Specifikationstabell för FCAHG-G / RZAG-MY1

FCAHG71GVEB / RZAG71M7Y1B FCAHG100GVEB / RZAG71M7Y1B FCAHG100GVEB / RZAG100M7Y1B FCAHG140GVEB / RZAG100M7Y1B FCAHG125GVEB / RZAG125M7Y1B FCAHG140GVEB / RZAG140M7Y1B
Kylkapacitet Nom. kW   6.80 (1)   9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Värmekapacitet Nom. kW   7.50 (2)   10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Pdesign kW   6.80   9.50 12.1 13.4
    Årlig energiförbrukning kWh   338   419 905 1,014
  Värme (medelklimat) Pdesign kW   4.70   9.52 9.52 9.52
    Årlig energiförbrukning kWh   1,567   2,836 2,942 3,002
Pto (Thermostat off) W 12, 0 12, 0 12, 0 12, 0 12, 0 12, 0
Pck (vevhusvärmarläge) W 0 0 0 0 0 0
Poff (läge från) W 12 12 12 12 12 12
Anm: Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W] Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W] Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Klass för energieffektivitet     A++   A++    
    SEER     7.05   7.93 8.02 7.93
  Värme (medelklimat) Klass för energieffektivitet     A+   A++    
    SCOP     4.20   4.70 4.53 4.44