Specifikationstabell för FBA-A(9) / RZAG-MY1

FBA100A2VEB / RZAG71M7Y1B FBA71A2VEB9 / RZAG71M7Y1B FBA100A2VEB / RZAG100M7Y1B FBA140A2VEB / RZAG100M7Y1B FBA125A2VEB / RZAG125M7Y1B FBA140A2VEB / RZAG140M7Y1B
Kylkapacitet Nom. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Rumskyla Energieffektivitetsklass A+ A++ A++ A++    
  Kapacitet Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.1 13.4
  SEER 5.81 6.22 6.47 6.39 6.19 6.42
  ηs,c %         245 254
  Årlig energiförbrukning kWh/a 410 382 514 520 1,173 1,252
  A tillstånd (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.10 13.40
    EERd 3.93 3.66 4.20 4.16 3.33 3.11
    Inmatad effekt kW 1.73 1.86 2.26 2.28 3.64 4.30
  B tillstånd (30°C - 27/19) Pdc kW 5.02 5.02 7.00 7.00 8.92 9.88
    EERd 5.31 5.60 5.37 5.51 5.10 5.18
    Inmatad effekt kW 0.94 0.90 1.30 1.27 1.75 1.91
  C tillstånd (25°C - 27/19) Pdc kW 3.23 3.23 4.50 4.50 5.74 6.35
    EERd 7.09 7.75 7.67 7.59 6.83 7.28
    Inmatad effekt kW 0.46 0.42 0.59 0.59 0.84 0.87
  D tillstånd (20°C - 27/19) Pdc kW 3.04 2.89 4.20 4.40 3.89 4.14
    EERd 8.34 9.60 10.40 9.76 9.87 10.49
    Inmatad effekt kW 0.36 0.30 0.40 0.45 0.39 0.39
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass A+ A+ A+ A+    
  Kapacitet Pdesign kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
  SCOP/A 4.06 4.20 4.36 4.20 4.12 4.11
  SCOPnet/A 4.06 4.20 4.36 4.20 4.12 4.11
  ηs,h %         162 161
  Årlig energiförbrukning kWh/a 1,621 1,566 2,505 2,600 3,235 3,243
  Erfordrad backup-uppvärmningskap vid konstruktionsvillkor kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
    COPd (deklarerad COP) 2.54 2.42 2.28 2.27 1.84 1.95
    Inmatad effekt kW 1.85 1.94 3.42 3.44 5.17 4.88
  TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
    COPd (deklarerad COP) 2.54 2.42 2.28 2.27 1.84 1.95
    Inmatad effekt kW 1.85 1.94 3.42 3.44 5.17 4.88
  A Tillstånd (-7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 4.16 4.16 6.90 6.90 8.42 8.42
    COPd (deklarerad COP) 2.90 2.78 2.79 2.72 2.33 2.35
    Inmatad effekt kW 1.43 1.50 2.47 2.54 3.61 3.58
  B Tillstånd (2°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 2.69 2.53 4.20 4.20 5.13 5.13
    COPd (deklarerad COP) 4.19 4.31 4.60 4.47 4.38 4.43
    Inmatad effekt kW 0.64 0.59 0.91 0.94 1.17 1.16
  C Tillstånd (7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 2.24 2.08 2.87 2.95 3.55 3.30
    COPd (deklarerad COP) 4.90 5.29 5.09 4.82 5.12 4.94
    Inmatad effekt kW 0.46 0.39 0.56 0.61 0.69 0.67
  D Tillstånd (12°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 2.66 2.46 3.34 3.42 4.16 3.44
    COPd (deklarerad COP) 6.09 6.48 6.36 5.91 6.45 6.06
    Inmatad effekt kW 0.44 0.38 0.53 0.58 0.65 0.57
Effektförbrukning i annat läge än aktivt läge Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
  Läge off Kyla POFF kW 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
    Värme POFF kW 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
  Standby-läge Kyla PSB kW 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
    Värme PSB kW 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
  Termostat-off-läge Kyla PTO kW 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
    Värme PTO kW 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)         Nej Nej
Extravärmare (parinstallation) Backupkapacitet Värme elbu kW         0.0 0.0
Kyla Cdc (nedbrytningskyla) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Värme Cdc (nedbrytningsvärme) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Kylfunktion inkluderad Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Värmefunktion inkluderad Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Medelklimat inkluderad Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Kall säsong inkluderad nej nej nej nej nej nej
Varm säsong inkluderad nej nej nej nej nej nej
Ecolabel logotyp nej nej nej nej nej nej
Anm: (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
    (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde   (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde
    (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data   (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data