Specifikationstabell för FCAHG-H / RZAG-MY1

FCAHG71HVEB / RZAG71M7Y1B FCAHG100HVEB / RZAG71M7Y1B FCAHG100HVEB / RZAG100M7Y1B FCAHG140HVEB / RZAG100M7Y1B FCAHG125HVEB / RZAG125M7Y1B FCAHG140HVEB / RZAG140M7Y1B
Kylkapacitet Nom. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Space cooling Energieffektivitetsklass   A++ A++ A++ A++    
  Kapacitet Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.1 13.4
  SEER   7.72 7.05 7.35 7.93 8.02 7.93
  Årlig energiförbrukning kWh/a 308 338 452 419 905 1,014
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass   A++ A+ A++ A++    
  Kapacitet Pdesign kW 4.70 4.70 9.52 9.52 9.52 9.52
  SCOP/A   4.61 4.20 4.81 4.70 4.53 4.44
  Årlig energiförbrukning kWh/a 1,427 1,567 2,771 2,836 2,942 3,002
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
  (3) - Se separat ritning för driftsområde   (3) - Se separat ritning för driftsområde   (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde
  (4) - Se separata ritningar för elektriska data   (4) - Se separata ritningar för elektriska data   (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data