+
Strömförsörjning Namn   W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1
  Fas   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 400 400 400 400 400 400 400
Anm: (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C
  (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (3) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (3) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (3) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (3) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (3) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (3) - Förhållande: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)
  (4) - Vatten kan användas över 5°C. Mellan 0°C och 5°C måste en 30% glykollösning (propylen eller etylen) användas. Mellan 0°C och -10°C måste en 40% glykollösning (propylen eller etylen) användas (se installationsmanualen och information relaterad till OPZL-tillvalet) (4) - Vatten kan användas över 5°C. Mellan 0°C och 5°C måste en 30% glykollösning (propylen eller etylen) användas. Mellan 0°C och -10°C måste en 40% glykollösning (propylen eller etylen) användas (se installationsmanualen och information relaterad till OPZL-tillvalet) (4) - Vatten kan användas över 5°C. Mellan 0°C och 5°C måste en 30% glykollösning (propylen eller etylen) användas. Mellan 0°C och -10°C måste en 40% glykollösning (propylen eller etylen) användas (se installationsmanualen och information relaterad till OPZL-tillvalet) (4) - Vatten kan användas över 5°C. Mellan 0°C och 5°C måste en 30% glykollösning (propylen eller etylen) användas. Mellan 0°C och -10°C måste en 40% glykollösning (propylen eller etylen) användas (se installationsmanualen och information relaterad till OPZL-tillvalet) (4) - Vatten kan användas över 5°C. Mellan 0°C och 5°C måste en 30% glykollösning (propylen eller etylen) användas. Mellan 0°C och -10°C måste en 40% glykollösning (propylen eller etylen) användas (se installationsmanualen och information relaterad till OPZL-tillvalet) (4) - Vatten kan användas över 5°C. Mellan 0°C och 5°C måste en 30% glykollösning (propylen eller etylen) användas. Mellan 0°C och -10°C måste en 40% glykollösning (propylen eller etylen) användas (se installationsmanualen och information relaterad till OPZL-tillvalet) (4) - Vatten kan användas över 5°C. Mellan 0°C och 5°C måste en 30% glykollösning (propylen eller etylen) användas. Mellan 0°C och -10°C måste en 40% glykollösning (propylen eller etylen) användas (se installationsmanualen och information relaterad till OPZL-tillvalet)
  (5) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde. (5) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde. (5) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde. (5) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde. (5) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde. (5) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde. (5) - Exklusive vattenvolym i enheten. I de flesta tillämpningarna kommer denna vattenvolym att ha ett tillfredsställande resultat. I kritiska processer eller i rum med en hög värmebelastning däremot, kan en extra vattenvolym behövas. För mer information, se driftsområde.
  (6) - Exklusive vattenvolymen i enheten. Denna volym säkerställer tillräckling avfrostningsenergi för alla applikationer, emellertid kan denna volym multipliceras med 0,66 om värmebörvärdet är ≥ 45° C (t.ex. fläktkonvektorer) (6) - Exklusive vattenvolymen i enheten. Denna volym säkerställer tillräckling avfrostningsenergi för alla applikationer, emellertid kan denna volym multipliceras med 0,66 om värmebörvärdet är ≥ 45° C (t.ex. fläktkonvektorer) (6) - Exklusive vattenvolymen i enheten. Denna volym säkerställer tillräckling avfrostningsenergi för alla applikationer, emellertid kan denna volym multipliceras med 0,66 om värmebörvärdet är ≥ 45° C (t.ex. fläktkonvektorer) (6) - Exklusive vattenvolymen i enheten. Denna volym säkerställer tillräckling avfrostningsenergi för alla applikationer, emellertid kan denna volym multipliceras med 0,66 om värmebörvärdet är ≥ 45° C (t.ex. fläktkonvektorer) (6) - Exklusive vattenvolymen i enheten. Denna volym säkerställer tillräckling avfrostningsenergi för alla applikationer, emellertid kan denna volym multipliceras med 0,66 om värmebörvärdet är ≥ 45° C (t.ex. fläktkonvektorer) (6) - Exklusive vattenvolymen i enheten. Denna volym säkerställer tillräckling avfrostningsenergi för alla applikationer, emellertid kan denna volym multipliceras med 0,66 om värmebörvärdet är ≥ 45° C (t.ex. fläktkonvektorer) (6) - Exklusive vattenvolymen i enheten. Denna volym säkerställer tillräckling avfrostningsenergi för alla applikationer, emellertid kan denna volym multipliceras med 0,66 om värmebörvärdet är ≥ 45° C (t.ex. fläktkonvektorer)
  (7) - Detta är PD mellan inlopps- & utloppsanslutningarna på enheten. Den inkluderar tryckfall i värmeväxlarens vattensida. (7) - Detta är PD mellan inlopps- & utloppsanslutningarna på enheten. Den inkluderar tryckfall i värmeväxlarens vattensida. (7) - Detta är PD mellan inlopps- & utloppsanslutningarna på enheten. Den inkluderar tryckfall i värmeväxlarens vattensida. (7) - Detta är PD mellan inlopps- & utloppsanslutningarna på enheten. Den inkluderar tryckfall i värmeväxlarens vattensida. (7) - Detta är PD mellan inlopps- & utloppsanslutningarna på enheten. Den inkluderar tryckfall i värmeväxlarens vattensida. (7) - Detta är PD mellan inlopps- & utloppsanslutningarna på enheten. Den inkluderar tryckfall i värmeväxlarens vattensida. (7) - Detta är PD mellan inlopps- & utloppsanslutningarna på enheten. Den inkluderar tryckfall i värmeväxlarens vattensida.
  (8) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl (8) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl (8) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl (8) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl (8) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl (8) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl (8) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl
  (9) - Ingen toppström på grund av inverterkompressor (9) - Ingen toppström på grund av inverterkompressor (9) - Ingen toppström på grund av inverterkompressor (9) - Ingen toppström på grund av inverterkompressor (9) - Ingen toppström på grund av inverterkompressor (9) - Ingen toppström på grund av inverterkompressor (9) - Ingen toppström på grund av inverterkompressor