FAA71AUVEB / ARXM71N2V1B9
Kylkapacitet Nom. kW 6.80
  Nom. Btu/h 23,200
  Nom. kcal/h 5,847
  Max. kW 6.95
  Max. Btu/h 23,700
  Max. kcal/h 5,976
Värmekapacitet Nom. kW 7.50
  Nom. Btu/h 25,600
  Nom. kcal/h 6,449
  Max. kW 7.59
  Max. Btu/h 25,900
  Max. kcal/h 6,526
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 2.00
  Värme Nom. kW 2.35
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   3.40
  COP   3.19
  Årlig energiförbrukning kWh 1,000
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A
    Värme   D
Rumskyla Kapacitet Pdesign kW 6.80
  Energieffektivitetsklass   A+
  SEER   5.77
  Årlig energiförbrukning kWh/a 412
  A tillstånd (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80
    EERd   3.40
    Inmatad effekt kW 2.00
  B tillstånd (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01
    EERd   4.67
    Inmatad effekt kW 1.07
  C tillstånd (25°C - 27/19) Pdc kW 3.22
    EERd   6.83
    Inmatad effekt kW 0.47
  D tillstånd (20°C - 27/19) Pdc kW 1.69
    EERd   8.10
    Inmatad effekt kW 0.21
Rumsvärme (medelklimat) Kapacitet Pdesign kW 4.50
  Energieffektivitetsklass   A
  SCOP/A   3.81
  SCOPnet/A   3.82
  Pdh Heating capacity at -10° kW 4.50
  Årlig energiförbrukning kWh/a 1,652
  Erfordrad backup-uppvärmningskap vid konstruktionsvillkor kW 0.00
  TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -15
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 4.03
    COPd (deklarerad COP)   1.90
    Inmatad effekt kW 2.12
  TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C -10
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 4.50
    COPd (deklarerad COP)   2.11
    Inmatad effekt kW 2.13
  A Tillstånd (-7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 3.98
    COPd (deklarerad COP)   2.34
    Inmatad effekt kW 1.70
  B Tillstånd (2°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 2.42
    COPd (deklarerad COP)   3.81
    Inmatad effekt kW 0.64
  C Tillstånd (7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 1.56
    COPd (deklarerad COP)   5.05
    Inmatad effekt kW 0.31
  D Tillstånd (12°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 1.52
    COPd (deklarerad COP)   5.69
    Inmatad effekt kW 0.27
Rumsvärme (varmt klimat) Kapacitet Pdesignh kW 2.42
  Energieffektivitetsklass   A++
  SCOP   4.81
  SCOPnet   4.88
  Årlig energiförbrukning kWh/a 705
  Erfordrad backup-uppvärmningskap vid konstruktionsvillkor kW 0.00
  TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -15
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 4.03
    COPd (deklarerad COP)   1.90
    Inmatad effekt kW 2.12
  TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C 2
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 2.42
    COPd (deklarerad COP)   3.81
    Inmatad effekt kW 0.64
  B Tillstånd (2°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 2.42
    COPd (deklarerad COP)   3.81
    Inmatad effekt kW 0.64
  C Tillstånd (7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 1.56
    COPd (deklarerad COP)   5.05
    Inmatad effekt kW 0.31
  D Tillstånd (12°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 1.52
    COPd (deklarerad COP)   5.69
    Inmatad effekt kW 0.27
Effektförbrukning i annat läge än aktivt läge Crankcase heater mode PCK W 0
  Läge off POFF W 6
  Standby-läge Kyla PSB W 6
    Värme PSB W 7
  Termostat-off-läge PTO Kyla W 2
      Värme W 14
Kyla Cdc (nedbrytningskyla)   0.25
Värme Cdc (nedbrytningsvärme)   0.25
Kylfunktion inkluderad Ja
Värmefunktion inkluderad Ja
Medelklimat inkluderad Ja
Kall säsong inkluderad nej
Varm säsong inkluderad Ja
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 65
  Ljudeffektsnivå inomhus Kyla Nom. dBA 61
  Rörledningslängd Kyla Mätningsförhållande m 5
Anm: (1) - Se separat ritning för driftsområde
  (2) - Se separata ritningar för elektriska data
  (3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.