FAA71AUVEB / AZAS71M2V1B FAA100AUVEB / AZAS100M7V1B
Inomhusdel FAA71AUVEB FAA100AUVEB
Utomhusdel AZAS71M2V1B AZAS100M7V1B
Kylkapacitet Nom. kW 6.80 (1) 9.50 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 7.50 (2) 10.8 (2)
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Klass för energieffektivitet   A+ A
    Pdesign kW 6.80 9.50
    SEER   5.77 5.25
    Årlig energiförbrukning kWh 412 633
    A förhållande (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50
      EERd   3.40 2.70
      ineffekt kW 2.00 3.52
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 5.02 7.00
      EERd   4.67 4.29
      ineffekt kW 1.08 1.63
    C förhållande (25°C - 27/19) Pdc kW 3.23 4.50
      EERd   7.02 6.05
      ineffekt kW 0.46 0.74
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 2.84 3.00
      EERd   9.83 9.03
      ineffekt kW 0.29 0.33
  Värme (medelklimat) Klass för energieffektivitet   A A
    Pdesign kW 4.50 6.00
    SCOP   3.81 3.81
    SCOPnet   3.81 3.81
    Årlig energiförbrukning kWh 1,654 2,205
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.00 0.00
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -10 -10
      Pdh (angiven värmekap) kW 4.50 6.00
      COPd (angiven COP)   2.11 2.29
      Effektförbrukning kW 2.13 2.63
    TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C -10 -10
      Pdh (angiven värmekap) kW 4.50 6.00
      COPd (angiven COP)   2.11 2.29
      Effektförbrukning kW 2.13 2.63
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 3.98 5.31
      COPd (angiven COP)   2.38 2.52
      Effektförbrukning kW 1.67 2.10
    B förhållande (2°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.42 3.23
      COPd (angiven COP)   3.81 3.64
      Effektförbrukning kW 0.64 0.89
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.02 2.12
      COPd (angiven COP)   5.14 5.04
      Effektförbrukning kW 0.39 0.42
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.39 2.52
      COPd (angiven COP)   6.46 6.46
      Effektförbrukning kW 0.37 0.39
Pto (Thermostat off) W 12, 0 0, 12
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 12 12
  Cdc (nedbrytningskyla)   0.25 0.25
Värme Psb (standbyläge värme) W 12 12
  Cdc (nedbrytningsvärme)   0.25 0.25
Pck (vevhusvärmarläge) W 0 0
Poff (läge från) W 12 12
Kylfunktion inkluderad Ja Ja
Värmefunktion inkluderad Ja Ja
Medelklimat inkluderad Ja Ja
Kall säsong inkluderad nej nej
Varm säsong inkluderad nej nej
Ecolabel logotyp nej nej
Anm: Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W] Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.