Specifikationstabell för FBA-A / RZQG-L9V1

FBA100A2VEB / RZQG71L9V1B FBA71A2VEB / RZQG71L9V1B FBA140A2VEB / RZQG100L9V1B FBA100A2VEB / RZQG100L9V1B FBA140A2VEB / RZQG125L9V1B FBA125A2VEB / RZQG125L9V1B FBA140A2VEB / RZQG140L9V1B
Kylkapacitet Nom. kW   6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1) 13.4 (1)
Värmekapacitet Nom. kW   7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2) 15.5 (2)
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   3.60 (3)   3.81 (3)   3.31 (3) 2.68 (3)
  COP   4.01 (3)   4.41 (3)   3.90 (3) 3.60 (3)
  Annual energy consumption kWh   944   1,247 (0.000)   1,813 (0.000)  
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A   A   A  
    Värme   A   A   A  
Space cooling Kapacitet Pdesign kW   6.80          
  Årlig energiförbrukning kWh/a   386          
Rumsvärme (medelklimat) Kapacitet Pdesign kW   6.00          
  Årlig energiförbrukning kWh/a   1,949          
Pto (Thermostat off) W 3.0   4.0   4.0    
Space cooling Energieffektivitetsklass     A++          
  SEER     6.16          
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass     A+          
  SCOP/A     4.31          
Anm:   (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m   (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m   Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m
    (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m   (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m   Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m
    (3) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU   (3) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU   EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU