FCAG35BVEB FCAG50BVEB FCAG60BVEB FCAG71BVEB FCAG100BVEB FCAG125BVEB FCAG140BVEB
Kylkapacitet Kännbar kapacitet Nom. kW 2.45 3.45 3.89 4.40 6.16 8.71 8.68
  Latent kapacitet Nom. kW 1.05 1.55 1.81 2.40 3.34 3.39 4.72
  Total kapacitet Nom. kW 3.50 5.00 5.70 6.80 9.50 12.10 13.40
Värmekapacitet Total capacity Nom. kW 4.2 6.0 7.0 7.5 10.8 13.5 15.5
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0.04 0.04 0.04 0.05 0.08 0.17 0.17
  Värme Nom. kW 0.04 0.04 0.04 0.05 0.08 0.17 0.17
Hölje Material   Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt Galvaniserad stålplåt
Dimensioner Enhet Höjd mm 204 204 204 204 246 246 246
    Bredd mm 840 840 840 840 840 840 840
    Djup mm 840 840 840 840 840 840 840
  Packad enhet Höjd mm 220 220 220 220 260 260 260
    Bredd mm 882 882 882 882 882 882 882
    Djup mm 882 882 882 882 882 882 882
Vikt Enhet kg 18 19 19 21 23 23 23
  Packad enhet kg 20 21 21 23 26 26 26
Värmeväxlare Längd på insida mm 2,134 2,134 2,134 2,090 2,090 2,090 2,090
  Längd på utsida mm 2,181 2,181 2,181 2,184 2,184 2,184 2,184
  Rader Kvantitet   2 2 2 3 3 3 3
  Flänsdelning mm 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
  Genomgångar Quantity   4 6 6 12 14 14 14
  Anströmningsarea 0.278 0.366 0.366 0.371 0.464 0.464 0.464
  Steg Kvantitet   9 12 12 12 15 15 15
  Tomma hål i rörändsplåt Kvantitet   0 0 0 0 0 0 0
  Rörtyp   Ø5 HI-XA Ø5 HI-XA Ø5 HI-XA Ø5 HI-XA Ø5 HI-XA Ø5 HI-XA Ø5 HI-XA
  Fläns Typ   Spole med korsande flänsar (multislitsflänsar och Hi-XA-rör) Spole med korsande flänsar (multislitsflänsar och Hi-XA-rör) Spole med korsande flänsar (multislitsflänsar och Hi-XA-rör) Spole med korsande flänsar (multislitsflänsar och Hi-XA-rör) Spole med korsande flänsar (multislitsflänsar och Hi-XA-rör) Spole med korsande flänsar (multislitsflänsar och Hi-XA-rör) Spole med korsande flänsar (multislitsflänsar och Hi-XA-rör)
Fläkt Typ   Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt Turbofläkt
  Kvantitet   1 1 1 1 1 1 1
  Luftflödeshastighet Kyla Hög m³/min 12.9 14.6 14.9 15.1 22.7 27.2 27.2
      Hög cfm 446 516 526 533 802 961 961
      Medel m³/min 10.6 11.8 12.2 13.0 17.8 20.4 20.4
      Medium cfm 374 417 431 456 629 720 720
      Låg m³/min 8.8 9.4 9.6 10.8 13.0 13.1 13.1
      Låg cfm 311 332 339 381 459 463 463
    Värme Hög m³/min 14.1 14.6 14.9 15.1 23.0 27.0 27.0
      Hög cfm 498 516 526 533 812 954 954
      Medel m³/min 11.6 11.8 12.2 12.9 18.1 20.2 20.2
      Medium cfm 410 417 431 456 639 713 713
      Låg m³/min 9.4 9.4 9.6 10.8 13.2 13.0 13.0
      Låg cfm 332 332 339 381 466 459 459
Fläktmotor Kvantitet   1 1 1 1 1 1 1
  Model   DFB05A2VB DFB05A2VB DFB05A2VB DFB05A2VB DFB11A2VB DFB11A2VB DFB11A2VB
  Hastighet Steg   5 5 5 5 5 5 5
  Utgång Hög W 48 48 48 48 106 106 106
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 49.0 49.0 51.0 51.0 54.0 58.0 58.0
  Värme dBA 49.0 49.0 51.0 51.0 54.0 58.0 58.0
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 31.0 31.0 33.0 35.0 37.0 41.0 41.0
    Medel dBA 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 35.0 35.0
    Låg dBA 27.0 27.0 28.0 28.0 29.0 29.0 29.0
  Värme Hög dBA 31.0 31.0 33.0 33.0 37.0 41.0 41.0
    Medel dBA 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 35.0 35.0
    Låg dBA 27.0 27.0 28.0 28.0 29.0 29.0 29.0
Köldmedium Type   R-32, R-410A R-32, R-410A R-32, R-410A R-32, R-410A R-32, R-410A R-32, R-410A R-32, R-410A
Röranslutningar Ljudabsorberande isolering   Polyuretanskum Polyuretanskum Polyuretanskum Polyuretanskum Polyuretanskum Polyuretanskum Polyuretanskum
  Liquid Typ   Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning
    YD mm 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52
  Gas Typ   Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning
    YD mm 9.52 12.70 12.70 15.90 15.90 15.90 15.90
  Kondensvatten   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
  Värmeisolering   Polystyrenskum / polyetylenskum Polystyrenskum / polyetylenskum Polystyrenskum / polyetylenskum Polystyrenskum / polyetylenskum Polystyrenskum / polyetylenskum Polystyrenskum / polyetylenskum Polystyrenskum / polyetylenskum
Dekorationspanel Modell   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Dimensioner Höjd mm 65 65 65 65 65 65 65
    Bredd mm 950 950 950 950 950 950 950
    Djup mm 950 950 950 950 950 950 950
