Specifikationstabell för FBQ-D / RZQG-LV1L

FBQ71D2VEB / RZQG71L9V1L
Kylkapacitet Nom. kW 6.80 (1)
  Max. kW 8.00 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 7.50 (2)
  Max. kW 9.00 (2)
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   3.60 (1)
  COP   4.01 (2)
Anm: Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT
  Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT
  Konverteringsfaktor: 1 kW = 3412,14163 btu/hr