Specifikationstabell för FCAHG-G / RZAG-MY1

FCAHG71GVEB / RZAG71M7Y1B FCAHG100GVEB / RZAG71M7Y1B FCAHG100GVEB / RZAG100M7Y1B FCAHG140GVEB / RZAG100M7Y1B FCAHG125GVEB / RZAG125M7Y1B FCAHG140GVEB / RZAG140M7Y1B
Inomhusdel FCAHG71GVEB FCAHG100GVEB FCAHG100GVEB FCAHG140GVEB FCAHG125GVEB FCAHG140GVEB
Utomhusdel RZAG71M7Y1B RZAG71M7Y1B RZAG100M7Y1B RZAG100M7Y1B RZAG125M7Y1B RZAG140M7Y1B
Kylkapacitet Nom. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825) Kyla Klass för energieffektivitet   A++ A++ A++ A++    
    Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.1 13.4
    SEER   7.72 7.05 7.35 7.93 8.02 7.93
    Årlig energiförbrukning kWh 308 338 452 419 905 1,014
    A förhållande (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.10 13.40
      EERd   4.39 4.41 5.06 4.80 4.30 3.89
      ineffekt kW 1.55 1.54 1.88 1.98 2.81 3.44
    B förhållande (30°C - 27/19) Pdc kW 5.02 5.02 7.00 7.00 8.92 9.88
      EERd   6.12 6.20 5.80 6.45 6.36 6.20
      ineffekt kW 0.82 0.81 1.21 1.09 1.40 1.59
    C förhållande (25°C - 27/19) Pdc kW 3.23 3.23 4.52 4.50 5.74 6.35
      EERd   10.10 8.70 9.22 10.21 9.36 9.38
      ineffekt kW 0.32 0.37 0.49 0.44 0.61 0.68
    D förhållande (20°C - 27/19) Pdc kW 3.16 3.16 4.32 4.13 4.26 4.31
      EERd   13.62 11.02 11.03 11.91 12.48 12.63
      ineffekt kW 0.23 0.29 0.39 0.35 0.34 0.34
  Värme (medelklimat) Klass för energieffektivitet   A++ A+ A++ A++    
    Pdesign kW 4.70 4.70 9.52 9.52 9.52 9.52
    SCOP   4.61 4.20 4.81 4.70 4.53 4.44
    SCOPnet   4.61 4.20 4.81 4.70 4.53 4.44
    Årlig energiförbrukning kWh 1,427 1,567 2,771 2,836 2,942 3,002
    Erf. backup-uppvärmningskap vid konstr.villkor kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    TOL Tol (temperaturbegränsning) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Pdh (angiven värmekap) kW 4.70 4.70 9.52 9.52 9.52 9.52
      COPd (angiven COP)   2.59 2.62 2.24 2.25 2.02 2.07
      Effektförbrukning kW 1.82 1.80 4.25 4.23 4.72 4.60
    TBivalent Tbiv (bivalent temperatur) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Pdh (angiven värmekap) kW 4.70 4.70 9.52 9.52 9.52 9.52
      COPd (angiven COP)   2.59 2.62 2.24 2.25 2.02 2.07
      Effektförbrukning kW 1.82 1.80 4.25 4.23 4.72 4.60
    A förhållande (-7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 4.16 4.16 8.42 8.42 8.42 8.42
      COPd (angiven COP)   2.97 2.96 2.73 2.72 2.49 2.51
      Effektförbrukning kW 1.40 1.40 3.08 3.09 3.39 3.35
    B förhållande (2°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.53 2.53 5.13 5.13 5.13 5.13
      COPd (angiven COP)   4.67 4.28 5.03 4.99 4.85 4.76
      Effektförbrukning kW 0.54 0.59 1.02 1.03 1.06 1.08
    C förhållande (7°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.08 2.19 3.30 3.30 3.55 3.30
      COPd (angiven COP)   5.91 5.12 5.85 5.71 5.68 5.39
      Effektförbrukning kW 0.35 0.43 0.56 0.58 0.63 0.61
    D förhållande (12°C) Pdh (angiven värmekap) kW 2.51 2.63 1.46 3.45 4.16 3.42
      COPd (angiven COP)   7.72 6.63 7.35 7.18 7.03 6.77
      Effektförbrukning kW 0.33 0.40 0.20 0.48 0.59 0.50
Pto (Thermostat off) W 12, 0 12, 0 12, 0 12, 0 12, 0 12, 0
Kyla Psb (standbyläge kyla) W 12 12 12 12 12 12
  Cdc (nedbrytningskyla)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Värme Psb (standbyläge värme) W 12 12 12 12 12 12
  Cdc (nedbrytningsvärme)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Pck (vevhusvärmarläge) W 0 0 0 0 0 0
Poff (läge från) W 12 12 12 12 12 12
Kylfunktion inkluderad Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Värmefunktion inkluderad Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Medelklimat inkluderad Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Kall säsong inkluderad nej nej nej nej nej nej
Varm säsong inkluderad nej nej nej nej nej nej
Ecolabel logotyp nej nej nej nej nej nej
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)         No No
Anm: Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W] Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W] Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.