FAA71AUVEB / RZQG71L8Y1B FAA100AUVEB / RZQG71L8Y1B FAA100AUVEB / RZQG100L8Y1B
Kylkapacitet Nom. kW 6.80 6.80 9.50
  Nom. Btu/h 23,200 23,203 32,400
  Nom. kcal/h 5,847 5,847 8,169
Värmekapacitet Nom. kW 7.50   10.80
  Nom. Btu/h 25,600   36,900
  Nom. kcal/h 6,449   9,286
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 2.00 2.00 2.62
  Värme Nom. kW 2.03   2.99
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   3.40 3.40 3.62
  COP   3.70   3.61
  Årlig energiförbrukning kWh 1,000   1,312
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A   A
    Värme   A   A
Rumskyla Energieffektivitetsklass   A++ A++ A++
  Kapacitet Pdesign kW 6.80 6.80 9.50
  SEER   6.43 6.43 6.11
  Årlig energiförbrukning kWh/a 371 371 545
  A tillstånd (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50
    EERd   3.40 3.40 3.62
    Inmatad effekt kW 2.00 2.00 2.62
  B tillstånd (30°C - 27/19) Pdc kW 5.08 5.08 7.00
    EERd   4.30 4.30 4.21
    Inmatad effekt kW 1.18 1.18 1.66
  C tillstånd (25°C - 27/19) Pdc kW 3.86 3.86 5.40
    EERd   9.30 9.30 8.29
    Inmatad effekt kW 0.42 0.42 0.65
  D tillstånd (20°C - 27/19) Pdc kW 3.97 3.97 5.53
    EERd   12.21 12.21 10.56
    Inmatad effekt kW 0.33 0.33 0.52
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass   A+ A+ A+
  Kapacitet Pdesign kW 6.33 6.33 10.20
  SCOP/A   4.02 4.02 4.01
  SCOPnet/A   4.04 4.04 4.04
  Pdh Heating capacity at -10° kW 5.93 5.93 8.80
  Årlig energiförbrukning kWh/a 2,205 2,205 3,562
  Erfordrad backup-uppvärmningskap vid konstruktionsvillkor kW 0.40 0.40 1.41
  TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -15 -15 -15
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 6.48 6.48 8.42
    COPd (deklarerad COP)   1.95 1.95 2.24
    Inmatad effekt kW 3.32 3.32 3.76
  TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C -7 -7 -7
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 5.60 5.60 9.02
    COPd (deklarerad COP)   2.75 2.75 3.18
    Inmatad effekt kW 2.04 2.04 2.84
  A Tillstånd (-7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 5.60 5.60 9.02
    COPd (deklarerad COP)   2.75 2.75 3.18
    Inmatad effekt kW 2.04 2.04 2.84
  B Tillstånd (2°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 4.51 4.51 5.98
    COPd (deklarerad COP)   3.76 3.76 3.43
    Inmatad effekt kW 1.20 1.20 1.74
  C Tillstånd (7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 2.87 2.87 4.03
    COPd (deklarerad COP)   6.54 6.54 6.05
    Inmatad effekt kW 0.44 0.44 0.67
  D Tillstånd (12°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 3.26 3.26 4.60
    COPd (deklarerad COP)   7.52 7.52 6.92
    Inmatad effekt kW 0.43 0.43 0.66
Effektförbrukning i annat läge än aktivt läge Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.000 0.000
  Läge off Kyla POFF kW 0.009 0.009 0.009
    Värme POFF kW 0.009 0.009 0.009
  Standby-läge Kyla PSB kW 0.009 0.009 0.009
    Värme PSB kW 0.009 0.009 0.009
  Termostat-off-läge Kyla PTO kW 0.007 0.007 0.009
    Värme PTO kW 0.007 0.007 0.009
Kyla Cdc (nedbrytningskyla)   0.25 0.25 0.25
Värme Cdc (nedbrytningsvärme)   0.25 0.25 0.25
Kylfunktion inkluderad Ja Ja Ja
Värmefunktion inkluderad Ja Ja Ja
Medelklimat inkluderad Ja Ja Ja
Kall säsong inkluderad nej nej nej
Varm säsong inkluderad nej nej nej
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 64 64 66
  Ljudeffektsnivå inomhus Kyla Nom. dBA 61 65 65
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Se separat ritning för driftsområde (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Se separata ritningar för elektriska data (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
  (3) - Se separat ritning för driftsområde   (3) - Se separat ritning för driftsområde
  (4) - Se separata ritningar för elektriska data   (4) - Se separata ritningar för elektriska data