FAA100AUVEB / AZAS100M7V1B FAA71AUVEB / AZAS71M2V1B (Arkiverade)
Inomhusdel FAA100AUVEB FAA71AUVEB
Utomhusdel AZAS100M7V1B AZAS71M2V1B
Kylkapacitet Nom. kW 9.50 (1) 6.80 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 10.8 (2) 7.50 (2)
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Klass för energieffektivitet   A A+
    Pdesign kW 9.50 6.80
    SEER   5.25 5.77
    Årlig energiförbrukning kWh 633 412
    A förhållande (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50 6.80
      EERd   2.70 3.40
      ineffekt kW 3.52 2.00
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 5.02
      EERd   4.29 4.67
      ineffekt kW 1.63 1.08
    C förhållande (25°C - 27/19) Pdc kW 4.50 3.23
      EERd   6.05 7.02
      ineffekt kW 0.74 0.46
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 3.00 2.84
      EERd   9.03 9.83
      ineffekt kW 0.33 0.29
  Värme (medelklimat) Klass för energieffektivitet   A A
    Pdesign kW 6.00 4.50
    SCOP   3.81 3.81
    SCOPnet   3.81 3.81
    Årlig energiförbrukning kWh 2,205 1,654
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.00 0.00
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -10 -10
      Pdh (angiven värmekap) kW 6.00 4.50
      COPd (angiven COP)   2.29 2.11
      Effektförbrukning kW 2.63 2.13
    TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C -10 -10
      Pdh (angiven värmekap) kW 6.00 4.50
      COPd (angiven COP)   2.29 2.11
      Effektförbrukning kW 2.63 2.13
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 5.31 3.98
      COPd (angiven COP)   2.52 2.38
      Effektförbrukning kW 2.10 1.67
    B förhållande (2°C) Pdh (angiven värmekap) kW 3.23 2.42
      COPd (angiven COP)   3.64 3.81
      Effektförbrukning kW 0.89 0.64
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.12 2.02
      COPd (angiven COP)   5.04 5.14
      Effektförbrukning kW 0.42 0.39
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.52 2.39
      COPd (angiven COP)   6.46 6.46
      Effektförbrukning kW 0.39 0.37
Pto (Thermostat off) W 0, 12 12, 0
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 12 12
  Cdc (nedbrytningskyla)   0.25 0.25
Värme Psb (standbyläge värme) W 12 12
  Cdc (nedbrytningsvärme)   0.25 0.25
Pck (vevhusvärmarläge) W 0 0
Poff (läge från) W 12 12
Kylfunktion inkluderad Ja Ja
Värmefunktion inkluderad Ja Ja
Medelklimat inkluderad Ja Ja
Kall säsong inkluderad nej nej
Varm säsong inkluderad nej nej
Ecolabel logotyp nej nej
Anm: Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W]
  Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.