  Vikt kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Dekorationspanel 2 Modell   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Dimensioner Höjd mm 148 148 148 148 148 148 148
    Bredd mm 950 950 950 950 950 950 950
    Djup mm 950 950 950 950 950 950 950
  Weight kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Dekorationspanel 3 Modell   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Dimensioner Höjd mm 106 106 106 106 106 106 106
    Bredd mm 950 950 950 950 950 950 950
    Djup mm 950 950 950 950 950 950 950
  Vikt kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Luftfilter Type   Plastnät Plastnät Plastnät Plastnät Plastnät Plastnät Plastnät
Säkerhetskomponenter Artikel 01   Kretskortssäkring Kretskortssäkring Kretskortssäkring Kretskortssäkring      
    02   Överströmsskydd för fläktmotorn Överströmsskydd för fläktmotorn Överströmsskydd för fläktmotorn Överströmsskydd för fläktmotorn Överströmsskydd för fläktmotorn Överströmsskydd för fläktmotorn Överströmsskydd för fläktmotorn
Styrsystem Infraröd fjärrkontroll   BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB
  Kabelansluten fjärrkontroll   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7
Standardtillbehör Bruksanvisning 1 1 1 1 1 1 1
  Installationsanvisning 1 1 1 1 1 1 1
  Kondensvattenslang 1 1 1 1 1 1 1
  Rörhållare för kondensvattenslang 1 1 1 1 1 1 1
  Bricka för hängarfäste 8 8 8 8 8 8 8
  Skruvar 4 4 4 4 4 4 4
  Installationsanvisning 1 1 1 1 1 1 1
  Isolering för anslutningsdel 2 2 2 2 2 2 2
  Tätningsbelägg 1 1 1 1 1 1 1
  Material kabelklämma 7 7 7 7 7 7 7
  Rörhållare 1 1 1 1 1 1 1
Strömförsörjning Fas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Spänning V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Anm: (1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar. (1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar. (1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar. (1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar. (1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar. (1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar. (1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.
  (2) - BYCQ140E2W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140E2W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts. (2) - BYCQ140E2W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140E2W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts. (2) - BYCQ140E2W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140E2W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts. (2) - BYCQ140E2W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140E2W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts. (2) - BYCQ140E2W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140E2W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts. (2) - BYCQ140E2W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140E2W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts. (2) - BYCQ140E2W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140E2W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.
  (3) - BYCQ140E2W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140E2W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140E2W1B: svart standardpanel med svarta luftriktare. (3) - BYCQ140E2W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140E2W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140E2W1B: svart standardpanel med svarta luftriktare. (3) - BYCQ140E2W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140E2W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140E2W1B: svart standardpanel med svarta luftriktare. (3) - BYCQ140E2W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140E2W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140E2W1B: svart standardpanel med svarta luftriktare. (3) - BYCQ140E2W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140E2W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140E2W1B: svart standardpanel med svarta luftriktare. (3) - BYCQ140E2W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140E2W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140E2W1B: svart standardpanel med svarta luftriktare. (3) - BYCQ140E2W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140E2W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140E2W1B: svart standardpanel med svarta luftriktare.