Specifikationstabell för FBA-A(9) / RZQSG-L3/9V1

FBA71A2VEB9 / RZQSG71L3V1B FBA100A2VEB / RZQSG100L9V1B FBA125A2VEB / RZQSG125L9V1B FBA140A2VEB / RZQSG140L9V1B
Kylkapacitet Nom. kW 6.80 9.50 12.00 13.40
Värmekapacitet Nom. kW 7.50 10.80 13.50 15.50
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   3.43 3.35 3.23 2.28
  COP   3.92 3.67 3.63 3.40
  Annual energy consumption kWh 991 1,418 1,858  
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A A A  
    Värme   A A A  
Space cooling Energieffektivitetsklass   A+ A+ A  
  Kapacitet Pdesign kW 6.80 9.50 12.00 13.40
  SEER   5.84 5.61 5.47 5.23
  Årlig energiförbrukning kWh/a 408 593 768 1,537
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass   A+ A+ A+  
  Kapacitet Pdesign kW 6.00 7.60 7.60 11.57
  SCOP/A   4.01 4.15 4.01 3.81
  Årlig energiförbrukning kWh/a 2,095 2,564 2,653 4,255
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
  (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde
  (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data