Specifikationstabell för FBA-A / RZAG-MY1

FBA71A2VEB / RZAG71M7Y1B FBA100A2VEB / RZAG71M7Y1B FBA100A2VEB / RZAG100M7Y1B FBA140A2VEB / RZAG100M7Y1B FBA125A2VEB / RZAG125M7Y1B FBA140A2VEB / RZAG140M7Y1B
Inomhusdel FBA71A2VEB FBA100A2VEB FBA100A2VEB FBA140A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Utomhusdel RZAG71M7Y1B RZAG71M7Y1B RZAG100M7Y1B RZAG100M7Y1B RZAG125M7Y1B RZAG140M7Y1B
Kylkapacitet Nom. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Rumskyla Energieffektivitetsklass   A++ A+ A++ A++    
  Kapacitet Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.1 13.4
  SEER   6.22 5.81 6.47 6.39 6.19 6.42
  ηs,c %         245 254
  Årlig energiförbrukning kWh/a 382 410 514 520 1,173 1,252
  A tillstånd (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.10 13.40
    EERd   3.66 3.93 4.20 4.16 3.33 3.11
    Inmatad effekt kW 1.86 1.73 2.26 2.28 3.64 4.30
  B tillstånd (30°C - 27/19) Pdc kW 5.02 5.02 7.00 7.00 8.92 9.88
    EERd   5.60 5.31 5.37 5.51 5.10 5.18
    Inmatad effekt kW 0.90 0.94 1.30 1.27 1.75 1.91
  C tillstånd (25°C - 27/19) Pdc kW 3.23 3.23 4.50 4.50 5.74 6.35
    EERd   7.75 7.09 7.67 7.59 6.83 7.28
    Inmatad effekt kW 0.42 0.46 0.59 0.59 0.84 0.87
  D tillstånd (20°C - 27/19) Pdc kW 2.89 3.04 4.20 4.40 3.89 4.14
    EERd   9.60 8.34 10.40 9.76 9.87 10.49
    Inmatad effekt kW 0.30 0.36 0.40 0.45 0.39 0.39
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass   A+ A+ A+ A+    
  Kapacitet Pdesign kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
  SCOP/A   4.20 4.06 4.36 4.20 4.12 4.11
  SCOPnet/A   4.20 4.06 4.36 4.20 4.12 4.11
  ηs,h %         162 161
  Årlig energiförbrukning kWh/a 1,566 1,621 2,505 2,600 3,235 3,243
  Erfordrad backup-uppvärmningskap vid konstruktionsvillkor kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
    COPd (deklarerad COP)   2.42 2.54 2.28 2.27 1.84 1.95
    Inmatad effekt kW 1.94 1.85 3.42 3.44 5.17 4.88
  TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
    COPd (deklarerad COP)   2.42 2.54 2.28 2.27 1.84 1.95
    Inmatad effekt kW 1.94 1.85 3.42 3.44 5.17 4.88
  A Tillstånd (-7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 4.16 4.16 6.90 6.90 8.42 8.42
    COPd (deklarerad COP)   2.78 2.90 2.79 2.72 2.33 2.35
    Inmatad effekt kW 1.50 1.43 2.47 2.54 3.61 3.58
  B Tillstånd (2°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 2.53 2.69 4.20 4.20 5.13 5.13
    COPd (deklarerad COP)   4.31 4.19 4.60 4.47 4.38 4.43
    Inmatad effekt kW 0.59 0.64 0.91 0.94 1.17 1.16
  C Tillstånd (7°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 2.08 2.24 2.87 2.95 3.55 3.30
    COPd (deklarerad COP)   5.29 4.90 5.09 4.82 5.12 4.94
    Inmatad effekt kW 0.39 0.46 0.56 0.61 0.69 0.67
  D Tillstånd (12°C) Pdh (deklarerad värmekapacitet) kW 2.46 2.66 3.34 3.42 4.16 3.44
    COPd (deklarerad COP)   6.48 6.09 6.36 5.91 6.45 6.06
    Inmatad effekt kW 0.38 0.44 0.53 0.58 0.65 0.57
Pto (Thermostat off) W 14, 0 14, 0 14, 0 14, 0    
Effektförbrukning i annat läge än aktivt läge Standby-läge Kyla PSB W 14   14      
    Värme PSB W 14   14      
  Crankcase heater mode PCK W 0   0      
  Läge off POFF W 14   14      
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)         No No
Kyla Cdc (nedbrytningskyla)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Värme Cdc (nedbrytningsvärme)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Kylfunktion inkluderad Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Värmefunktion inkluderad Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Medelklimat inkluderad Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Kall säsong inkluderad nej nej nej nej nej nej
Varm säsong inkluderad nej nej nej nej nej nej
Ecolabel logotyp nej nej nej nej nej nej
Anm: Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m
  Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
Effektförbrukning i annat läge än aktivt läge Standby-läge Kyla PSB W   14   14 14 14
    Värme PSB W   14   14 14 14
  Crankcase heater mode PCK W   0   0 0 0
  Läge off POFF W   14   14 14 14
  Termostat-off-läge PTO Värme W         14 14
      Kyla W         0 0