FBQ71D2VEB / RZQSG71L3V1B FBQ100D2VEB / RZQSG100L9V1B FBQ125D2VEB / RZQSG125L9V1B FBQ140D2VEB / RZQSG140L9V1B
Poff (läge från) W 14.5 22.0 22.0  
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 14.5 22.0 22.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25  
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Pdesign kW 6.80 9.50 12.00  
    Årlig energiförbrukning kWh 408 593 768  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy label 5.84 5.61 5.47  
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 3.76 3.94 3.95  
      ineffekt kW 0.37 0.44 0.42  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.20 9.03 9.50  
    C förhållande (25°C - 27/19) ineffekt kW 0.46 0.64 0.77  
      Pdc kW 3.63 4.50 5.68  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.85 7.07 7.42  
    A förhållande (35°C - 27/19) ineffekt kW 1.98 2.84 3.72  
      Pdc kW 6.80 9.50 12.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.43 3.35 3.23  
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 8.84  
      ineffekt kW 1.09 1.46 2.40  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.59 4.81 3.68  
  Värme (medelklimat) Årlig energiförbrukning kWh 2,095 2,564 2,653  
    Pdesign kW 6.00 7.60 7.60  
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 1.25 1.83 1.81  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop A+ A+ A+  
    TBivalent Pdh (angiven värmekap) kW 5.31 6.72 6.72  
      Effektförbrukning kW 2.38 2.23 2.36  
      Tbiv (bivalent temperatur) °C -7 -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.23 3.01 2.85  
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.83 2.82 2.85  
      Effektförbrukning kW 0.47 0.60 0.65  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.96 4.71 4.39  
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -15 -15 -15  
      Pdh (angiven värmekap) kW 3.81 4.18 4.23  
      Effektförbrukning kW 2.16 1.99 1.91  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.76 2.10 2.22  
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 5.31 6.72 6.72  
      Effektförbrukning kW 2.38 2.23 2.36  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.23 3.01 2.85  
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 3.27 2.93 2.94  
      Effektförbrukning kW 0.46 0.49 0.53  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.15 6.01 5.52  
    B förhållande (2°C) Effektförbrukning kW 0.80 0.95 0.96  
      Pdh (angiven värmekap) kW 3.23 4.09 4.09  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.04 4.29 4.28  
Kylkapacitet Nom. kW 6.8 (2) 9.5 (2) 12.0 (2) 13.4 (2)
Pck (vevhusvärmarläge) W 0.0 0.0 0.0  
Nominell verkningsgrad Årlig energiförbrukning kWh 991 1,418 (0.000) 1,858 (0.000)  
  Energimärkningsdirektiv Värme A      
  Nominal efficiency-=-Cop 3.43 (1) 3.35 (1) 3.23 (1) 3.06 (1)
Värme Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25  
Värmekapacitet Nom. kW 7.50 (2) 10.80 (2) 13.50 (2) 15.50 (2)
Pto (Thermostat off) W 3.0 4.0 4.0  
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 1.98 (2) 2.84 (2) 3.72 (2) 4.38 (2)
  Värme Nom. kW 1.91 (2) 2.94 (2) 3.72 (2) 4.56 (2)
Inomhusdel ja Ja Ja RZQSG140L9V1
Anm: EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU
  Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Värme (medelklimat) Pdh värmekapacitet vid -10° kW   5.77 5.79  
Nominell verkningsgrad Energimärkningsdirektiv Värme   A A  
Anm:   Årlig energiförbruking enligt Energimärkningsdirektiv 2002/31/EC Årlig energiförbruking enligt Energimärkningsdirektiv 2002/31/EC  
    SEER och SCOP är enligt EN 14825 SEER och SCOP är enligt EN 14825