Sky Air Alpha-series - FCAG-A / RZAG-MY1

Produktfördelar

  • Högsta verkningsgrad: - Energimärkningar upp till A++ i både kyla och värme - kompressor erbjuder avsevärda förbättringar av verkningsgrad
  • Att välja för en R-32-produkt, minskar miljöpåverkan med 68% i jämförelse med R-410A vilket leder direkt till lägre energiförbrukning tack vare dess höga energieffektivitet och har en lägre volym köldmedium
  • Genom att kombinera med R-32 Bluevolution-teknik reduceras miljöpåverkan med 68% i jämförelse med R-410A vilket leder direkt till lägre energiförbrukning tack vare dess höga energieffektivitet och har en upp till 16% lägre volym köldmedium
  • Automatisk filterrengöring resulterar i högre effektivitet och; komfort samt lägre underhållskostnader. 2 filter tillgängliga: standardfilter och finmaskigt filter (för dammiga miljöer, t.ex. klädbutiker)
  • Den perfekta balansen i effektivitet och komfort tack vare varierbara köldmedietemperaturer: förstklassig årstidsrelaterad verkningsgrad under större delen av året och snabb reaktionshastighet under de varmaste dagarna.
  • Lämplig för känsliga kyltillämpningar inom infrastruktur
  • Två intelligenta sensorer som tillval förbättrar energieffektiviteten och komforten.
  • återanvändning av befintlig R-22- eller R-407C-teknik
  • Lägsta installationshöjd på marknaden: 214 mm för klass 20-63
  • Frontpanel i modern stil finns i 3 olika varianter: vit (RAL9010) med grå luftriktare, helvit (RAL9010) eller panel med automatisk rengöring
  • Enhetlig inomhusenhetsserie för R-32 och R-410A
  • Individuell luftriktarstyrning: flexibilitet att passa alla rumsutformningar utan att behöva flytta på enheten.
  • Garanterar drift både i värmeläge och i kylläge ner till -20°C
  • Kylvätskekylt kretskort säkerställer tillförlitlig kylning och påverkas inte av omgivningstemperaturen.
  • 5 olika fläkthastigheter finns för maximal komfort
  • Maximal rörledningslängd upp till 85 m
  • Minskad energiförbrukning tack vare specialutvecklad liten rörvärmeväxlare, DC-fläktmotor och kondensvattenpump
  • Utomhusenheter för par-, trippel-. dubbelpar-installation
  • Valfritt friskluftsintag
  • Med grenrörsanslutning kan luftfördelningen optimeras i oregelbundna rum eller för att föra in luft i små närliggande rum
  • Standard kondensvattenpump med 675mm lyfthöjd, ökar flexibiliteten och installationshastigheten

Fördelar

  • Inverter

    Inverter

    Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

  • Närvaro- och golvsensor

    Närvaro- och golvsensor

    Närvarosensorn dirigerar luften bort från varje person som upptäcks i rummet, när luftflödesstyrningen är på. Golvsensor känner av den genomsnittliga golvtemperaturen och säkerställer en jämn temperaturfördelning mellan tak och golv.

  • Frånvaroprogram

    Frånvaroprogram

    Upprätthåller den inomhustemperatur som du angivit för frånvaro och sparar därigenom energi

  • Självrengörande filter

    Självrengörande filter

    Filtret rengör sig självt automatiskt en gång om dagen. Förenklat underhåll innebär optimal energieffektivitet och maximal komfort utan krav på kostsamma eller tidskrävande åtgärder.

  • Dragskydd

    Dragskydd

    Vid start av uppvärmning eller när termostaten är avstängd, är luftutsläppet riktat horisontellt och fläkten går på låg hastighet, för att förhindra drag. När uppvärmningen är klar kommer luftutsläppet och fläkthastighet att ställas in efter önskemålen.

  • Individuell luftriktarstyrning

    Individuell luftriktarstyrning

    Individuell luftriktarstyrning via trådansluten fjärrkontroll som underlättar att ställa in varje spjäll för sig så att de passar för rummets konfiguration. Förslutningssatser finns också som tillval.

  • Enbart fläktdrift

    Enbart fläktdrift

    Enheten kan användas som fläkt för att blåsa utan vare sig värmning eller kylning.

  • Automatisk växling mellan värme/kyla

    Automatisk växling mellan värme/kyla

    Väljer automatiskt uppvärmnings- eller kylningsläge för att uppnå den inställda temperaturen.

  • Låg ljudnivå

    Låg ljudnivå

    Daikin inomhusenheter är viskande tysta. Även utomhusenhetens ljud är så lågt att grannarna inte störs.

  • Smutsar inte ned innertaket

    Smutsar inte ned innertaket

    Hindrar luft från att blåsa ut för långt i horisontalplanet. Detta för att förhindra fläckbildning i taket.

  • vertikal autoswing

    vertikal autoswing

    Möjlighet att välja automatisk vertikal rörelse av luftutsläppets ventil för att få ett jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning i rummet.

  • Fläkthastighetssteg

    Fläkthastighetssteg (5 steg)

    Gör det möjligt att ställa in upp till det givna antalet fläkthastigheter.

  • Avfuktningsprogram

    Avfuktningsprogram

    Tillåter att luftfuktigheten reduceras utan att temperaturen i rummet förändras.

  • Luftfilter

    Luftfilter

    Tar bort luftburna dammpartiklar för att få en jämn försörjning av ren luft.

  • Veckotimer

    Veckotimer

    Kan ställas in för att starta värmning eller kylning när som helst på daglig eller veckovis basis.

  • Infraröd fjärrkontroll

    Infraröd fjärrkontroll (Tillval)

    Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren på distans.

  • Trådansluten fjärrkontroll

    Trådansluten fjärrkontroll (Tillval)

    Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren.

  • Centralstyrning

    Centralstyrning (Tillval)

    Startar, stoppar och reglerar flera luftkonditionerare från en central punkt.

  • Automatisk återstart

    Automatisk återstart

    Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott.

  • Infrastrukturkyla

    Infrastrukturkyla

    Avlägsnar på ett tillförlitligt, effektivt och flexibelt sätt den värme som konstant genereras från IT och serverutrustning för att säkerställa optimal drifttid samtidigt som de ger bäst avkastning på investeringen.

  • Självdiagnos

    Självdiagnos

    Förenklar underhåll genom att indikera systemfel eller driftstörningar.

  • Kondensvattenpumpsats

    Kondensvattenpumpsats (Standard)

    Underlättar kondensdränering från inomhusenheten.

  • Twin/trippel/dubbeltwin-installation

    Twin/trippel/dubbeltwin-installation

    2, 3 eller 4 inomhusenheter kan anslutas till en enkel utomhusenhet även om de har olika kapaciteter. Alla inomhusenheter arbetar i samma värmnings- eller kylningsläge från en fjärrkontroll.

  • Multi-modellinstallation

    Multi-modellinstallation

    Upp till 5 inomhusenheter kan anslutas till en enkel utomhusenhet även om de har olika kapaciteter. Alla inomhusdelar kan individuellt styras i samma kylnings- eller uppvärmningsläge.

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation