Specifikationstabell för FCAG-B / RZAG-MY1

FCAG100BVEB / RZAG71M7Y1B FCAG71BVEB / RZAG71M7Y1B FCAG100BVEB / RZAG100M7Y1B FCAG140BVEB / RZAG100M7Y1B FCAG125BVEB / RZAG125M7Y1B FCAG140BVEB / RZAG140M7Y1B
Kylkapacitet Nom. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Space cooling Energieffektivitetsklass A++ A++ A++ A++    
  Kapacitet Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.1 13.4
  SEER 7.50 6.86 7.14 7.86 7.80 7.17
  Årlig energiförbrukning kWh/a 317 347 466 423 931 1,121
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass A+ A+ A++ A++    
  Kapacitet Pdesign kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
  SCOP/A 4.45 4.41 4.61 4.66 4.34 4.34
  Årlig energiförbrukning kWh/a 1,479 1,492 2,369 2,343 3,071 3,071
Anm: (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
    (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde   (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde
    (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data   (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data